29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 566. yıldönümü

pomeranian boo fiyatları

İstanbul Neden Fethedildi Ve Sonuçları

İstanbulNeden Fethedildi ? İstanbul Kimin Tarafından Fethedildi ? İstanbul Niçin Fethedildi ? İstanbul Neden Alınmalıydı ? İstanbul Fethinin Sonuçları Nelerdir?

Avrupa‘da büyük fetihlere imza atan II.Murat‘ın ölümünün ardından yerine oğlu olan II.Mehmet 2. defa olmak suretiyle tahta geçmiştir.

II. Mehmet tahta geçtiği an itibari ile Bizans‘ın sontoprağı olan Konstantinopolis şehrinin fethedilmesine karar vermiştir.


II. Mehmet’inbu kararı vermesinde etkili olan bazı nedenler şunlardır;

1. Bizans krallarının Osmanlı iç meselerine karışarak taht kavgalarına neden olmaları.

2. Bizans’ın sürekli olarak Avrupalı Devletlerden yardım isteyerek Haçlı Seferleri‘ne sebebiyet vermesi.

3. Osmanınlı’nın toprak bütünlüğünü sağlamak.

4. Balkanlara seferler düzenlemeden önce arkasında yabancı bir devlet bırakmamak isteği.

5. Hz.Muhammed’in Konstantinopolis şehrini fetih eden komutan hakkında hadis-i şerif‘inin bulunması.

6. Bizans’ın Rumeli‘ye köprü görevi görmesi, ticaret yollarını kontrol etmek isteği.

Bu gibi nedenlerden dolayı II.Mehmet, 5 Nisan 1453 günü Konstantinopolis şehrini kuşatma altına aldı, ilk kez büyük topların kullanıldığı savaşta, Osmanlı donanması karadan Haliç‘e inerek Bizans surlarını yıkmış ve şehir fethedilmiştir.

İstanbul’un fethi ile birlikte;

1. Osmanlı Avrupalı Devletler’e göz dağı vermiş oldu.

2. Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmış oldu.

3. Avrupalı Devletler’in Türkleri Balkanlar‘dan kovma umitleri suya düştü.

4. Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan ” Konstantinopolis ” şehri isim değiştirilerek İstanbul adını aldı.

5. Başkent ünvanı Edirne‘den alınarak İstanbul’a verildi.

6. II.Mehmet “Fatih” ünvanını kazandı.

7. Bu fetih sonucunda Osmanlı yükseliş dönemine girmiştir.

8. Ortodoks patrikhanesi Osmanlı himayesi altına girdi.

9. Osmanlı deniz ticaretinde gelişmeye başladı.

10. İslam dünyasında Osmanlı’ya duyulan saygı büyük ölçüde arttı.


Ayrıca Bknz.  Tarih Öncesinde Yaşamış En Ölümcül 10 Hayvan Türü