Faydal覺 BilgilerListelerSal覺k

P覺rasan覺n Faydalar覺 ve Zararlar覺 Nelerdir?

P覺rasa besin deeri y羹ksek olan sebzelerden birisi olmakla birlikte kalorisi d羹羹k bir sebzedir. Peki p覺rasan覺n faydalar覺 nelerdir? Cevaplar detaylar覺yla yaz覺m覺zda.

K覺 aylar覺nda sofralar覺n vazge癟ilmez sebze yemeklerinden birisi olan p覺rasa besleyici y繹n羹 ve i癟eriinde bulunan bileenler ile sal覺k a癟覺s覺ndan son derece faydal覺 bir sebzedir.Bir癟ok kii p覺rasay覺 sevmese de asl覺nda sal覺k a癟覺s覺ndan olduk癟a faydal覺 olan bu besin uzmanlar 繹nerisi ile t羹ketilmesi gereken besinler listesi i癟erisinde yerini alm覺t覺r.

Soana benzeyen bir tad覺 olmas覺 nedeniyle 癟i olarak da t羹ketilebilir. Salatalar i癟erisine eklenerek soan tad覺 verilebilir. Hemen hemen 羹lkemizin her b繹lgesinde yetien bu sebze kolayl覺kla bulunabilir.

襤lgili Makaleler

P覺rasa i癟erisinde y羹ksek miktarda k羹k羹rt bulunmaktad覺r. Bunun d覺覺nda kaempherol seviyesi de olduk癟a y羹ksektir. A vitamini bak覺m覺ndan zengin olan p覺rasa i癟erisinde E ve K vitaminleri de bulunmaktad覺r. Kalsiyum, potasyum, demir, bak覺r, manganez, magnezyum, Pantotenik, Pridoksin ve niasin de p覺rasa i癟erisinde bulunmaktad覺r. Ayr覺ca omega 3 ve omega 6 bak覺m覺ndan da zengindir.

P覺rasa besin deeri y羹ksek olan sebzelerden birisi olmakla birlikte bir porsiyon zeytinyal覺 paras覺n覺n kalorisi de 155tir. Bu y繹n羹yle de diyet listeleri i癟erisinde yer alan besinlerden birisidir. P覺rasan覺n faydalar覺nelerdir bunlar覺 ise yaz覺m覺z覺n devam覺nda sizlere a癟覺klamaya 癟al覺t覺k.

P覺rasan覺n Faydalar覺 Nelerdir?

P覺rasan覺n Faydalar覺 Nelerdir?

Damar sal覺覺n覺 korumaya yard覺mc覺 olur:

襤癟erisinde bulunan bileenler ile serbest radikallere kar覺 savaan p覺rasa bu ekilde damar sal覺覺n覺 koruyarak, damarlar覺n dayan覺kl覺l覺覺n覺 artt覺r覺r. Hipertansiyonun oluma riskini azalt覺r. 襤癟erisinde bulunan y羹ksek miktarda K vitamini ise damar sisteminin daha sal覺kl覺 ve salam olmas覺n覺 salar ve kan dola覺m覺n覺 h覺zland覺r覺r.

Kalp sal覺覺n覺 korumaya yard覺mc覺 olur:

襤癟erisinde bulunan vitamin ve mineraller ile damar ve kan sal覺覺n覺 koruduu i癟in bu durum direkt olarak kalbi de etkiler ve kalp sal覺覺n覺 da dolayl覺 yoldan korumaya al覺r. Ayr覺ca koroner arter ve ateroskleroz hastal覺klar覺n覺n oluma riskini de azalt覺r.

Kemik sal覺覺n覺 korumaya yard覺mc覺 olur:

P覺rasa i癟erisinde bulunan K vitamini kemik sal覺覺n覺 korumaya yard覺mc覺 olur. K vitaminin en b羹y羹k rol羹 ise kemik sal覺覺 i癟in en 繹nemli proteinlerden birisi olan osteocalcinin aktive olmas覺n覺 salar. T羹ketilen bir porsiyon p覺rasa kemiklerin ihtiyac覺 olan K vitaminin b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹 kar覺lar.

Kronik 襤nflamatuar hastal覺覺n覺n oluma riskini azalt覺r:

Kalp sal覺覺na b羹y羹k bir zarar覺 olan kronik inflamasyon paras覺n覺n i癟erisinde bulunan vitamin ve mineraller ile 繹nlenebilir. Obezite, diyabet ve romatizmal aterit gibi iltihapl覺 hastal覺klar覺 K vitamini 繹zellii ve anti-inflamatuar 繹zellii ile engeller.

Sindirim sistemi 羹zerinde etkilidir:

Sindirimi olduk癟a kolay olan p覺rasa sindirim organlar覺n覺n sal覺n覺 koruyarak sindirim sistemine destek verir. zellikle mide, ba覺rsak ve b繹brekler i癟in i癟erisinde faydal覺 vitamin ve mineraller bulundurur.

G繹z i癟in faydal覺d覺r:

P覺rasa i癟erisinde y羹ksek miktarda bulunan lutein ve zeaksantin g繹z i癟in 癟ok faydal覺d覺r. G繹z羹n zararl覺 g羹ne 覺覺nlar覺ndan etkilenmesini 繹nlerler. G繹zleri mikroplara kar覺 koruyarak 癟eitli g繹z hastal覺klar覺na yakalanma riskini ortadan kald覺r覺rlar. P覺rasa i癟erisinde bulunan bu maddeler ayr覺ca ileri yata oluabilecek makula dejenerasyonunu hastal覺覺na yakalanma riskini azalt覺r. Bunlar d覺覺nda ise DNA ve h羹crelerin korunmas覺n覺 da salarlar.

P覺rasan覺n yararlar覺 nelerdir

Kansere kar覺 koruyucudur:

P覺rasa i癟erisinde bulunan vitamin ve mineraller kanserin olumas覺na neden olan zararl覺 radikallere kar覺 sava覺rlar. V羹cutta k繹t羹 huylu t羹m繹r oluma riskini azalt覺r. zellikle kolon, prostat ve yumurtal覺k kanserlerine kar覺 koruma salar.

Kilo vermeye yard覺mc覺 olur:

P覺rasa diyet listeleri i癟erisinde mutlaka yer alan bir besindir. Tok tutucu 繹zelliinin olmas覺 ve itah覺 kapatmas覺 onu diyet listeleri i癟erisinde vazge癟ilmez bir besin haline getirmitir. 襤癟eriinde bulunan y羹ksek miktarda lifte a癟l覺k hissini bast覺rmaya yard覺mc覺 olur. Bu lifler ayr覺ca ba覺rsak hareketlerini de d羹zenlemeye yard覺mc覺 olarak kilo vermeyi kolaylat覺r覺r. Kab覺zl覺k sorununu da ortadan kald覺r覺r.

Kolesterole iyi gelir:

P覺rasa ba覺rsaklar覺 癟al覺t覺rd覺覺 i癟in kolesterole neden olan bileenlerin v羹cuttan at覺lmas覺n覺 salar. V羹cuttaki ekstra kolesterol potansiyelini de d覺ar覺 att覺覺 i癟in karacierde kolesterol 羹retimi olmaz. Bu sayede de kolesterol seviyesini dengede tutar. Ayr覺ca antiseptik 繹zellii ile enfeksiyonlarla da savaarak kolesterol seviyesini dengelemeye yard覺mc覺 olur.

Hamilelik d繹neminde t羹ketilmesi olduk癟a faydal覺d覺r:

P覺rasa i癟erisinde bulunan folik asit (folat) hamile bayanlar覺n sal覺覺 ve bebek sal覺覺 i癟in 癟ok faydal覺d覺r. Bayanlar覺n beslenme listeleri i癟erisinde p覺rasa gibi folik asit bak覺m覺ndan zengin besinlerin olmas覺 gerekir. Folik asit yeni h羹cre oluumuna da destek vermektedir.

Cilt i癟in 癟ok faydal覺d覺r:

P覺rasa cilt i癟in 癟ok faydal覺 bir sebze olup kozmetik sekt繹r羹nde de kullan覺lan bir 羹r羹nd羹r. Doal bir idrar s繹kt羹r羹c羹 olduu i癟in v羹cudun temizlenmesini salayarak cilde b羹y羹k bir katk覺da bulunur. Cildin daha parlak ve p羹r羹zs羹z g繹r羹nmesine yard覺mc覺 olur. P覺rasa i癟erisinde cilt i癟in 癟ok faydal覺 olan beta karoten ve C vitamini y羹ksek miktarda bulunur. 襤癟eriinde bulunan dier vitamin ve mineraller ile birlikte de cildi g羹nein zararl覺 覺覺nlar覺ndan korur.

Sa癟lar i癟in faydal覺d覺r:

P覺rasa i癟erisinde bulunan demir, C vitamini, folat ve manganez sa癟 sal覺覺n覺 korumaya yard覺mc覺 besinlerdir. Sa癟 k繹klerini g羹癟lendirerek sa癟lar覺n d繹k羹lmesini 繹nlerken, d繹k羹len sa癟lar覺n yerine yenisinin 癟覺kmas覺na yard覺mc覺 olurlar.

Bunlar d覺覺nda p覺rasan覺n dier faydalar覺 ise unlard覺r;

  • Solunum sistemi i癟in faydal覺d覺r.
  • K覺覺n souk al覺nl覺覺, grip, nesle, 繹ks羹r羹k, bronit ve balgam gibi rahats覺zl覺klara yakalanman覺n 繹n羹ne ge癟er.
  • Doal bir idrar s繹kt羹r羹c羹d羹r.
  • Sin羹zit tedavisinde yard覺mc覺d覺r.
  • Gut hastal覺覺na faydal覺d覺r.
  • Kandaki eker seviyesini d羹zenler.

P覺rasay覺 Fazla T羹ketmenin Zararlar覺

P覺rasay覺 Fazla T羹ketmenin Zararlar覺

P覺rasa t羹ketiminin herhangi bir zarar覺 yoktur. Fakat a覺r覺 miktarda t羹ketiminden ka癟覺n覺lmal覺d覺r. Salatalar i癟erisinde 癟i olarak t羹ketilebilecei gibi piirilip yemekte yap覺larak t羹ketilebilir. K覺覺n t羹ketilebilecek sal覺kl覺 besinlerden birisidir. Bu y繹n羹 ile de beslenme listelerine eklenmelidir.

P覺rasan覺n en g羹zel hali olan P覺rasal覺 B繹rek Tarifi sizler i癟in.

pomeranian boo fiyatlar覺

襤lgili Makaleler

Sizin d羹羹nceniz nedir?

Baa d繹n tuu