Faydalı BilgilerListeler

Müşküle Tabi Zulüm Ne Demek?

"Müşküle tabi zulüm" Osmanlıca bir ifadedir ve Türkçeye çevrildiğinde "zorluğa maruz kalan zulüm" veya "zorlukla karşılaşan zulüm" anlamına gelir.

istanbul temizlik şirketi

“Müşküle tabi zulüm” Osmanlıca bir ifadedir ve Türkçeye çevrildiğinde “zorluğa maruz kalan zulüm” veya “zorlukla karşılaşan zulüm” anlamına gelir.

Bu ifadeyi daha detaylı açıklamak gerekirse:

 1. Müşkül: Zorluk, güçlük, problem
 2. Tabi: Maruz kalan, uğrayan
 3. Zulüm: Haksızlık, eziyet, baskı

Bu bağlamda, ifade genellikle zulmün veya haksızlığın artık sürdürülemez hale geldiği, zorluklarla karşılaştığı veya engellerle karşı karşıya kaldığı durumları tanımlamak için kullanılır.

Müşküle Tabi Zulüm

 1. Tarihsel Kullanım: Bu ifade genellikle Osmanlı döneminde kullanılmıştır. Özellikle devlet yönetimi, sosyal ilişkiler veya hukuki metinlerde karşımıza çıkabilir.
 2. Felsefi Boyut: Bu kavram, zulmün sürdürülebilir olmadığı fikrini yansıtır. Yani, haksızlık ve baskı bir noktada kendi kendisini yok edecek zorluklarla karşılaşır.
 3. Sosyal Anlam: Toplumsal bağlamda, baskı altındaki insanların bir noktada direnç göstereceği ve zulmün devam etmesini zorlaştıracağı anlamını taşır.
 4. Edebi Kullanım: Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi edebiyatında, özellikle şiir ve nesirde, sosyal eleştiri yapmak için kullanılmıştır.
 5. Modern Yorumlar: Günümüzde bu ifade, tarihsel olayları analiz ederken veya güncel sosyo-politik durumları yorumlarken kullanılabilir.
 6. Hukuki Bağlam: Adalet sisteminde, sürekli haksızlığın kendi sonunu getireceği fikrini ifade etmek için kullanılabilir.

“Müşküle tabi zulüm” ifadesinin bazı ek yönlerini ve kullanım alanlarını inceleyelim:

 1. Etimolojik Köken:
  • “Müşkül” Arapça kökenli bir kelimedir.
  • “Tabi” de Arapça’dan gelmektedir.
  • “Zulüm” yine Arapça kökenlidir.
 2. Benzer İfadeler:
  • “Zulmün sonu” veya “zulüm payidar olmaz” gibi Türkçe deyişler benzer anlamlar taşır.
 3. Toplumsal Hareketler:
  • Bu ifade, tarihte çeşitli isyan ve devrim hareketlerinin temelindeki felsefeyi özetler niteliktedir.
 4. Yönetim Felsefesi:
  • Adil yönetimin önemini vurgulayan bir ifade olarak da yorumlanabilir.
 5. Psikolojik Boyut:
  • Baskı altında kalan bireylerin veya grupların bir noktada direnç göstereceği fikrine dayanır.
 6. Dini Yorumlar:
  • İslam düşüncesinde adalet ve zulüm kavramlarıyla ilişkilendirilebilir.
 7. Çağdaş Kullanımı:
  • Günümüzde insan hakları savunucuları veya siyasi yorumcular tarafından kullanılabilir.
 8. Edebi Analiz:
  • Klasik Osmanlı edebiyatında ve modern Türk edebiyatında bu kavramın nasıl işlendiği incelenebilir.

Müşküle tabi zulüm kullanımı ile ilgili örnekler;

 • Tarihsel bir metinde: “Osmanlı’nın son dönemlerinde, yöneticilerin halka uyguladığı baskı müşküle tabi zulüm haline gelmişti. Halk artık bu duruma dayanamaz olmuştu.”
 • Edebi bir eserde: “Şair, dizeleriyle müşküle tabi zulümü anlatıyordu; zalimin gücünün tükendiğini, mazlumun ise direncinin arttığını vurguluyordu.”
 • Güncel bir yorum: “Diktatörlükle yönetilen ülkelerde, baskı rejimlerinin sürdürülemez olduğunu görüyoruz. Bu, tam anlamıyla müşküle tabi zulüm örneğidir.”
 • Felsefi bir tartışmada: “Toplumsal adalet üzerine konuşurken, müşküle tabi zulüm kavramını göz ardı edemeyiz. Bu, baskının kendi sonunu nasıl hazırladığını açıklar.”
 • Hukuki bir metinde: “Mahkeme, kararında ‘müşküle tabi zulüm’ ilkesine atıfta bulunarak, süregelen haksızlığın artık devam ettirilemeyeceğini belirtti.”

Serkan Kara

27 Yaşındayım ve Ankara'da yaşıyorum. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum, genelde takip ettiğim konularda ki fikirlerimi burada yazılarımla sizlere aktarmaya çalışıyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu