Yaşam - insan

Lider ile Müdür Arasındaki Farklar

Lider ile müdür arasındaki farklar çok belirgindir. Bunu anlamak için çalıştığınız ortamda kısa bir gözlem yapmanız yeterlidir. Peki farklar nelerdir?

Lider ile müdür arasındaki farklar çok belirgindir. Bunu anlamak için çalıştığınız ortamda kısa bir gözlem yapmanız yeterlidir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, müdür unvanı olan kişiler de çoğu zaman bir lider gibi davranabilirler. Bu durum unvanla ilgili değil, kişinin çalışma arkadaşlarına nasıl davrandığı ile ilgili bir durumdur.

Liderler genellikle bir müdüre göre çalışanlar tarafından çok daha fazla sevilirler. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ise liderin yol gösterici olmasıdır. Müdür, genellikle bir şeyin yapılmasını ister. Bütün beklentisi budur ve bu süreçte istediği işin nasıl yapılacağı ile çok fazla ilgilenmez. Ancak lider kişi, yapılmasını istediği şeyi anlatırken, bu konuyla ilgili olarak geçmişte yaşadığı tecrübelerden de örnekler göstererek nasıl yapılacağı konusunda çalışanına bir yol göstererek onu fikir sahibi yapabilir.

Lider ile müdür arasındaki farklar oldukça fazladır. Bunlardan bir tanesi ise liderlerin her zaman için öğrenmeye devam etmelerdir. Lider olan kişi kendi çalışanına bir şeyler öğretme çabasında olduğu kadar, ondan da bir şeyler öğrenebilme çabasına girer. Çünkü hiçbir lider kendisini tüm konulara hâkim olarak görmez. Ancak müdür, sahip olduğu otoriteyi de sarsmamak için yanlış olsa bile en iyisini kendisinin bildiğini ve buna kimsenin karşı gelemeyeceğini zaman zaman ima eder.

Müdürler Kurallarla Göz Dağı Verirler

Müdürler Kurallarla Göz Dağı Verirler

Lider ile müdür arasındaki farklardan bir diğer ise müdürlerin genellikle kuralcı olmalarıdır. Bunun sebebi ise kurallar ile otoritelerini sağlamlaştırma istekleridir. İstediğinde kuralları öne çıkararak çalışanı zor duruma sokabilirler. Ancak bu durum her zaman değil de zor durumda kaldıklarında başvurdukları bir yöntemdir. Müdürler çalışanlarına bir şey katmak için uğraşmazlar. Bunun sebebi ise çok fazla bilgi sahibi olan insanları bir tehlike olarak görmeleridir. Böyle davranmalarının bir sebebi de bulundukları konuma başkalarının omuzlarına basarak gelmiş olma ihtimalinin bulunmasıdır. Müdürler sürekli olarak unvanlarını kaybetme korkusu yaşarlar. İş yeri politikalarının da bu duruma etkisi vardır. Bir başka değişle kişinin bir lider mi yoksa bir müdür gibi mi davranacağını iş yerinin politikası belirler. En büyük müdür nasıl davranıyorsa, diğer müdürler de çalışanlarına o şekilde davranacakladır.

Liderler iş odaklı çalışmazlar. Liderler insan odaklı çalışarak işlerini tamamlama yolunu seçerler. Bu süreçte karşılaşılan sorunları da hep birlikte konuşarak hallederler. Bu bakımdan liderler de çalışanların içinde bulunurlar. Ancak müdürler bulundukları yerden çalışanlarını izlerler. Onlar için işin yöntemi ve nasıl yapıldığı önemli değildir. Müdürler sonuç odaklı çalışırlar ve karar verirler.

Lider ile müdür arasındaki farklar

pomeranian boo fiyatları

Yusuf Ömer TÜRK

Ege Üniversitesi Bilgisayara Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yazılım geliştirme ve akıllı telefon teknolojilerini yakından takip etmeye başladım. Yeni çıkan veya çıkacak bir çok teknolojik yeniliği dünya ile aynı zamanda sizlere aktarmaya çalışıyorum. Mail adresim: yoturk@gmail.com

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu