Yaşam - insan

Ahlak Gelişimi – Piaget’in Ahlak Gelişim Kuramı

PİAGET’NİN AHLAK GELİŞİM KURAMI

Piaget’ye göre ahlak gelişimi ile bilişsel gelişim birbirine paralel gelişir. Bireyler soyut işlemler dönemine doğru ilerledikçe, ahlak gelişimleri de ahlaki özerkliğe doğru ilerler.

AHLAK ÖNCE DÖNEM (0-6 YAŞ)

6 yaşına kadar çocuklar benmerkezciliğinin etkisiyle ahlak kurallarının farkında değildir, başkalarının görüşlerini dikkate alamazlar. 0-2 yaşta çocuk ahlak kurallarını algılamazken, 3-6 yaşta kuralları fark eder ancak amacını anlayamaz.

DIŞA BAĞLI DÖNEM (AHLAKİ GERÇEKÇİLİK / HETERONOM)(6-10 YAŞ)

Somut işlemler dönemine giren çocuk benmerkezcilikten uzaklaşır ve empati gelişmeye başlar. Çocuklar bu dönemde başkalarının kurallarına uymaya başlarlar. uymayanlara ceza verilmesi gerektiğini düşünürler. Kuralları sorgulamaz, çünkü kurallar kesindir. Kimin daha suçlu olduğuna karar verirken niyete değil fiziksel zararın büyüklüğüne göre hareket ederler.

AHLAKİ ÖZERLİK DÖNEMİ(OTONOM)(10+)

Soyut işlemler döneminin başlamasıyla ergen kuralları sorgular, eleştirir. Çünkü kuralların insanlar arası ilişkileri düzenlemek için insanlar tarafından oluşturulduğunu ve değişebileceğini anlar. Kendi kurallarını benimser. kimin daha suçlu olduğuna karar verirken davranışının altındaki niyeti dikkate alır.

KOHLBERG’İN AHLAK GELİŞİMİ KURAM

Kohlberg’de Piaget gibi ahlak gelişimi ile bilişsel gelişim arasındaki paralellikten söz etmektedir. Farklı kültürdeki erkek çocuklarla ahlaki ikilemler içeren öyküler sunmuş ve bu ikilemlere verilen yanıtları incelemiştir. Buna göre ahlak gelişimi üç düzey ve her düzeyin altında iki aşama olmak üzere 6 aşamadan oluşur.

GELENEK ÖNCESİ DÖNEMİ (4-9 YAŞ)

Bu dönemde birey benmerkezcidir ve bireyin kendi ihtiyaçları ön plandadır, empati gelişmemiştir. Suç fiziksel zarara göre değerlendirilir, davranış altında ki niyet dikkate alınmaz.

GELENEKSEL DÖNEM (10-15 YAŞ)

Empati gelişir, birey diğer insanların bakış açılarını anlar ve onların beklentilerine uygun davranır. Sosyal düzen için kuralların gerekli olduğunu düşünür, kurallar hala sorgulanmaz.

GELENEKSEL SONRASI DÖNEM (16 YAŞ ÜSTÜ)

Bu dönemde birey kuralları sorgular, eleştirir, kendine ait deperler oluşturur ve bunlara uygun bir yaşam sürer.

pomeranian boo fiyatları

Sevda Öztürk

1990 Antalya doğumluyum, magazin, sinema haberlerini yakından takip eder, onlar hakkında güncel haberler ve içerikler yayınlıyorum. Sozturk@gmail.com adresinden tarafıma ulaşabilirsiniz.

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu