Haberler

Koç Burcunun En Kötü 10 Özelliği

Koç burcu özelliklerini barındıran insanlar, insanların tümüne oranla daha hareketli ve daha enerjik olmaları ile diğer burçlardan farkını belli ederler. Koç burcunun en kötü 10 özelliği arasında en çok yöneticilik yönünde nitelikler bulunmaktadır. Kişilik olarak daha aceleci bir yapıya sahiptirler ve birçok konuda yeni fikirler üreterek yaratıcılıklarını da ortaya koyarlar. Burç kuşağının ilk sırasında yer alan Koç Burcu, 21 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında doğumu gerçekleşen insanlar üzerinde belirtilerini belli etmektedir.

Koç burcunun kadını olumlu olarak arkadaş çevresi tarafından fazlasıyla sevilen bir kişidir. Onlara gösterdiği içten sevgi, yakınlığı ve sıcakkanlılığı ile çok iyi bir arkadaşlık sergileyebilmektedir. Ayrıca koç burcunun kadını neşeli ve eğlencelidir. Oldukça enerjik olmalarının yanı sıra sıkılmak nedir bilmezler. Vicdanlı ve merhametli olmaları yönüyle de iyi kalpli biri olduklarını herkese belli ederler. Koç burcunun erkeği ise olumlu olarak cesurdurlar. Genel olarak konulara karşı çekingen bir tavır göstermeyerek yönetici ruhlarını ortaya koyarlar. Koç kadını gibi oldukça enerjik olan koç burcu erkekleri fazlasıyla ısrarcıdırlar da. Kararlılıkları konusunda asla taviz vermeyerek sonuna kadar bu kararın arkasında dururlar.

Koç burcunun olumlu yanlarından kısa bir süre bahsettikten sonra en kötü olarak adlandırabileceğimiz 10 olumsuz özellikten de şu şekilde bahsedebiliriz;

– Bencillik

koc-burcu-bencil

Koç burcunun en kötü özelliklerinin başında bencil olmaları yer almaktadır. Koç burcu olan kişi bu özelliğini genel olarak arkadaş çevresi üzerinden fark eder. Onlara karşı olan kendini üstün görme duygusu, her şeyin merkezinde ben olmalıyım hissiyatı ve sürekli bir şekilde ön planda olma istekleri ile bu özelliklerini gün yüzüne çıkarırlar. Koç burcu olan kişi genel olarak kendini haklı çıkarmaya yönelik savunmalar yapar. Yani karşıdaki kişinin aslında haklı olup olmadığını önemsemeyerek bunu sergiler. Bundan dolayı da ortamlarda ona karşı duyulan sevgi gitgide azalmaktadır. Kendi aruzlarını tatmin etmek adına yapılan bu bencillik, onu arkadaşlarından ve kimi zaman da ailesi, akrabaları tarafından da sevilmeyen biri haline getirebilmektedir. İnsanların arkadaş seçerken en çok önem verdiği noktalardan biri kişinin arkadaş canlısı olmasıdır. Ancak bencil olan bir kişi bu arkadaş canlılığı konusunda pek başarılı olamaz.

Her ne kadar sevgi dolu biri olsa da insanlar arasında hep bir olay hep bir fikir, düşünce tartışması gerçekleşebilmektedir. Bu durumlarda ise o kişinin bencilliği sevgisinin önüne geçerek kendini belli eder ve bu durumlarda genel olarak arkadaş kaybına yol açılabilmektedir. Önemli olan nokta kişinin sadece kendini önemseyerek hareket etmesidir. Bu da birçok başka sorunu çıkartabilmektedir. Yani bencil olmak sadece kendini ön planda tutarak, kendi istekleri doğrultusunda her şeyin yapılmasını isteyerek bir soruna yol açmaz. Bunların da getirisi olan onlarca soruna sebebiyet verir. Asıl önemli olan da budur. Bu yüzden koç burcu olan kimse her ne kadar bencil bir insan özelliklerini taşıdığını düşünüyorsa bu özelliğini bastırabilmek adına çabalamalıdır.

– Sabırsızlık

koç burcu sabırsızlık

Koç burcu insanında rastlanabilecek en kötü özelliklerden biri de sabırsızlıktır. İnsanların genel olarak başına bir sorun ya da bir başarısızlık getiren bir özelliktir. Genel olarak belli bir konuda girişim yapma isteği dahilinde koç burcu insanları sabırsız bir tutum göstererek hatalar yapabilmektedir. Çünkü aceleye gelmeyecek bir konuda yapılan sabırsızlık illaki bir hataya yol açabilir. Çoğu zaman da gerçekleşen bu sabırsızlık ile koç burcu insanı fazlasıyla hata yapar. Bu konuda fazlasıyla dayanıksız olmalarının yanı sıra planlamalarda da sabırsızlıklara rastlamak mümkündür.

Koç burcu insanın iş planlamasında, gelecek planlamasında, kısa süreli bir gezinti planlamasında ya da arkadaşları ile yapacağı planlarda yaptığı hatalardan çoğu sabırsızlık konusundadır. Bu hatalar ise zaman konusunda yanlış yapılan acelecilik, bir şeyi çok yapmak istemesinden dolayı kişinin planı bozması, iş konusunda çabuk mevki yükselme isteği gibi şeylerdir. Bunlar da planların gerçekleşmesi konusunda başarısızlığı yol açılmasının yanı sıra kişinin ruhsal olarak da üzüntüler yaşayabilmesine neden olabilmektedir. Sonuç olarak koç burcu insanı kendi isteklerinden dolayı bu gibi planlamalar ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sabırsızlığı nedeniyle de bu gibi planlamalar ve çalışmaların gerçekleşmemesi doğal olarak da onu etkileyebilir. Bunun için koç burcu insanı eğer kendi özellikleri arasında sabırsızlık olduğunu da düşünüyorsa kendine olan hakimiyetini geliştirmelidir. Sabırsızlık yerine daha sakin bir düzen oluşturma konusunda çalışmalar yapmalıdır.

– Öfkeli Olmak

koç burcu sinir ve öfke

Koç burcu insanında rastlanabilecek en kötü özelliklerden biri de öfkeli olunmasıdır. Bu özellik insanın hayatında büyük sorunlara yol açabilmesi konusunda oldukça büyük bir rol oynayabilmektedir. Öfke duygusu kolay kolay bastırılamayan ve bu sürecin devamında daha büyük sorunlara yol açılabilmesi mümkün olan bir duygudur. İnsanı yanlış kararlara sürükleyerek onların kolay bir şekilde hata yapmasına yardımcı olmaktadır. Koç burcu insanının öfkeli olması onun yanlış kararlar almasına, mantıksız davranmasına ve öfkesi yüzünden daha yanlış davranışlarda bulunmasına neden olmaktadır. Bu öfkeli olma durumunda kişi alacağı kararlarda sonucu hiç düşünmeden davranışlar sergileyebilmektedir ya da kişi alacağı kararlarda önceden karar kıldığı davranışını sırf öfkesi yüzünden değiştirerek planlama hatası yapabilmektedir. Koç burcu insanının öfkesi gözünü bürüdüğü zaman karşısındaki kişilere karşı kin ve nefret beslemesi içten bile değildir. Çünkü bu öfkenin önüne geçilmediği zaman kişi karşısındaki hakkında kötü düşüncelere kapılarak onu aklına kazıyabilir.

Bunun devamında ise o kişi hakkındaki iyi düşünceler yok edilerek ona karşı sadece kötü hisler beslenebilir. Bir kişiye karşı kötü hisler beslenmesi ise kişinin çevresindeki kişilere yavaş yavaş veda etmesi anlamını taşır. Sonuç olarak insanlar arkadaşlık konusunda en çok kendilerine gösterilen davranışların iyi ya da kötü olmasına dikkat eder. Kendisine karşı kötü davranılması durumunda ise insanlar o kötü davranan kişiden uzaklaşır. Başkalarına karşı da sırf öfkesi yüzünden kötü düşünceler besleyen insan en sonunda yalnız kalmaya mahkumdur. Bundan dolayı öfkeli olduğunu düşünen ve hakkında böyle bir şey duyan koç burcu kişisi kendine olan hakimiyetini güçlendirmeli ve insanlara olan sevgisinin önüne hiçbir şeyi geçirmemelidir.

– İnatçılık

İnatçılık

İnatçılık özelliği koç burcu insanında yer alan en kötü özelliklerden biridir. Aslında kötülükten ziyade olumsuz bir özellik olarak adlandırmamız daha doğru olacaktır. Koç burcu insanı, aklına taktığı bir şeyin peşinden koşmadan edemez ve bu konuda başarı sağlama tutkusu inatçılığından gelmektedir. Aslında kafaya takılan bir şeyin peşinden koşmak ve ona ulaşmak aslında kötü bir durum değildir fakat koç burcunun inatçılığı konusunda bu durum iyi bir durum olmaktan çıkmaktadır. Çünkü koç burcu kafasına bir şeyi takıp onun peşinden koştuğu zaman ona ulaşmak adına her türlü yolu dener. Yani bu yolların iyi ya da kötü olması onun için bir problem değildir. Onun tek amacı sonuca ulaşmaktır. Bundan dolayı her ne kadar bir isteğine ulaşmak adına inatçı şekilde davransa da bu pek de iyi bir durum olarak gözükmez. Ayrıca takıntılı biri olma doğrultusunda da inatçılığı ile ilerleme göstermektedir koç burcu insanı.

Bir hedef noktasına kitlenmesi ve ona ulaşabilmek için inatçı bir şekilde davranması onun takıntılı biri de olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak inatçı olmak oldukça iyi bir şeydir fakat koç burcunun inatçılığı takıntılık seviyesindedir. Bu durum da ortadaki iyilik duygusunu yok etmektedir. Bundan dolayı koç burcu olanlar inatçılıklarını takıntıya çevirmeden hayatlarını yaşamalıdır. Aksi takdirde çok yanlış şeyler yaparak hayatlarında büyük sorunlarla karşılaşmaları işten bile değildir.

– Açık Sözlülük

Açık Sözlülük

Koç burcunun en kötü özellikleri arasında yer alan bir diğer özellik ise açık sözlülüğüdür. Koç burcunun başının en çok derde girdiği konuların başında da açık sözlülüğü yer almaktadır. Aslında bir yerde doğru bir davranış olarak söz edilse bile açık sözlülüğün ileri seviyesi hiç iyi bir durum değildir. İnsanlara karşı ileri bir şekilde açık sözlü olmak onları üzmekten, sıkıntıya sokmaktan, psikolojilerini zorlamaktan, karamsarlığa düşürmekten başka bir şeye yol açmaz. Bunlardan dolayı açık sözlülüğün yeterli bir seviyesi doğrudur. Koç burcu insanı ise insanları karşı ileri derecede açık sözlüdür. İnsanlara karşı konu ayrımı yapmadan, özel bir durum olup olmadığını düşünmeden ve bu söyleyecekleri şeyin onları üzüp üzmeyeceğini düşünmeden olayı direk iletirler. Bu durumda karşılaşılan en büyük sorun ise insanların bu açık sözlülükten memnun kalmamasıdır.

İnsanlar duyduklarından dolayı her ne kadar ruhsal bir sıkıntıya girse dahil bunun yanında bunları söyleyen kişiye karşı sakin kalamazlar. Yani açık sözlü davranan bir koç burcu insanı, karşısındaki tarafından duymak istemediği şeyler duyabilir. Bu da karşıdaki kişinin duyduklarından dolayı verdiği tepkiden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak koç burcu insanının kötü özelliklerinden birinin açık sözlülük olmasının sebebi bunun ileri bir seviyede olmasıdır. Koç burcu insanları da bu durumu göz önünde bulundurarak açık sözlülüklerini normal bir seviyeye indirerek daha başarılı ilişkiler kurabilir. Ancak unutulmamalıdır ki her ne kadar normal seviyeye indirgense de açık sözlülük olayı karşıdaki kişi her türlü bu durumu normal olarak karşılamayacaktır.

– İntikam Duygusu

İntikam Duygusu

Koç burcunun en kötü özelliklerinden biri de içinde barındırdığı intikam duygusudur. İntikam, genel olarak insanlar arasında en kötü özelliklerin arasında yer almaktadır. Bir insanın intikam duygusunu içinde barındırması o insanın kötü biri olduğunun kanıtıdır. Çünkü intikam denilen duygu karşıdaki insana zarar vermekten ibarettir. Bundan dolayı da toplum genelinde insanların arkadaş kriterleri arasında genellikle iyi niyetli olan, intikam duygusunu beslemeyen kişi özellikleri yer almaktadır.

İntikam duygusuna sahip bir kimsenin bu yüzden yalnız kalması oldukça normaldir. Ayrıca normal bir arkadaş grubuna sahip olunsa bile kişinin bir süreden sonra bu gibi özellikleri dışa vurur ya da arkadaşlarına karşı intikam duygusu gibi özelliklerini gösterebilir. Bu özelliklerin gösterilmesinin ardından ise o kişi arkadaş grubu tarafından dışlanabilir. Sadece arkadaş ortamında değil, iş ve aile ortamında da bu intikam duygusu gibi özellikleri taşıyan kişiler o ortamlarda fazla sevilmezler. Ancak unutulmamalıdır ki kişinin özellikleri ve davranışları yaradılıştan o bedende bulunmaktadır. Bunun için kimseyi intikam besliyor diye dışlamamak ya da yalnız bırakmamak gerekir. O kişiyi bunun yanlış olduğuna inandırarak kazanmak gerekmektedir. Yani biri size karşı intikam duygusunu besliyor diye ona karşı bir duvar örmek yerine ona bunun yanlış olduğunu belirtmek en güzel davranıştır.

– Asilik

Asilik

Koç burcunda rastlanan en kötü özelliklerden biri de asiliktir. Asi olan bir kimse genel olarak iş hayatında ve aile ortamında problem yaşar. Çünkü genel olarak yaptıkları şey onlara söylenenlere karşı bıkkınlık göstererek buna uymamalarıdır. Bundan dolayı da iş ve aile ortamlarında daha fazla sıkıntı yaşamaları normaldir. Bir insanın bir emir ya da söz altında çalışması zaten o kadar da doğru bir davranış değildir fakat asilik ile bunlara karşı gelmek daha yanlıştır. Sonuç olarak aile ve iş ortamlarında insanların kendilerinden yaşça veya mertebe olarak daha büyük kimseler bulunmaktadır. Bu insanların gerek emirlerine gerek isteklerine uymak gerekir fakat eğer o kişiler çekilmez kimselerse bu sefer onlara karşı asilik gösterilmesi normal gibi durmaktadır. Ancak bir insanın hiçbir lafa gelememesi ve bundan dolayı insanlara asi bir şekilde davranması fazlasıyla yanlıştır.

Bu davranışı sergileyen insanlar ise iş hayatlarında fazla bir süre görev alamayabilirler ya da aile ortamlarında sürekli azar işitebilirler. Asi davranan insanlar en çok iş hayatlarında sıkıntı yaşar çünkü bir iş ortamında düzenin bozulması demek o düzeni bozan kimselerin işine son verilmesi demektir ki bu da o kişi açısından hiç iyi olmayan bir durumdur. Bir insanın geçindirmesi gereken bir ailesi ve evi vardır. İşsiz kalınması durumunda aile ve ev ortamında büyük bir kriz yaşanması işten bile değildir. Aile ortamında ise asilikten kaynaklanıp yaşanan sorunlarda ise ailenin bakış açısı o kişiye değişebilir. Bu gibi sorunların ana kaynağı asilik olmasından ötürü koç burcu insanı başta olmak üzere bütün asi olan insanların yapması gereken tek şey kendilerini bastırmalarıdır. Baş kaldırma yerine bu duygusunu bastıran bir asi kişi aile ve iş ortamında daha sağlıklı bir düzene sahip olur.

– Özgüvensizlik

Özgüvensizlik

Koç burcunda rastlanılan en kötü özelliklerden biri de özgüvensizliktir. Özgüven sahibi olmayan kimseler bulundukları her ortamda sorun yaşayabilirler. Çünkü özgüven insanın sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Toplum içerisinde herhangi bir ortamda özgüven sahibi bir kimse kendini kolay bir şekilde belli ederek sorun yaşamaktan ziyade ortamda en çok sevilen insanlardan biri olma yolunda başarılı bir ilerleyiş sürdürür. Özgüven eksikliği durumunda ise insanlar ortamlarda sürekli bir şekilde geri planda kalarak kendilerini fark ettiremezler. Diğer insanlardan daha sönük kalırlar. Bundan dolayı da bir süre sonra o ortamda varlığını sürdüremez hale gelirler. Hatta bu ortamlardan dışlanmaları bile söz konusudur. Bu gibi sorunları yaşamamak adına kişi kendine güvenmelidir ve insanlardan çekinmemelidir. Biraz ön planda olmaları onlar için bir sorun değil onlar için bir başarıdır. Bunun için utanma ve çekinme duygularını bir yana bırakarak koç burcu insanı ortamlarda kendine güven duyarak hareket etmelidir. Bu şekilde vazgeçilmez ortam arkadaşlarından biri olabilmesi zor değildir.

– Güvenilmezlik

Güvenilmezlik

Koç burcu insanlarında rastlanan en kötü özelliklerden biri de güvenilmez olmalarıdır. İnsanlar tarafından güvenilmez olarak tanınan kişiler hayatlarının ilerleyen dönemlerinde yalnız kalabilirler. Çünkü insan ilişkilerinde en çok dikkat edilen konulardan biri de güvendir ve insanlar arkadaş seçerken güvenmedikleri insanlar ile pek muhatap olmazlar. Bundan dolayı da güvenilmez olan kimseler pek arkadaş edinemezler. Hayatlarını yalnız bir şekilde sürmeye mahkum olurlar. Bunları yaşamamak adına ise güvenilmez kimseler bu algıyı yok etmek adına bir şeyler başarmalıdır. Örneğin bu kişi bir öğrenci ise ve güvenilmez olmasından dolayı pek bir arkadaşı yoksa yapması gereken şey okul ortamında aslında güvenilmez olmadığını kanıtlamasıdır. Ama bunun için gereken en önemli olay, güvenilmez olarak bilinen kişilerin bu durumdan şikayetçi olmasıdır. Daha sonra ise değiştiklerini ve artık güvenilmez biri olmadıklarını kanıtlayarak insanlar tarafından tekrardan sevilen biri haline gelebilirler.

– Dediğim Dedik Olması

Dediğim Dedik Olması

Koç burcunda rastlanan en kötü özelliklerden biri de dediğim dedik olmalarıdır. Hiçbir konuda taviz vermeden dediklerini yaptırmak istemektedirler. Bundan dolayı da sürekli bir şekilde tartışmalarda ve kavgalarda yer bulurlar. Dediğim dedik olunması, koç burcu insanının etrafındaki arkadaşlarını uzaklaştırmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak insanlar isteklerine saygılı davranılmasını ve kendi fikirlerinin dinlenilmesini isterler. Bu kişiler ise bunları yapmayarak kendi dediklerinin yapılması için ısrarcı olurlar ve karşısındaki insanın fikirlerine, isteklerine önem vermezler. Bu durumda ise birçok sorun ortaya çıkar. Dediğim dedik şeklinde hareket eden kimseler çevresi tarafından dışlanır, ona insanlar tarafından saygısız bir şekilde davranılır. Bundan dolayı bu şekilde davranan kimselerin yapması gereken şey ilk olarak bunun yanlış olduğunun farkına varmaları ve bu özelliklerini değiştirmek adına çabalamalarıdır. Bu şekilde tekrardan arkadaş ortamlarında yer bulabilirler.

pomeranian boo fiyatları

Serap Yılmaz

2010 yılında haber sitelerinde editörlük kariyerine başladım ve zamanla yolum Lafmacun.Net ile kesişti. Magazin ve ünlüleri yakından takip eden yazar, Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan magazinsel olayları Lafmacun.net okurlarına aktarıyor. Bana ulaşmak için: Syilmaz@lafmacun.net adresine mail atabilirsiniz.

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu