ListelerTarih

Hititler Hakkında Bilgi? Tarihi, Eserleri, Buluşları

Hititlerin kuruluşu, Hitit kralları kimlerdir, Hititlerin buluşları ve yıkılışı ile ilgili detayları bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Hititler MÖ 19. ve 12. yüzyıllar arasında Orta Anadolu’da yaşamış 1340’larda Yakın Doğu’nun büyük bir kısmına hakim olmuş Hint-Avrupa kökenli eski bir halk. Anadolu uygarlıkları içinde en önemlilerinden kabul edilen Hititlerin kökeni hala tartışmalıdır. Fakat Hititler Anadolu’nun yerli halkı olmayıp dışarıdan geldikleri kesin bir bilgi olarak kabul edilir. Hatta Hitit adının daha sonradan Eski Ahit’e göre uydurulmuş bir ad olduğu söylenir. Hitit diye adlandırılan bu halkın aslında kendilerine Nesi dilini konuşan Nesili dedikleri bilinir.

Hititler hakkında kısa bilgiler

Hititler hakkında kısa bilgiler

Hititliler ilk medeniyettir.

MÖ 2000’li yıllarında Orta Anadolu’da kurulmuşlardır.

Hititlerde halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Hititler sanata ve edebiyata önem vermişlerdir.

Resim yazısını bulmuşlardır.

Hititlerin tarihi hakkında genel bilgiler

Hititlerin tarihi hakkında genel bilgiler

Hititlerin doğuda Kafkaslardan Anadolu’ya girdikleri tahmin edilmektedir. Diğer bir teze göre ise Karadeniz’in ilerisinden gelerek Kızılırmak boyunca ilerledikleri ya da Çanakkale Boğazı’ndan geldikleri varsayılmaktadır. Son arkeolojik bulgulara göre Hititler Anadolu Hatti Beyliklerini ele geçirmiş, kısmen de olsa askeri, politik ve ekonomik güçleri ellerinde tutmuşlardır. Hitit krallarının ilkinin Labarna olduğu söylenmekle birlikte bu kraldan geriye çok fazla bilgi kalmamıştır.

Bilinen en eski bilgi, Hitit metinlerinde onun oğlu I. Hattuşili döneminden kalmadır. Hattuşaş ili başkenti Kussara’dan Hattuşaş’a (Boğazköy) taşımıştır. Hattuşili zamanında ülke toprakları oldukça genişlemiş, güneyde bugünkü Suriye ve batıda Arzawa’ya kadar birçok toprak Hitit topraklarına katılmıştır. Hattuşili’nin ardından yerine torunu Murşili geçmiştir.

Murşili de yayılma politikası izlemiş, Halep ve Babil’e kadar uzanıp Hammurabi sülalesini sona erdirmiştir. Murşili’den sonra birçok kral Hitit tahtına oturmuştur ancak bunlardan en önemlisi Telipinu’dur. Telipinu hanedan çatışmalarını denetim altına almıştır.

Sınırları güvence altına almak için Kizzuvatna ile bir antlaşma imzalamıştır. Ayrıca hükümdarın seçimi ve veraset sorunları için bir kararname çıkarmıştır. Bu kararname içinde devlete karşı işlenen suçlara bakmak için ‘pankus’ adı verilen bir kurul yer alıyordu.

Bu hükümdarların ardından Eski Hitit Krallığı bir düşüş dönemine girmiştir. MÖ 1450-1200 yılları arasında Büyük Hitit Krallığı yeniden güçlenmiş başa III. Tuthaliya geçmiştir. Onun oğlu Şuppiluliuma zamanında sınırlar iyice genişlemiş, imparatorluk en parlak dönemini yaşamıştır.

Hititlerin Yıkılışı

Hititlerin Yıkılışı

Şuppiluliuma’dan sonra yaşı oldukça genç olan II. Murşili tahta geçmiştir. Il. Murşili zamanında da ülkeye birçok toprak katılmıştır. Öldüğünde Muvatalli’ye geniş bir Hitit imparatorluğu bırakmıştır. Kral Muvatalli zamanında karışıklıklar bastırılmış ve Mısır’la yapılan Kadeş Savaşları başarıyla sonuçlanmıştır. Daha sonra başa geçen III. Hattuşili zamanında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. III. Hattuşili ve oğlu IV. Tudhaliya zamanında yönetim ve din alanında çeşitli reformlar yapılmıştır.

Kralın ölümden sonra başa geçen kardeşi Il. Şuppiluliuma’dan sonra ülkede iç karışıklıklar çıkmış, halk arasında ayaklanmalar olmuştur. Ayrıca aynı dönemde deniz halkları ve bazı istilacı kavimlerin o bölgeye göçlerinin de Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla ilgili olduğu sanılmaktadır. Yıkılan imparatorluğun boşluğunu Frigler doldurmuştur.

Hitit Duvar Yazıtları

Hitit Duvar Yazıtları

Hititlilere ait çivi yazıları. MÖ 2000’de Hititlerin, MÖ 3000 yıllarında “Hattilerin Yurdu” olarak adlandırılan Sivas çevresine yerleştiği, arkeolojik araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Uzuntepe ile Tatlıcak Köyü’nde bulunan höyükler ve Gürün Şuğul Vadisi’ndeki Hitit Yazıtları yöredeki Hitit yerleşimini kanıtlamaktadır.

Hititçe çivi yazılı metinlerden oluşan Hitit Yazıtlarında, Hititlerin ilk olarak Kültepe, Kaniş ve Neşa bölgelerinde yaşamış oldukları belirtilmektedir. MÖ 2000 yıllarında, Hint-Avrupa boylarından olan Hititler Anadolu’ya gelmişlerdir. Sivas’ın Gürün bölgesindeki kale kalıntıları ve mağara şeklindeki oyuklar Hitit döneminin tarihini gözler önüne sermektedir. Şuğul Vadisi’nde Hitit dönemine ait kayalar üzerine kazılmış Hit Yazıtları bulunmuştur.

Bulunan Hitit Yazıtları Hint-Avrupa dilinin ilk yazılı örnekleridir. Hitit Yazıtları, genel olarak o dönemin savaşların’ tarihlendirmektedir. Bu yazıtlarda işaretler dışında yazılar da vardır. Tarihlendirilmesi en zor yazıtlar ise, yazı olanlardır. Çalışmalar sonucunda, Boğazköy civarında bulunmuş on binlerce tablette, din, diplomasi ve hukuk konuların-dan bahsedildiği anlaşılmıştır.

Hitit Duvar Yazıtları

Dil bilimciler, be metinlerde sıklıkla “zız” teriminin kullanıldığını keşfetmişlerdir. Bu kelime “çatal siyez buğdayı’ olarak tercüme edilmiştir. Araştırmacılar ise, bu terimi “ekmeklik buğday” şeklinde değerlendirmişlerdir. Çünkü o bölgede incelemeler üzerine ortaya çıkmış arkeobotanik verirler, bu tür buğdayın bölgede daha önceleri az bulunduğu yönündedir. Dolayısıyla, metinlerde ifade edilen kelimenin, ekmeklik buğday olduğu gerçeğidir. Böylelikle, bu yazıtlarda ayrıca, tarım teknikleri ve bitkisel ürünler ile ilgili ilginç bilgilerin de bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, Hitit Yazıtlarında, Geç Hitit Devletleri döneminde Sivas’ın güney kesiminin “Tilgarimmu” olarak adlandırıldığı yazılmaktadır.

Anadolu’daki en eski Hitit kabartmalarından biri de, Hitit imparatoru Muvattali’nin Mısır Firavunu Ramses ile yaptığı ünlü Kadeş Savaşı’na giderken konakladığı, Ceyhan Nehri kenarındaki Sirkeli Köyü’nde bulunan höyük-teki Muvattali Rölyefi’dir. Anadolu’nun birçok bölgesinde bulunan bu kabartmalar, Hititlerin bütün Anadolu’ya yayıldıklarını göstermektedir.

Hitit Duvar Yazıtları

Hititler hakkında detaylı bilgi için:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hititler

pomeranian boo fiyatları

Serap Yılmaz

2010 yılında haber sitelerinde editörlük kariyerine başladım ve zamanla yolum Lafmacun.Net ile kesişti. Magazin ve ünlüleri yakından takip eden yazar, Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan magazinsel olayları Lafmacun.net okurlarına aktarıyor. Bana ulaşmak için: Syilmaz@lafmacun.net adresine mail atabilirsiniz.

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu