Faydalı BilgilerListeler

Endüstri Mühendisliği Nedir? Endüstri Mühendisleri Hangi Alanlarda Çalışabilir?

Endüstri mühendisliği en çok tercih edilen mesleklerden birisidir, peki endüstri mühendisliği nedir? Hangi alanlarda çalışırlar ve ne özellikleri vardır?

Endüstri mühendisliği en basit anlamıyla şu şekilde açıklanabilir. Endüstri mühendisliğini bir ördek olarak ele alabiliriz. Ördek karada gidebilir, suda yüzebilir ve havada uçabilir fakat bir ne bir kartal kadar iyi uçabilir ne bir köpekbalığı kadar iyi yüzebilir ne de bir çita kadar hızlı koşabilir. Bu örnek sayesinde Endüstri mühendisliğini aslında birçok alana hakim olduğunu sadece bu alanlarda onlar kadar iyi olmadığını anlayabiliriz.

Endüstri ne demektir?

Sanayi anlamına da gelmekte olan endüstri, sürekli ya da belirli zamanlarda makine ve belirli araçları kullanarak maddelerin ya da gücün kalitesini veya şeklini değiştirerek toplu üretim gerçekleştiren faaliyet alanıdır.

Endüstri mühendisliği nedir?

Ürün ya da hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek ve devamlılığını korumak amacıyla,  emek etkenini göz önünde bulundurarak, makine ile malzemenin etkin bir biçimde kullanılması için yöntemlerin ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim ve araştırmasını yapan mühendislik dalıdır. Sanayi mühendisliği olarak da adlandırılır. Endüstri mühendisliği dersleri diğer mühendislik dallarının aldığı derslerin birçoğunu alır ve endüstri mühendisliğine özel olarak yönetim, ekonomi üretim ve işletme gibi dersleri de görür. Yöneticilik yetkisine sahip olan bir mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisliği minimum maliyet maksimum kar şeklinde çalışmayı planlar.

Çalışmalarında matematik, fen bilimleri gibi dalları mühendisliğin analiz ve tasarım ilkeleriyle bir arada kullanır ve elde edilecek olan sonuçları belirleyerek değerlendirir. Kısaca disiplinler arası çalışan bir mühendislik dalıdır. Zaman, para, materyal ve enerji gibi kaynakların verimli ve kaliteli bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirir.
Diğer mühendislik dallarına nazaran farklı bir düşünce yapısına sahiptir. Endüstri mühendisliğinde parça değil bütün göz önüne alınarak çalışmalar gerçekleştirilir. Uygulamaların tümünde insan ön planda tutulur. Temel doğa bilimlerinin yanında sosyal bilimlerle de iç içe bir çalışma sistemi söz konusudur.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Tarihçesi

Endüstri mühendisliği kavramının ortaya çıkması ve kullanılmaya başlanması 19. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Endüstri mühendisliği alanında gerçekleşen asıl ilerlemeler diğer mühendislik alanlarının da olduğu gibi 2. Dünya Savaşı zamanı ve sonrasında olmuştur. Sürekli gerçekleşen yeni eylemler ile endüstri mühendisliği sadece imalatı konu alan yapıdan kurtulmuş ve sistemlerle ilgili olan tüm sorunlara çözüm üretmeye çalışır bir hale gelmiştir. Matematik, bilgisayar teknolojileri ve programlama alanlarındaki tekniklerin gelişmesi üzerine karışık sistemlerin çözülmesi daha basit bir hale gelmiştir ve bu sayede endüstri mühendisliği yeni bir boyut kazanmıştır.

Mühendislik, genel olarak problem tanımlana, çeşitli çözüm seçenekleri türetme, karar verme eylemlerinden oluşan bir planlama ve uygulama sürecidir. Endüstri mühendisleri bu tanıma bağlı olarak tasarımlar gerçekleştirir. Bu tasarımlar endüstri mühendisleri tarafından “üretim sistemleri tasarımı” ve “üretim sistemleri kontrolü” olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğer mal veya hizmet üretimi olan bir kurum söz konusu ise; malzemeler, makine donanımı, verileri toplama ve analiz etme, işçilerin çalışma yöntemleri, çalışma yeri, veri kayıt yöntemleri gibi işlevler endüstri mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.

Endüstri Mühendislerinin Çalışma Alanları

Endüstri mühendisleri birsürü farklı alanda eğitim aldıkları için oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptirler.

Üretim sektörü: Endüstri mühendislerinin en sık tercih ettiği sektördür. Bu sektör otomotiv, gıda ve tekstil gibi birçok alana sahiptir. Endüstri mühendisi bu sektörde planlama, kontrol ve tasarım faaliyetleri gerçekleştirebilirler.

Pazarlama ve satış sektörü: Satıştan farklı olarak pazarlamanın amacı ürünü satmak değil, müşterilerle birlikte karşılıklı uzun süreli ve kazançlı ilişkiyi sağlayabilmektir. Yani satış ile ürün ya da ürünlerimizi satıyorsak pazarlama ile ürünlerimizin müşteri tarafından uzun süreli ve devamlı olarak alınması sağlanır. Bu alanda çalışmak birsürü fırsat getirir çünkü şirketlerin sunduğu hizmet ya da ürünler bulunmaktadır ve her şirket müşteri kitlesine sahiptir. Bu çeşitlilik pazarlama ve satış sektörü için önemli bir yer arz eder.

Proje yöneticiliği ve danışmanlıkları: Projeler bir ürünün servisi ve sonucunu tasarlamak amacıyla başlangıcı ve bitişi belirlenmiş olan faaliyetlerdir. Proje yönetimi, teslim tarihi belli olan, mali bir bütçesi olan ve projeden sorumlu olacak kişilerin seçilmesiyle oluşan bir süreçtir. Endüstri mühendisi bu faaliyetlerin yönetiminden ya da bu sürecin işlenmesinden sorumlu olacak kişilerdir.

Finans sektörü: Bu sektördeki endüstri mühendisleri iş analisti, veri analisti, banka yönetimi ve istatistik gibi alanlarda çalışabilirler.

Kalite kontrol: Üretilen ürünlerin müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesini sağlar. Ürünlerle ilgili önemli noktaları standartlara uygun olarak inceler.

Yön Eylem araştırmaları: Belirlenmiş amaç üzerine en uygun çözümün bilimsel ve matematiksel yöntemleri kullanarak tespit etmek ve karar verenlere destek sağlamak amacıyla yararlanılan bilim dalıdır. Endüstri mühendisliğinin üzerinde en fazla yoğunlaştığı alanlardan birisi olma özelliğini taşır. Örneğin; bir iş için kullanılacak farklı ölçüleri olan malzemenin kesimi sırasında en az fireyi vermeyi amaçlar. Problemlerin çok karmaşık olduğu durumlarda en iyi sonuca ulaşabilmek adına oldukça faydalıdır.

Bilişim sektörü: Günümüzdeki gelişmelerden ötürü bir endüstri mühendisinin yıldızının parladığı alanlardan biridir. Bu alanda iş bulmak pek zor sayılmaz. Bu alanda yazılım analisti, iş analisti ya da yazılım testçisi gibi işler yapılabilir.

AR-GE çalışmaları: Ar-Ge çalışmaları; temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme olarak üç başlık altında ele alınır.

Eğitim ve sağlık sektörü

Turizm sektörü

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?

Endüstri mühendisleri, üretim planlama mühendisliği, tedarik zinciri planlama uzmanı, satış/pazarlama müdürü, finansal planlama uzmanı, lojistik müdürü, kalite mühendisi, güvenlik mühendisi, insan kaynakları müdürü, risk yönetimi uzmanı, iş geliştirme uzmanı, müfettiş ve portföy yönetici gibi daha birçok alanda iş yapabilir.

Bir Endüstri Mühendisinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Endüstri mühendisleri;

Analitik düşünebilmeli ve problem çözme yetisine sahip olmalılardır. Analitik düşünmeyi ve problem çözme yeteneğini birbirinden ayıramayız çünkü bir problem çözebilmek için sistematik düşünebilme yeteneğine sahip olunmalıdır.

Ekip çalışması yürütebilmelidir. Günümüzde gelişen teknolojiler sebebiyle ve disiplinler arası çalışmalardan ötürü birçok alanda projeler ekip olarak gerçekleştiriliyor. Bir endüstri mühendisi bu ekibi iyi yönetebilmeli, ekibe uyum ve motivasyon sağlayabilmelidir.

İnsanlarla iletişimi iyi olmalıdır ve ikna kabiliyeti yüksek olmalıdır. Özellikle satış ve pazarlama departmanında aranacak en önemli özellik iyi bir iletişim ve ikna ediciliktir. Telaffuz, konuşma sırasındaki tonlamalar ve nezaket kuralları bir hayli önem kazanır.

Sorumluluk duygusuna sahip bir birey olmalıdır. Endüstri mühendisi olan kişi sorumluluk almaktan korkmamalıdır ve aldığı sorumluluğun getirebileceği iyi ya da kötü sonuçları kabullenmelidir. Sorumluluk duygusu ne kadar gelişirse birey o kadar özgüvenli olur ve bu özellik meslek hayatı dışında bireye de olumlu olarak döner.

Bilişim alanında kendini geliştirmelidir. Bu alanda her gün daha ileri gittiğimiz aşikar ve bu sebepten ötürü bilişim alanında yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

Liderlik özelliği taşımalıdır. Ekip çalışmalarını yürütebilmek ve yönetebilmek adına bu özellik bir endüstri mühendisi için en önemli özelliklerden birisidir. Bu özelliğe sahip bir endüstri mühendisi sorumluluk alır ve karşılaştığı problemlerin üstesinden rahatlıkla gelebilir.

Eğer içeriğimizi beğendiyseniz Kozmoloji Nedir? Kozmoloji Hakkında Bilgiler içeriğimizde ilginizi çekebilir.

İlginiz Çekebilir

Ömer Gül

Kocaeli Üniversitesi Halkla ilişkiler bölümünden mezunum. Türkiye genelinde yaşanan olayları takip ederim, aynı zamanda teknolojik gelişmeler ve magazin dünyasıyla ilgili konularda yazmayı da seviyorum. Tarafıma Ogul@gmail.com mail adresimden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu