Kimdir?Listeler

Cenap Şahabettin Kimdir?

istanbul temizlik şirketi

1870 yılında Manastır’da doğan Cenap Şahabettin’in asıl mesleği doktorluktur. Edebiyat hayatına ilk olarak öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde şiirleri yayımlanarak başlamıştır. Bu şiirlerinde Divan şiirlerinden etkilenmiştir. Ancak daha sonra Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem’den etkilenerek batı etkisinde eserlerini yazmıştır. Saadet gazetesinden sonra Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlanmıştır. Cenap Şahabettin edebiyat kimliğini Servet-i Fünun edebiyatının başat isimlerinden biri olarak tamamlamıştır.

Cenap Şahabettin Kimdir?

Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli ismi; Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil’dir. Toplumsal şiirlerin yerine bireysel şiirleri ön plana çıkarmıştır. Aruz ölçüsünü bütün şiirlerinde uygulamıştır. Hece ölçüsünü küçük görerek ‘parmak hesabı’ olarak nitelendirmiştir. Cenap Şahabettin’in şiirlerindeki başlıca temaları; aşk ve tabiattır. Şiirlerinde sosyal ve toplumsal konulara hiç değinmemiştir, daha çok bireysel konulara önem vermiştir. Sanatçıya göre, sanat sanat içindir.

Daha çok sanat güzellik içindir görüşünü savunmaktadır. Şiirlerinde güçlü bir şekilde lirizm vardır. Şair sembolleri şiirlerinde çok kullanır. Sanatçı Türk şiirine sembolizm ve parnasizm akımlarını getirmiştir. Şiirlerinde sembolizmin etkisi hissedilmektedir. Sanatçının dili oldukça ağırdır. Şiirlerinde Arapça Farsça sözcükler kullanır. Cenap Şahabettin’in en ünlü şiiri Elhan-ı Şita’dır. Bu şiir kış mevsimini, manzarayı, doğa güzelliğini konu edinmektedir. Sanatçı, şiirin dışında düz yazı ustasıdır da. Düz yazılarında kullandığı dil, şiirde kullandığı dilden daha sade ve anlaşılırdır. Başlıca eserleri; Tamat, Tiryaki Sözleri, Hac yolunda, Körebe gibi eserleri ustalıkla yazmış ve Türk Edebiyatına ismi kazınmıştır.

Eserleri:

Şiir

 • Tâmât (1887)
 • Seçme Şiirleri (1934, ölümünden sonra)
 • Bütün Şiirleri (1984, ölümünden sonra)
 • “Elhan-ı Şita”
 • “Yakazat-ı Leyliye”

Tiyatro

 • Yalan
 • Körebe (1917)
 • Küçükbeyler
 • Merdud Aile

Gezi yazısı

 • Hac Yolunda (1909)
 • Afak-ı Irak (1917)
 • Avrupa Mektupları (1919)
 • Suriye Mektupları (1917)
 • “Medine’ye Varamadım (1933)

Düzyazı

 • Evrak-ı Eyyam (1915)
 • Nesr-i Harp (1918)
 • Nesr-i Sulh (1918)

İnceleme

 • William Shakespeare (1932)
 • Kadı Burhanettin

İlginiz Çekebilir

Ömer Gül

Kocaeli Üniversitesi Halkla ilişkiler bölümünden mezunum. Türkiye genelinde yaşanan olayları takip ederim, aynı zamanda teknolojik gelişmeler ve magazin dünyasıyla ilgili konularda yazmayı da seviyorum. Tarafıma Ogul@gmail.com mail adresimden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu