Kimdir?Tarih

Yıldırım Bayezid Han Kimdir, Hangi Yenilikleri Yapmıştır

Yıldırım Bayezid Han Kimdir, Hangi yenilikleri yapmıştır, Yıldırım Bayezid, Timur buluşmasının ayrıntıları ve Yıldırım Bayezid ile ilgili diğer her şey… Osmanlı İmparatorluğunun 4.padişahı olan Yıldırım Bayezid Han 1360 yılında hayata gözlerini açmıştır.  Yıldırım Bayezid Han çok küçük yaşlarda medrese eğitimi almaya başladı. Aynı şekilde küçük yaşta sancağa gönderilerek tecrübe kazanması sağlandı. Şehzadelik yaptığı dönemde babasıyla beraber Kosova savaşına katılan Yıldırım Bayezid, Babasının savaş meydanında şehit olmasıyla birlikte tek varis olarak tahta geçti.

Tahta oturması ile birlikte Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları ve Hamitoğulları mücadele etmiştir. bu beyliklerin her birini emri altına alarak Balkanlara doru büyük bir sefere kalkıştı. Birbirleriyle sürekli mücadele halinde olan balkanlardaki küçük devletleri de etkisiz hale getirerek onları Osmanlı Devletine kattı. Sonra da Avrupa’nın en güçlü şovalyalerinden oluşan Haçlı ordusuyla Niğbolu dolaylarında savaşarak 1396 yılında Haçlı ordusunu büyük bir hezimete uğratarak tarihimizin en önemli başarılarından birini yaşattı.

Niğbolu Zaferi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler

Niğbolu Zaferinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki presjtiji çok önemli bir noktaya geldi. Balkanlardaki hakimiyetini pekiştiren Yıldırım Bayezid Han Niğbolu Zaferi’yle aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin İslam topraklarındaki ismini de en üst noktaya yazdırmayı başarmıştır. Bu zafer ile birlikte Müslüman ülkeler Sultan Yıldırım Bayezid Han’a Sultan Ünvanını takmıştır. Sonraki dönemde balkanlarda çok büyük başarıların da yolu açılmış oldu.

 

Yıldırım Bayezid Han İle Timur Han Mücadelesi ve Karşılaşmaları

Balkan ülkelerden Anadolu’ya göçlerin başlaması sürecinde Orta Asya’dan İran topraklarına uzanan büyük bir imparatorluk kuran Timur Han, Anadolu topraklarına saldırmadan önce İlhanlı, Çağatay gibi büyük beyliklerin yöneticilerini ortadan kaldırarak sınırlarını genişletmiştir. Kendi yönetimi altında bulunan tüm beyliklerin tek varisi olarak gören Timur Han 1400 yılında Anadolu topraklarına akınlar düzenlemeye başladı.  Anadolu topraklarına girerek Sivas ve çevresini ele geçiren Timur Han’ın bu hareketi Yıldırım Bayezid Han’ı kendisiyle savaşmak zorunda bıraktı. Bu aşamadan sonra Yıldırım Bayezid Han’ın ordusuyla Timur Han’ın ordusu 1402 tarihinin yazında Ankara’nın Çubukovası taraflarında karşı karşıya geldi.

Timur Han Ordu itibarı ile Yıldırım Han’dan çok daha güçlüydü. Timur Han daha savaşın ilk anlarında Yıldırım Bayezid Han’ın ordusuna büyük bir hezimete uğratarak savaşı kazandı. Türkmen yedek güçlerinin ve sırp vasa güçlerinin de Timur Han’a destek olması Yıldırım Bayezid Han savaşı ağır kayıtlar ile kaybetmesine neden oldu. Savaşı kaybeden Yıldırım Bayezid Han iki oğluyla birlikte Timur Han tarafından esir alındı. Daha sonra canı bağışlanarak iki oğluyla sürgüne gönderilen Yıldırım Bayezid Han sürgüne gönderildikten kısa bir süre sonra rahatsızlanarak Bahar 1403 yılında yaşamı son buldu.

Yıldırım Bayezid Han’ın En Büyük Dileği Neydi?

Yıldırım Bayezid Han Kimdir, Hangi Yenilikleri Yapmıştır

Yıldırım Bayezid Han’ın en büyük dileği İstanbul’u fethetmekti. Bu amaçla boğaza ”Anadolu Hisarı” kalesini inşa ettirmiş, üç kez İstanbul’u kuşatmasına rağmen hem batı hem de doğu ülkelerinde tehditler alması ve daha da önemlisi kuşatma için yeteri kadar techizat ve güce sahip olamaması Yıldırım Bayezid Han’ı İstanbul’un fethetmesini bir hayalden öteye götürememiştir. Ancak İstanbul’u kuşatma düşüncesini Osmanlı Devletinin bir ideali haline getirmiştir. Sonraki padişahların hepsi de Bu ideal ile hareket etmişlerdir.

Yıldırım Bayezid Han’ın Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

Devletin merkez hazinesini fetihler ile birlikte genişletmiş, Maliye sistemini kurmuştur.

Osmanlı Devlet yönetim sistemine ”kul” sistemini getiren ilk padişahtır.

Tarihi arşivlere baktığımız zaman kul sistemine uymayan kadıları şiddetli cezalar ile cezalandırmıştır.

Devletin merkez yönetimine, teşkilat ve bürokrasisine çok fazla özen göstermiştir.

Ulemanın kontrolünde olan ve devlete ait olan vakıf mallarını devletin kontrolüne almıştır.

 

Tüm bunların yanında başarılı bir yönetici ve asker olan Yıldırım Bayezid Han düşmanlarına karşı verdiği fermanlarda ve manevralarda çok hızlı bir şekilde hareket etmesinden dolayı düşmanları tarafından kendisine ”Yıldırım” lakabı takılmıştır.

pomeranian boo fiyatları

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu