Sigmund Freud Kimdir?

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, Yahudi kökenli olan 1856 ve 1939 yılları arasında yaşam sürmüş Avustralya’lı bir nörologtur. Ayrıca, Freud 5 aşamayla tanımlanan kişilik gelişim aşamalarını anlattığı Psikanalitik kuramın da kurucusudur. Sözü edilen kuram, psikoterapik bir teknik olarak psikolojik rahatsızlığa sahip olan kişilerin yani diğer bir deyişle hastaların içinde bulundukları zihinsel süreçle dış ortamın bağlantısını kurmaya çalışan bir psikolojik algılama yöntemidir.

Sigmund Freud Biyografisi

Freud’un psikanaliz ile ilgilenmeye başladığı yıllar olan 1890’lar yine bu araştırmacının nevrotik ve histerik hastalarla yaptığı deneylere sahne olmuş ve ortaya çıkan Psikanalitik Kuram bu bilim insanından tüm dünyaya miras kalmıştır. Bu hastaların tek nedeninin bastırılmış ve çevreye hissettirilmemiş olan cinsel arzulardan kaynaklı olduğu düşüncesi de sözü edilen kuramın en fazla öne çıkarılan yönlerindendir. Freud’u ilk psikanaliz ile ilgilenmeye iten 1885 yılında eğitimi için Paris’e gitmesi ve orada Charcot’un Yaşamım ve Psikanaliz adlı kitabıyla tanışıp etkilenmesi olmuştur. Ardından bu kitabı 1886 yılında Almanca’ya çevirmiştir. Daha sonra ise çalışmalarına devam eden Freud psikanalitik kuramın temellerini bu kitap sayesinde atmıştır. Bu kurumda her ne kadar Charcot’tan etkilenmiş olsa da kuramdaki düşünceler Freud’un kendi orijinal düşünceleridir. 5 aşamadan oluşan kuramın ilk maddesi, insanın psikolojik gelişiminin ancak cinsel arzuların gelişiminin ve değişiminin anlaşılabilmesi ile anlaşılabileceğidir. Diğer yandan, kuramın 2. maddesine göre psişik yaşamın cinsel arzuları baskıladığı ve bu istekler her ne kadar baskılansa da bilinç dışı sistemlerde hiç unutulmamaktadır. Sözü edilen bilinç dışı baskılanma ve içsel tartışmalar ise dışarıya dil sürçmeleri ve diğer bazı belirtiler şaklinde yansıtılmaktadır. Ayrıca, biliç dışı değişim ve çatışmalar psikolojik nevrozun en büyük kaynağı olmaktadır. Sonuncu madde olarak ise, nevroz ancak psikanaliz yani bastırılmış isteklerin bu baskıdan kurtarılmasıyla tedavi edilebilmektedir.

Destek veren bilim adamı ve öğrenci anlamında yalnız kalan Freud, akımı ve kuramı geliştirmeye devam etmiş ve 1908 yılında kurulan Viyana Psikanaliz Derneği Freud için dönüm noktası anlamını taşımıştır. Çünkü bu olay psikanalizi ülke sınırları dışına çıkarmış ve tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştır.

Exit mobile version