EDİTÖR BAŞVURU
Sağlık

Şeker Hastalığı Şişmanlatır mı? Kilo Yapar mı?

Kırkından sonra şekere yakalan­mış hastaların büyük çoğunluğunun şişman olduğunu hepimiz biliriz. Peki bu neden olur? Şeker hastalığı kilo yapar mı?

Kırkından sonra şekere yakalan­mış hastaların büyük çoğunluğunun şişman olduğunu hepimiz biliriz. Çok yemek yiyip, az hareket eden, şişman neşeli insanların çoğunda ya açık ya da gizli şeker hastalığının bulunduğu bü­tün hekimlerce bilinen bir gerçektir. Yemeğe çok düşkün olan bu insanlar bir hap alarak rahat yiyebilmek için büyük çaba sarf ederler. Bundan ötü­rü de gıdalarını biraz azaltma teklifi­ne “Zaten bir şey yemiyorum ki” ce­vabını verirler.

Şeker hastalığı kilo aldırır mı?

Şeker hastalığı kilo aldırır mı?

Şişman insan bir de şe­kerli ise bunun zayıflaması hayati bir önem taşır, yani şekerli ve şişman bir hasta zayıflamayacak olursa kalp, böbrek ve beyin damarlarında hasta­lanma ve belki de ölme ihtimali diğer­lerine nazaran çok fazladır. Böyle olanlar fazla olan her kilolarıyla ken­dilerini zehirleyip ölüme götürdükle­rini bilmelidirler. Ev halkı bu çeşit hastaların her davranışlarında dürüst ol­salar bile yemek hususunda akıl almaz derecede yalancı olduklarını ve ev halkından gizli olarak yemek yiyip, giz­lice şeker ve çikolata aşırdıklarını bil­melidirler. Daha az yiyerek ve daha çok yürüyerek bu dengeyi vücut lehi­ne değiştirmeye inanacak ve inandıra­caksınız. Şişman bir hastada eğer şe­kerinden dolayı insülin yapıyorsa insülin değerini her zaman muhafaza et­mek kolay değildir. Bol gıdadan do­layı yorulmuş olan pankreas bezi za­man zaman değişik miktarda insülin verdiği için değişik miktarda insüline ihtiyaç gerekecek bazen bu insülinler fazla gelerek hastayı daha çok acıktı­racak ve daha çok yemek yemek ihti­yacını doğuracak, daha çok yemek da­ha çok insülini gerektirecek, böylece bir fasit daire, hastanın aleyhine işle­yip duracaktır. İnsülih kullanan şiş­man şeker hastalarının mühim bir kıs­mının şekerlerinin de değerinden çok fazla insüline ihtiyaç duydukları hekimler tarafından günlük tababet pra­tiğinden bilinmektedir. Bunun sebebi­ni, henüz bilmiyoruz fakat şişman has­talar insüline muhtaç oldukları zaman aynı şiddetteki şekeri olan zayıf bir hastaya nazaran daha fazla insüline muhtaç oluyorlar. Bu duruma düşmüş bir Anadolulu hasta 25 kiloluk bir za­yıflamadan sonra hiç insüline ihtiyaç kalmadan rahat bir hayat sürebilmiş, daha zinde ve dinç olduğunu her za­man tekrarlamıştır.

Şeker hastası şişman olmaya, şiş­manlamaya sağlığı bakımından hak­kı olmayan bir insandır. Şişman ise mutlaka zayıflaması gerekir. Ölçülü kontrollü zayıflamalar sonunda bu hastaların tekrar eski zindeliklerine kavuştukları görülür.

Şişmanlamanın vücuda yükü ne kadar?

Kalp ve şeker hastalığını bir örnek olarak ortaya atmış bulunuyoruz. Şiş­manların en çok yakalanacağı bu iki hastalığın yanında ağır kiloların yıp­rattığı kemik ve mafsal sisteminden dolayı kırkını geçmiş kadınların büyük ekseriyetinin mafsal deformasyonları ve romatizmal ağrılardan şikâyet et­tikleri bilinen gerçeklerdendir.

Bu has­taların kaplıca kürlerini dolaşıp her gün çeşit ve miktarı değişen romantizma ilaçları alımına başlamadan önce tez elden zayıflamaları gerekmektedir. Hekimlik bugün şu hakikatleri bil­mektedir ki vücudun artan bir kilosu bel kemiğine 25 kilo ve dizlere de dör­der kilo yüklenmektedir. Yirmi kilo artmış bir şahsın belkemiği 500 kilo­luk bir yükü kaldırmaya mecbur kal­makta, başka bir deyimle 500 kiloluk bir yüke eş değer tesire maruz kalmak­tadır. Tabii bu ağır yük altında yavaş yavaş bel kemiği yıpranmakta, küçük gagalar meydana gelmekte ve dayanıl­maz sırt ağrıları sahneye hakim ol­maktadır. Şeker hastalığı kilo yapar mı, şeker hastalığı ile şişmanlık arasındaki ilişki konusunda bilgiler verdik.

İlginiz Çekebilir

Yusuf Ömer TÜRK

Ege Üniversitesi Bilgisayara Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yazılım geliştirme ve akıllı telefon teknolojilerini yakından takip etmeye başladım. Yeni çıkan veya çıkacak bir çok teknolojik yeniliği dünya ile aynı zamanda sizlere aktarmaya çalışıyorum. Mail adresim: yoturk@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu