Faydalı BilgilerListeler

Nükleer Santrallerin Zararları

Bildiğiniz gibi Nükleer Santrallerdeki enerji sağlanımı, santralin merkezinde bulunan reaktörde oluşan tepkimeden dolayı ortaya çıkan ısıdan sağlanır. Bu ısıyı oluşturan tepkime ise uranyum atomunun zincirleme olarak reaksiyona girmesinden doğan bir tepkimedir. Atomdan çıkan bu enerji her ne kadar fazla olsa da, tepkime sırasında ortaya çıkan radyasyon seviyesi daha fazla ve zararlıdır. Bu seviyede fazla radyasyonlar sadece özel binalarda veya kurşundan yapılmış mezarlarda muhafaza edilebilinmektedir. Bu nükleer enerji reaktörlerinde tepkime sonrasında açığa çıkan nötronları emme yeteneğine sahip kontrol çubukları vardır. Çubuklardan yayılan ısı reaktörün etrafında kigaz tabakası tarafından emilir, bu yolla ısınan gaz değiştirici borular yardımıyla ısıyı suya takviye eder. Uranyum enerji vermeyi kesene ve uranyum çubukları soğuyana kadar suyun altında kalırlar sonrasında radyasyon seviyesi düşmüş katı cisimler toprağa karıştırılır,sıvı cisimler ise denize dökülür.

Nükleer Santrallerin Çevreye Verdiği Zarar

Nükleer santrallerde oluşmuş radyoaktif atıklar çevreye ulaşmaları; genellikle rüzgar ve yağmurların yardımıyla atmosfere karışmasıyla veya denizlere, göllere veya toprağa karışmasıyla meydana gelir. Bu yollarla doğadaki bitki örtüsüne ve suya karışmış olan radyoaktif maddeler kolaylıkla insan vücuduna ulaşabilir.

Nükleer Santrallerin İnsan Sağlığına Zararları

·        Nükleer santrallerdeki tepkimeyle beraber atık madde olarak oluşan Plütonyum, kanser yapıcı ve zehirlidir. Doğada tek başına bırakıldığı zaman emilimi 250 yılda gerçekleşir.

·        Santrallerdeki tepkimeyle beraber ortaya çıkan bir zararlı atık madde daha Stronsiyum dur. Doğaya yağış yoluyla karışır,hayvanlardaki sütlerden insanlara bulaşır, lösemiye neden olur. Doğada 280 yılda yok olur.

·        Besin yoluyla insanlara bulaşan Sezyum ve İyod adlı nükleer maddeler de troid kanserine ve çocuklarda gelişmemeye neden olur.

Son olarak, Nükleer santraller yapımı uzun süren ve maliyeti yüksek olan tesislerdendir. Bu tesisler ömürlerini bitirdiği zamanlarda ise tesislerin sökülmesi çok risklidir ve santrallerde oluşan atığın Dünya’da güvenle saklanabileceği bir yer yoktur, olası kazalarda kitlesel etkiler bırakabilmektedir.

pomeranian boo fiyatları

Murat Dere

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra kendimi ekonomi ve siyaset konusunda geliştirdim. Bu konularda severek ve tarafsız olarak okuyuculara haberler paylaşmaya çalışıyorum. Tarafıma ulaşmak isterseniz Mdere@lafmacun.net mail adresine iletilerinizi yollayabilirsiniz.

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu