İlk Çağ Uygarlıklarına Ait Bilimsel Gelişmeler

Tarihte bir çok şey icat edilmesi hayat gerçekten çok zor olurdu. elin hep beraber ilk çağ medeniyetlerine ait bilimsel gelişmeler yazımıza bir göz atalım.

Yazı İçi Başlıklar

İlk Çağ Uygarlıklarına Ait Bilimsel Gelişmeler …. Gündelik yaşamımızın her alanında yer edinen teknolojiyi, bir anda ortaya çıkıvermiş bir değer olarak değerlendirmemiz tabi ki söz konusu değildir. Yıllarca insanoğlunun birikimleri, deneyimleri ve tecrübeleri ile evrilerek bugünkü seviyeye ulaşan teknolojik ilerlemenin temeli, insanoğlunun dünya üzerinde geçirdiği ilk dakikalara kadar uzanmaktadır.

Bilinen en ilkel zamanlarda bile insanlar gördükleri taş vb. materyalleri yontup şekiller vererek kendilerine silah, mızrak gibi aletler yapmayı başarmışlardır. Doğada buldukları yabancı bitkilerin özünü elde ederek yaralarına şifa bulmayı amaçlamışlardır.

Sadece bunlarla bile, teknolojinin günümüz seviyesine gelmesinde oldukça fazla katkıda bulunduklarını inkâr edemeyeceğimiz eski insanlar, buldukları gereçleri kayıt altına almayı ihmal etmemişler. Gelin hep beraber ilk çağ medeniyetlerine ait bilimsel gelişmeler yazımıza bir göz atalım:

Yazı:

Tarihte yazıyı ilk kullanan insanlar Sümerlerdir. Sümer yazı sistemi, dönemin rahiplerinin tapınak ve depolarda bulunan malları kayıt etmek amacıyla kullanılmıştır ilk çağ medeniyetlerine ait bilimsel gelişmeler listenin en başlarında kendine yer edinen yazı, insanoğlunun gelişiminde şüphesiz aslan payının sahibi konumunda bulunuyor. Madeni Para: Dünya üzerinde ilk defa madeni para kullanımını Lidyalılar başarmıştır.

Bu döneme kadar ticaretlerini takas sistemi üzerine kuran insanlar, zamanla takas yapmanın getirdiği dezavantajlardan kurtulabilmek adına parayı icat etmişlerdir. Bulunan ilk para örnekleri ise genellikle altın ve gümüş materyallerinden var olmuştur.

Tekerlek:

Eski ve yeni çağların en önemli mekanik icadı olarak kabul gören tekerlek, köşesiz şekilde kesilen ağaçların yuvarlanması görülerek icat edilmiştir. Bilinen en eski tekerlek ise bundan 5 bin yıl önce Mezopotamya topraklarında yapılmıştır.

İlk çağ medeniyetlerine ait bilimsel gelişmeler içerisinde en önemli ve insanoğlunun gelişime en çok katkıda bulunan icatlardan tekerlek, çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Barut: Barutun tarihi günümüzden çok eskilere dayanmaktadır.

Barut:

MÖ 1000li yıllarda Çinliler barutu ve ateşi savaşlarda silah olarak kullanmaya başladılar. Barutun Avrupa’da görülmesi konusunda ise çeşitli görüşler mevcuttur. Bazı tarihçiler İpek Yolu vasıtasıyla barutun Avrupa’ya gittiğini, bazıları ise Avrupa’da, Çin’den bağımsız olarak icat edildiğini savunmaktadır.

Cam:

Suni camın nasıl icat edildiği konusunda hiçbir kanıt ve bulguya rastlanamamıştır. Ancak Romalı bir tarihçi Pliny, camı ilk olarak Finikeli denizcilerin kullandığı öne sürmektedir.

Anlatılana göre bu denizciler, Suriye’ de bulunan Prolemais bölgesinde kamp ateşi yakarlar. Yanlarındaki yük durumunda bulunan soda blokları ise ateşin üzerine bırakırlar. Ertesi sabah uyandıklarında ise, ateşin kum ve sodayı bir cama çevirmiş olduğunu görürler.

Exit mobile version