Instagram takipçi satın al
Faydalı Bilgiler

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Muris muvazaası, miras bırakanın ölümünden önce, gerçekte bir bağış olmasına rağmen hukuken bir satış gibi göstererek taşınmazını bir başkasına devretmesidir.

istanbul temizlik şirketi

Muris muvazaası, miras bırakanın ölümünden önce, gerçekte bir bağış olmasına rağmen hukuken bir satış gibi göstererek taşınmazını bir başkasına devretmesidir. Bu durumda gerçek hak sahipleri, tapu kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açabilirler. Bu dava, taşınmazın gerçek hak sahibine tescil edilmesini amaçlar.

Muhdesat Aidiyetinin Tespiti Davası

Muhdesat aidiyetinin tespiti davası, taşınmazın üzerinde bulunan ek yapılar, ağaçlar gibi bütünleyici parçaların kime ait olduğunun belirlenmesini amaçlayan bir davadır. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davasının açılması durumunda davalılar tarafından tüm şartlar oluşmuşsa karşı dava açılarak muhdesatın aidiyetinin kendileri adına tespiti istenebilir. Bu dava, genellikle ortak mülkiyet durumlarında veya kamulaştırma işlemlerinde açılır. Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülür ve taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir​​​​.

Muhdesatın Tespiti ve Emsal Kararlar

Muhdesatın tespiti davalarında, Yargıtay kararları önemli bir rol oynar. Yargıtay, taşınmaz üzerinde bulunan bütünleyici parçaların mülkiyeti konusunda karar verir. Bu kararlarda, “bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur” ilkesi benimsenmiştir. Ancak her somut olayın özelliklerine göre bu kuralın istisnaları da söz konusu olmaktadır. Muhdesatın aidiyeti konusunda uyuşmazlık varsa ve bu uyuşmazlık giderilirse, bu durum hak sahipliği durumunun tespiti ile ortaklığın giderilmesinde etkili olabilir​​.

Muhdesatın Tespitinde Hukuki Yarar ve Taraflar

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davasında, davacının hukuki bir yararı olmalıdır. Bu yarar genellikle mülkiyet hakkının korunması, hakların belirlenmesi, hukuki belirsizlikten kurtulma veya mirastan kaynaklanan haklar şeklinde olabilir. Davanın açılabilmesi için, tapuda taşınmazın malik olmayan ancak taşınmaz üzerinde kalıcı olarak yer alan muhdesatı meydana getiren kişi tarafından açılması gerekmektedir​​.

Muhdesatın Tespit Davasında Uzman Görüşleri ve Zamanaşımı

Bu tür davaların başarılı olabilmesi için uzman görüşleri alınabilir. Gayrimenkul, tapu veya hukuk uzmanları bilirkişi olarak atanarak mahkemeye yardımcı olabilirler. Ayrıca, bu davalar için belirli zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu sürelerin dikkate alınması, davacının haklarını korumak ve hukuki süreci yönetmek açısından önemlidir​​.

İlginiz Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu