Kadınların İş Yerlerinde Yaşadığı Zorluklar

Kadınların İş Yerlerinde Yaşadığı Zorluklar

Kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da önemli bir yere sahiptir. Çünkü kadınlar bazı durumlarda erkek meslektaşlarına kıyasla güçlü, akıllı, teknik olarak yetkin ve duygusal açıdan cesaretliler. Ancak bu kadar büyük başarılara imza atmasına rağmen, kadınlar işyerlerinde hala birçok engelle karşı karşıya kalabiliyor. Bayanların iş yerlerinde yaşadığı zorluklar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1- Cinsiyet Ayrımcılığı

 Cinsiyet ayrımcılığı, birçok kadının işlerinde yaşadığı zorlukların başında gelir. Bazı kurum ve iş yerlerinin cinsiyet ayrımcılığına son verdiğini söylesek de bu konu birçok işyerinde bayanlar için hala önemli bir sorun teşkil ediyor. Örneğin, birçok şirket kadın çalışanları işe alırken, evlilik veya hamilelik planları olup olmadığını açıkça soruyor. 

2- Cinsel Taciz

Cinsel taciz kadınların çalışma ortamında karşılaştıkları en utanç verici ve üzücü güçlüklerden biridir. Ne yazık ki birçok bayan işlerinde patronu, yöneticisi veya diğer iş arkadaşları tarafından tacize maruz kalıyor. 

[irp]

3- İş ve Yaşam Dengesizliği

Günümüzde kadınların işyerinde karşılaştıkları diğer bir zorluk ise iş ve yaşam dengesizliğidir. Kişisel hayatı ve mesleki kariyeri arasında kalmak bayanlar için oldukça zorlayıcı bir durumdur. Çalışan kadınların birçoğu ailesini ihmal ediyor olma düşüncesi ve işyerinde başarılı olamama endişesi arasında sürekli bir bocalama halindedir. 

4- Doğum Nedeniyle İşe Ara Vermek

Bir bayan için hamile kalmak ve anne olmak çok önemlidir. Ancak çalışan bayanlar için hamilelik ve doğum nedeniyle işyerinden ayrı kalmak büyük zorluklar getirir. Günümüzde bazı şirketler ve kamu kurumları doğum ve süt izni vererek kadının çalışmayı tamamen bırakmasını engelliyor. Ancak herhangi bir esneklik göstermek yerine doğum, süt izni ve bebeğin bakımı için işyerinden erken ayrılmaları gerekçe gösterip bayan çalışanları işten çıkartan işyeri sayısı da oldukça fazladır. 

5- Rol Model Eksikliği

 İşyerlerinde üst yönetim genelde erkek çalışanlardan oluşur. Önemli konumlarda bayan çalışanların sayısının az olması diğer bayanların çoğu zaman cesaretini kırar. Bayan rol model eksikliği onların kariyer yapmasını ve yüksek mevkilere ulaşma isteğini azaltır. Ancak bu zorluk giderek azalıyor. Günümüzde yöneticilik ve idarecilik konumlarında görev alan bayan sayısı bir hayli fazladır. 

6- Mobbing ve Ego Çatışmaları

 Mobbing, işyerinde yönetici veya çalışanların bir kişi ya da gruba yönelik psikolojik baskı oluşturması, taviz edip rahatsızlık vermesidir. Mobbingin altında yatan en önemli neden ego çatışmasıdır. Mobbinge en çok maruz kalanlar ise bayan çalışanlardır. Bayanların daha zayıf ve savunmasız olduğu düşüncesi onların erkekler tarafından mobbing ve tacize maruz kalmasına neden olabilir. Erkek egemen toplumlarda kadınlardan üstün olduğuna inanma erkekler ve kadınlar arasında ego çatışmaları meydana getirir. İşte, bu çatışmalar çoğu zaman iş yaşamında da görülür ve bu durumda bayanlar aşağılama ve alay edilme gibi durumlarla sıkça karşılaşabilir. 

7- Dedikodu

 Bir kadın işyerinde saygın bir konuma ulaştığında, o pozisyona nasıl geldiği ile ilgili her zaman bol miktarda dedikodu ortaya çıkar. Bir kadının, bu psikolojik durumla mücadele etmesi genellikle çok zordur. Çünkü insanın doğası gereği bu tarz dedikoduların her zaman ortaya çıkma ihtimali vardır. 

Sonuç olarak, bayanların işyerinde yaşadığı zorlukların tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmayabilir. Ancak toplum veya birey olarak sorunların farkında olmak, destekleyici davranışlarda bulunmak bayanların iş hayatında yaşadığı zorluklar için çözümün başlangıcı olacaktır. Bayanlara düşen görev ise daha cesur ve kararlı olmaları, hedeflerinden asla vazgeçmeden iş hayatlarına devam etmeleridir. 

Exit mobile version