HaberlerTürkiye

Türkiye Genelinde 3 Ay Süreyle OHAL Kararı Alınmıştır

OHAL KARARINI AÇIKLADI

rdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kendisinin başkanlığında  gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantısının  ardından, açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 15 Temmuz akşam saatlerinden itibaren tarihinin en kritik  günlerinden birini yaşadığını belirten Erdoğan, ülkenin ve milletin göz bebeği  olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yuvalanmış bir grubun, emir komuta  zinciri dışına çıkarak, darbe girişimi başlattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları  anlaşılan bu grubun uçaklarla, helikopterle, tanklarla, silahlarla, devlete ve  millete karşı saldırıya geçtiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı,  Jandarma Genel Komutanlığı, MİT yerleşkesi, Boğaziçi Köprüsü ve çeşitli askeri  birimlerin yoğun saldırı altında kaldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şahsımın ve hükümetin kararlı duruşu, milletimizin darbe girişiminde  bulunanların karşısına cesurca girmesi, güvenlik güçlerimizin etkili müdahalesi  sayesinde hamdolsun bu teşebbüs amacına ulaşamamıştır. Milletimizin ülkesine ve  iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında, darbecilerin silahları da  tankları da helikopterleri de uçakları da işe yaramamıştır. Asker elbisesi giymiş  teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan  milletimiz, gece boyunca kahramanlık destanları yazmıştır.

Gencinden yaşlısına, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine  kadar milletimizin tüm fertleri, darbeciler karşısında tek vücut olmuştur. Darbe  teşebbüsünde bulunan hainlerin karşısına dikilen vatandaşlarımız, gözlerinin  önünde onlarca kişi vurularak, şehit olurken, yaralanan birçok kardeşimiz de  bütün bu şehit olan kardeşlerimizi o yaralı halleriyle kurtarma gayreti içerisine  girmiş, sabaha kadar kararlı bir şekilde direnişlerini sürdürmüşlerdir. Hamdolsun  kendisini bu vatanın bir evladı, bu milletin bir ferdi olarak hisseden herkes,  darbe girişiminin karşısında yer almıştır.”

– “Milletimle iftihar ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 1960 darbesinden Adnan Menderes ve  arkadaşlarına sahip çıkamamanın üzüntüsünü yıllarca yaşadığını, 1980 darbesinde  “Bir sağdan bir soldan” anlayışıyla gençlerine sahip çıkamayan toplumun acısının  hala taze olduğunu anlattı.

15 Temmuz 2016 tarihinin bu kötü gidişe, “Dur” denilen bir dönüm  noktası olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Ülkemiz tarihinde ilk defa bir silahlı  darbe girişimi milletin bizzat kendisi tarafından akamete uğratılmıştır. Türkiye,  demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığını vatandaşlarının canı pahasına ispat  etmiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminde bulunanların  açtıkları ateş sonucu sivil vatandaşlardan, polislerden şu an itibarıyla 246  masum insanın hayatını kaybettiğini, bin 536 masum vatandaşın da yaralandığını  bildirdi.

Bu vesileyle tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve millete  başsağlığı dileyen Erdoğan, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok açık söylüyorum şu anda ‘şu siyasi parti,  bu siyasi partinin üzerinde duracak değilim. Ama cumhurun başkanı olarak ben,  milletimle iftihar ediyorum. Milletimizle birlikte inanıyorum ki tüm bu engelleri  aşmak suretiyle, demokrasi tarihine bir kahramanlık destanını Türk milleti  olarak, biz yazmış oluyoruz.” diye konuştu.

 Darbe girişiminin haber alındığı andan itibaren Başbakan, bakanlar,  emniyet teşkilatı ve silahlı kuvvetlerin darbecilere karşı duran komutanlarıyla  çok yakın bir çalışma içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm  tehlikeye ve tehditlere rağmen, derhal İstanbul’a giderek milletimle birlikte  darbecilerin karşısında dimdik bir duruş sergiledik. Milletimizin dirayeti ve  kararlılığı karşısında darbe girişimi ertesi gün akşam olmadan tamamen bertaraf  edilmiştir.” diye konuştu.

OHAL KARARINI AÇIKLADI

Bugün önce Milli Güvenlik Kurulu, ardından da Bakanlar Kurulu  toplantısını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli Güvenlik Kurulu üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı  değerlendirme sonunda darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla  ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde Anayasamızın 120. Madde’si  uyarınca Olağanüstü Hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldık.  Bakanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğrultusunda Türkiye’de üç ay süreyle  Olağanüstü Hal ilan edilmesini kararlaştırdı. Bilindiği gibi Anayasamızın 120.  Madde’si ülkede demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik  şiddet hareketleri olması durumunda Olağanüstü Hal ilan edilmesine imkan  sağlıyor. Olağanüstü Hal ilanının amacı ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine,  vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için  gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir.”

– “Milletimiz tercihinin daima demokrasiden yana olduğunu  göstermiştir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu uygulama kesinlikle demokrasiye, hukuka ve  özgürlüklere karşı değildir tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme  amacına yöneliktir. Yaşadığımız darbe girişimi Türkiye’de kimlerin canları  pahasına demokrasinin ve hukuk devletinin yanında olduğunu, kimlerin de  diktatörlük peşinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Hükümetimiz, siyasi  partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emir  komuta kademesi ve elbette en önemlisi milletimiz tercihinin daima demokrasiden  yana olduğunu göstermiştir.” dedi.

15 Temmuz gecesinden itibaren meydanları, sokakları doldurarak  devletinin ve hükümetinin yanında olduğunu haykıran tüm vatandaşlara şükranlarını  sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Partisi, siyasi fikri, inancı ne olursa olsun  tankların karşısında dikilen her bir vatandaşım benim gözümde Mehmet Akif’in  ifade ettiği gibi ‘İmandır o cevher İlahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek  sinede yüktür’. Onlar gerçekten o imanlarıyla o tankların karşısında durdular ve  şehadete koştuklarını haykırdılar.” ifadelerini kullandı.

– “Bir bayanı tankla ezecek kadar alçak, bu denli namussuz…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Namluların karşısında dimdik duran ki bu noktada tabii ki beraber  yıllarca çalıştığımız arkadaşlarımızı da biz burada gerçekten uğurladık. Önüne,  arkasına bakmadan paletlerin altına yatan 32 yaşındaki bir hanım kardeşimiz  bakıyorsunuz şehadete yürüyor. Bunlar işte bir bayanı tankla ezecek kadar alçak,  bu denli namussuz, bu denli vahşi ama o hanım kardeşim benim şehadet şerbetini  yudumladı ve oraya yürüdü. Durmadılar ama milletim de durmadı. Onlarca insan  vurulduğu halde saatlerce bulunduğu yeri terk etmeyen vatandaşlarımın her biri  İstiklal Harbi kahramanlarımızın torunları olduklarını ispatlamışlardır. Savaş  uçakları, helikopterler tepesinde dolaşıp bombalar atmasına, ağır silahlarla ateş  etmesine rağmen, sokakları, asker kılıklı teröristlerin hedef aldıkları yerleri  boşaltmayan kardeşlerimin kahramanlığını ifade edecek kelime inanın bulamıyorum.  Darbe girişiminin bastırılmasının ardından, başka birileri yeniden aynı cüreti  gösteremesin diye günlerdir tüm şehirlerimizin meydanlarında demokrasi nöbeti  tutan vatandaşlarımızın her biri isimlerini tarihe altın harflerle  yazdırdıklarını bilmelidirler.”

Türk halkının bugün yine meydanlarda olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, telekonferanslarla oradaki vatandaşlara hitap edeceğini  bildirdi.

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenlemeMADDE 120. – Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

MADDE 121. – Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.

Milliyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK Sonrası “3 AY SÜREYLE OHAL KARARI ALDIK” (Olağanüstü Hal Kararı)

pomeranian boo fiyatları

Serap Yılmaz

2010 yılında haber sitelerinde editörlük kariyerine başladım ve zamanla yolum Lafmacun.Net ile kesişti. Magazin ve ünlüleri yakından takip eden yazar, Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan magazinsel olayları Lafmacun.net okurlarına aktarıyor. Bana ulaşmak için: Syilmaz@lafmacun.net adresine mail atabilirsiniz.

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu