Faydalı BilgilerListelerTarih

Türk Bilim Adamları ve Buluşları

istanbul temizlik şirketi

Dünyayı yönetmiş bir millet olan Türkler elbette bilime de büyük katkılar sağlamıştır. Türk bilim adamlarının yaptığı pek çok önemli buluşu, çok sonraları yabancı bilim adamları sahiplendi ve bu ilimden faydalandılar. Günümüzde de bilimi geliştiren pek çok insan arasında Türkler de vardır fakat bu beyin göçü sebebiyle bizim topraklarımızda olmayabiliyor bu yinede Türklerin bilime olan katkısını değiştirmiyor.

Makalemizde yüzyıllar öncesinden bugüne matematik, çoğrafya, fen, astronomi, tıp gibi en önemli branşlarda Türklerin bilime neler kattığını öğreneceğiz.

Türk Bilim Adamları ve Buluşları listesi

TÜRK BİLİM ADAMLARI KEŞİFLERİ VE BULUŞLARI LİSTESİ

—————————————-
(Bu liste Türk mucitlerin, bilginlerin, kâşiflerin buluşlarını ve keşiflerini içermektedir)

Ahmed Bin Musa : (10.yy) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

Akşemseddin : (1389 – 1459) Mikrobu bulan ilk bilim adamı. Fatih sultan Mehmet’ in Hocasıdır

Ali Bin Abbas : ( ? – 994) İlk kanser ameliyatını yapan, Kılcal damar sitemini bulan bilim adamıdır.

Ali Bin İsa : (11.yy) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.

Ali Bin Rıdvan : ( ? – 1067) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.

Ali Kuşçu : ( ? – 1474) Ünlü bir Türk astronomi ve matematik bilginidir.

Ammar : (11.yy) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.

Abdüsselam : (1926 – 19) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.

Battani : (858 – 929) Meşhur astronon ve trigonometrinin mucidi, sinus/kosinüs tabirlerini kullandı.

Beyruni : (973 – 1051) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı ve çağın en büyük alimidir.

Bitruci : (13.yy) Kopernike yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.

Cabir Bin Eflah : (12.yy) Ortaçağın büyük matematik ve astronomu. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

Cabir Bin Hayyan : (721 – 805) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalana bileciğini söylemiştir.

Cahiz : (776 – 869) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.

Cezeri : (1136 – 1206) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi (bilgisayarın babası);

Demiri : (1349 – 1405) Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir.

Dinaveri : (815 – 895) Botanikçi ve astronom bir alim olarak bilinir.

Ebu Kamil Şuca : (? – 951) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.

Ebu’l Fida : (1271 – 1331) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.

Ebu’l Vefa : (940 – 998) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.

Ebu Maşer : (785 – 886) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.

Evliya Çelebi : (1611 – 1682) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.

Farabi : (870 – 950) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.

Fatih Sultan Mehmet : (1432 – 1481) İstanbulu feth eden ve Havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı “şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu..

Fergani : (9.yy) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.

Gıyasüddin Cemşid : ( ? – 1429) Ondalık kesir sistemini bulan matematik ve astronomi alimi.

Harizmi : (780 – 850) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.

Hasan Bin Musa : ( ? ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşlerden biri..

Hazini : (7.yy) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.

Hazerfen Ahmed Çelebi : (17.yy) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.

Huneyn Bin İshak : (809 – 873) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.

İbni Avvam : (8.yy) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.

İbni Battuta : (1304 – 1369) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

İbni Baytar : (1190 – 1248) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

İbni Cessar : ( ? – 1009) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini açıklayan müslüman doktor.

İbni Ebi Useybia : (1203 – 1270) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.

İbni Fazıl : (739 – 805) Döneminde ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.

İbni Firnas : ( ? – 888) Wright kardeşlerden önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.

İbni Haldun : (1332 – 1406) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.

İbni Hatip : (1313 – 1374) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.

İbni Havkal : (10.yy) Döneminde ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.

İbni Heysem : (965 – 1051) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

İbni Karaka : ( ? – 1100) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.

İbni Macit : (15.yy) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı.

İbni Rüşd : (1126 – 1198) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.

İbni Sina : (980 – 1037) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör’ e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.

İbni Türk : (9.yy) Cebirin temelini atan islam bilgini.

İbni Yunus : ( ? – 1009) Galile’den önce sarkacı bulan astronom.

İbni Zuhr : (1091 – 1162) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.

İbnünnefis : (1210 – 1288) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.

İbrahim Efendi : (18.yy) Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.

İbrahim Hakkı : (1703 – 1780) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.

İdrisi : (1100 – 1166) Döneminde bügüne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.

İhvanü-s Safa : (10.yy) Çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi, Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır.

İsmail Gelenbevi : (1730 – 1791) 18.yüzyılda osmanlıların en güçlü matematikçilerinden.

İstahri : (10.yy) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.

Kadızade Rumi : (1337 – 1430) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.

Kambur Vesim : ( ? – 1761) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150yıl önce keşfeden ünlü doktor.

Katip Çelebi : (1609 – 1657) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı.

Kazvini : (1203 – 1283) Ortaçağın Herodotu müslümanların Pliniusu, astronom ve coğrafyacı bilgin.

Kemaleddin Farisi : ( ? – 1320) İbni Heysem gibi büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom.

Kerhi : ( ? – 1029) İslam Matematikçilerinden.

Kindi : (803 – 872) İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.

Lagarî Hasan Çelebi : (17.yy) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.

Macriti : ( ? – 1007) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü matematikçi ve astronom.

Mağribi : (16.yy) Çağının en büyük matematikçilerinden . Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini hesaplama metodlarını anlatmıştır.

Maaşallah : (722 – 815) Meşhur islam astronomlarındandır. Usturlabla İlgili ilk eseri veren bilgindir.

Mes’ûdi : ( ? – 956) Büyük tarihçi ve coğrafyacı. Yaşadığı dönemde depremlerin oluşunu açıklamıştır.

Mimar Sinan : (1489 – 1588) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan büyük dahi mimar.

Muhammed Bin Musa : (9.yy) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom.

Mürsiyeli İbrahim : (15.yy) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı.

Nasirüddin Tusi : (1201 – 1274) Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa Rasathanesini kuran, matematikçi ve astronomdur.

Necmeddinü-l Mısri : (13.yy) Çağının ünlü astronom bilginidir.

Ömer Hayyam : ( ? – 1123) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. (Newton formülü)

Piri Reis : (1465 – 1554) Günümüzdeki dünya haritasına çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını kristof kolombdan önce bilen ünlü denizcidir.

Razi : (864 – 925) Keşifleri ile ün yapmış ve Avrupaya ders veren kimyager, doktor ve klinikçidir.

Sabit Bin Kurra : ( ? – 901) Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimidir.

Sabuncu Oğlu Şerefeddin : (1386 – 1470) Fatih Sultan Mehmet devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.

Seydi Ali Reis : ( ?-1562) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.

Şemsettin Halili : ( ?-1397) Büyük bir astronomi bilginidir.

Şihabettin Karafi : ( ? – 1285) Orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.

Takiyyüddin Er Rasit : (1521 – 1585) İstanbul Rasathanesi ilk kuran astronomi alimidir.

Uluğ Bey : (1394 -1449) Çağının büyük astronomu, trigonometride çığır açan alim ve hükümdar.

Zehravi : (936 -1013) Döneminde ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarını çıkarılması ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı..

Zerkali : (1029 – 1087) Keşif hizmetleri ile ün yapmış astronomi alimidir.

İlginiz Çekebilir

Serkan Kara

27 Yaşındayım ve Ankara'da yaşıyorum. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum, genelde takip ettiğim konularda ki fikirlerimi burada yazılarımla sizlere aktarmaya çalışıyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu