ListelerTarih

Kısaca İtalya’nın Tarihi

Bu yazımızda tarih boyunca adından çokça söz edilen Roma ve İtalya tarihi hakkında bilgilere yer veriyoruz.

İtalya devletinin eski çağ ve devirlerinde yaşayan insanlar hakkında, tarih kaynaklarında çok az bilgi mevcuttur. M.Ö. 500’lerde İtalya’da 4 tane belirgin medeniyet varlığı vardı. Kuzey bölgesinde Keltler, orta bölge içerisinde Etrüskler, iç ve dağlık bölge kesimlerinde Romalıların da dahil oldukları birçok kabileler, Napoli’den Sicilya bölgesine kadar olan bölgelerde de Rum azınlıklar mevcuttu.

Roma’nın Bağımsızlık Mücadelesi:

Roma’nın Bağımsızlık Mücadelesi:

Roma Cumhuriyetinin kuruluş tarihi geleneksel olarak M.Ö. 595 olarak kabul edilmiş olup bu yıl ayrıca son Roma kralının sürgün edilmiş olduğu tarihtir. Daha sonra ise kabileler arasında ortaya çıkıp sürdürülen çatışmalardan bir hayli faydalanan Roma, bu girişimden sonra bağımsızlığını garanti altına almış oldu.

M.Ö. 49 senesinde Sezar, Galyalılara tam olarak yurttaşlık haklarını verdi. Bu sayede Roma imparatorluğu git gide hızlı bir şekilde gelişme göstermiş oldu. 3. yüzyıl içerisinde de bütün yarımadaya tamamen hakim olmuş oldu. Daha sonrasında ise aynı yüzyıl içerisinde barbarların şiddetli saldırılarına maruz kalan imparatorluğun merkez kısmı, Roma’dan Milano’ya taşınmış oldu. Costantinos zamanında ise merkez İstanbul’a alınmış oldu.

Ostrogotların İtalya’ya Hakim Olması:

Galya ve diğer önem derecesine sahip eyaletleri bir bir kaybeden Batı Roma imparatorluğunun elinde yalnızca İtalya kalmış oldu. Doğu Roma İmparatoru olan Zenon, Ostrogot’ları İtalya‘yı yönetmekle görevlendirince, 4 yıl süren savaşlar sonucunda Ostrogotlar İtalya’ya tamamen hakim olmuş oldular ve Ostrogot kralı İtalya’nın mutlak kralı oldu.

Bu yaşanan çalkantılı dönemlerden sonra Papalık iktidarı gelişmiş oldu. 451 tarihinde Kuzey İtalya bölgesi, Avrupa Hunlarının tamamen istilasına uğramış oldu. Roma ortaya çıkan bu istiladan Papa’nın rica ve gayretleri üzerine kurtulmuş oldu. Ayrıca 6. yüzyılın sonlarına kadar siyasi hakimiyet Papalığın elinde kalmış oldu.

Otto’nun Roma İmparatorluğunu Yeniden Kurma Çabası

Otto’nun Roma İmparatorluğunu Yeniden Kurma Çabası:

774 senesinde Napoli, Gueta ve Amalfi, Müslümanların akınlarına maruz kaldı. Müslümanlar Sicilya’yı başarıyla fethetti. Şarlman’ın ölümü üzerine derebeylik ve siyasi parçalanmalar oldu. Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak isteyen Otto (938-1002) tarihleri arasında başkenti tekrar Roma’ya taşıdı. Papalık ve İmparatorluk mücadelesi tekrar başlamış oldu. Papa ile imparatorlar arasındaki savaştan faydalanan kuzey ve orta İtalya bölgesi şehirleri bağımsızlıklarını resmen ilan etmiş oldular.

12. ve 13. yüzyıllar içerisinde Cenova, Floransa, Venedik ve Milano gibi şehirler küçük ama, birer güçlü devlet olarak ortaya çıktıktan sonra, İtalya ekonomisine egemen oldular. 15. yüzyılın başlarında Avrupa’da başlayan Rönesans’ın etkisi İtalya’da görülmüş oldu. Bu asrın ortalarında ise İtalya toprakları üzerinde Osmanlı akınları başladı ve Osmanlılar 1480 tarihinde Otranto’yu aldılar.

İtalya’da Başlayan Siyasi Parçalanma:

1494-1559 tarihleri arasında İtalya’da siyasi zayıflama ve parçalanma savaşlara yol açmaya başladı. İtalya, Avrupa hakimiyetini ele geçirmek isteyen Fransa ve Avusturya hanedanının savaş alanı haline gelmiş oldu. Ortaya çıkan bu savaş İtalya’yı büyük derecede etkilemiştir.

İtalya ülkesinde 17. yüzyıldan sonra gerileme dönemi zühur etti. Napoli Krallığı ve Sicilya bu sebeple güçsüzleşmiş oldu. 1796 tarihinde Napolyon önderliğindeki Fransızlar, İtalya ülkesini işgal etmiş oldu. Fransız hakimiyeti 20 sene gibi kısa bir dönem sürdü. Bu dönemde ülke aynı yönetim altında birleşti. Kısa bir zaman için kuzeyde İtalya Krallığı kuruldu.

1815 yılındaki Viyana kongresinde eski düzen yeniden sağlandığı sıralarda Birleşmiş bir İtalya düşünceleri fikirlerde idi. 1866’da Venedik 1870’te Roma’nın katılması ile, İtalya sonunda bir Krallık haline geldi. Ancak, anlaşmazlıklar tamamen giderilememiş Kuzey-Güney ve bölgeler arası anlaşmazlık ve çekişmeler devam durmaksızın devam ediyordu.

İtalya’nın 2. Dünya Savaşına Girmesi:

İtalya ülkesi 1940 tarihinde 2. Dünya Savaşına girdi. İtalyanlar bütün cephelerde yenilgiye uğradılar. Daha sonra Almanya’ya savaş ilan ettiler. İtalya Naziler tarafından da işgal edilmiş oldu. Nazilerin teslim olmasından sonra (1945) İtalya savaştan büyük zarar görmüş olarak çıkmış oldu.

Yeni Bir Demokratik Cumhuriyetin Kurulması:

1946 tarihinde yapılan referandumla, Monarşi ortadan kaldırılmış oldu. Bu sırada yeni bir Demokratik Cumhuriyet kuruldu. 1949 yılında NATO’nun kurucu üyesi niteliğinde olan İtalya, 1958’de AET’ye girdi. Yaklaşık 30 yıldır çeşitli koalisyonlarla İtalya’yı idare etmiş olan Hıristiyan Demokrat Parti ve İtalyan Sosyalist Parti 1992 seçimlerinde büyük oy kaybına uğradı.

Aynı yılın Mayıs ayında istifa ile boşalan cumhurbaşkanlığına parlamento Oscar Lugi Scoifaro’yu seçti. Hemen ardından yeni bir koalisyon hükumeti kurulmuş oldu.

pomeranian boo fiyatları

Serkan Kara

27 Yaşındayım ve Ankara'da yaşıyorum. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum, genelde takip ettiğim konularda ki fikirlerimi burada yazılarımla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim: Skara@lafmacun.net

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu