Faydalı BilgilerListeler

Hindistan’da Bir Din Sihizm Hakkında 6 Bilgi

Bu listemizde Hindistan’da doğmuş ve 23 milyondan fazla inananı olan bir din olan, Sihizm hakkında 6 bilgiyi bir araya getirdik.

1. Sihizm Nedir?

Sihizm, 16 ve 17. yüzyıllarda Hindistan’ın kuzey bölgesinde On Guru’nun öğretilerini ilke edinen tektanrıcı bir dindir. Sihizm, “Sih” sözcüğünden türeyerek oluşmuştur. Sih ise öğrenci demektir. Sihizm’e inananlara “Sih” deniyor. Dünya’daki büyük dinlerden biri olan Sihizm’in 20 milyondan fazla inananı bulunuyor bu oldukça büyük bir rakam olarak göze çarpmakta.

Sihizm’in inanç temeli ise İslam dininde olduğu gibi tek bir Tanrı üzerine kuruludur.

Günümüzde ise Hindistan ve çevrelerinde hala yaygın olarak inanılan bu din, Hindistan’ın siyasi ve dini hayatının büyük bir bölümünü kapsamaktadır.

Sihizm Nedir?

2. Sihizm’in Doğuşu Ve Gelişim Evresi

Sihizm’in, Sri Guru Nanak Dev Ji (İlk Guru) tarafından 1500’lü yıllarda kurulduğu söyleniyor. İslam ve Hinduizm karışımı bir din hareketidir. Guru Nanak, bu dini sistemi kurarken şu prensipler üzerine kurmuştur;

Tanrının Birliği

İnsanlığın Kardeşliği

Kast Sisteminin şiddetle reddi (diğer Hindu dinlerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir.)

Tıpkı İslam dininde olduğu gibi putlara karşı çıkılması

İslamiyet’in inanılmaz hızlı yayılışından nasibini alan Hindistan’da en uygun İslam-Hindu sentezi, Sihizm olarak görülmüş. Guru Nanak, İslamiyet’te bulunan Tanrı inanışı ile Hinduizm’deki Maya ve Nirvana inanışlarını (ruh alışverişi)  kabul etmesine karşılık, Avatarlara inanmayı şiddetle reddetmiştir.

3. Sihizm’in On Gurusu

Sihizm’in On Gurusu

Sihizm tam olarak, aşağıda da sıralayacağımız gibi On Guru’nun her biri kendinden önceki Guru’nun öğretilerini geliştirerek devam ettirmesi ile oluşmuştur. Guru Nanak Dev, ilk Guru’dur. Son Guru ise insan şeklinde tasvir edilen son guru özelliğini taşıyan, Guru Gobind Singh’dir. 

Son Guru olan Guru Gobind yaşamının son günlerinde mutlak ve sonsuz bir guru inşa ederek gelecek sihlere daha kolay inanışı olan bir din yaratmıştır.  Guru Granth Sahib mutlak ve son sih gurusu olarak kabul edilmiştir.

İlk Guru’dan Son Guru’ya On Guru’nun Sıralaması;

 • Guru Nanak Dev Ji
 • Guru Angad Dev
 • Guru Amar Das
 • Guru Ram Das
 • Guru Arjan Dev
 • Guru Har Gobind
 • Guru Har Rai
 • Guru Har Krişan
 • Guru Tegh Bahadur
 • Guru Gobind Singh

Guru Granth Sahib’ten bahsedelim biraz ne dersiniz?

Guru Granth Sahib, Sihlerin kutsal kitabıdır, son Gurusudur.  Guru Gobind tarafından bahşedilmiş olan bu sonsuzluk timsali Guru, Gurdwara denilen tapınma noktalarında daima bulunur. Ufaktan içeriğinden de bahsedersek, Guru Grant Sahib’in içerisinde sadece On Guru’nun demeçleri ve öğretileri yer almıyor. On Guru’nun inançlarıyla ters düşen farklı mezheplere dahil olan kişilerinde yazınları yer almakta.

Guru Granth Sahib, direkt olarak Tanrı’dan gelen bir vahiy olarak kabul edilir ve bu vahyin yazarları, Tanrı’dan gelen vahiyi Sihizm’e  inananlar için yazmıştır.

[irp]

4. Mezhepleri

Sihizm’de başlıca beş mezhep bulunmaktadır bunlar sırasıyla;

 • Orsi
 • Hendali
 • Artenas
 • Namdari
 • Akali
Mezhepleri

5. Sihizm’de Yapılmaması Gereken Beş Kötülük

Farklı kaynaklarda “Beş Şeytan” diyede geçen bu Beş Kötülük, Sihler’in kendi içlerindeki bir ruhani hesaplaşma olarak görülmüştür.

Sihlerin arınması gereken Beş Kötülük;

 • Ego
 • Öfke
 • Hırs
 • Maddiyat
 • Şehvet

Beş Kötülüğe karşı arınmada en büyük silahları ise, Beş Erdem‘dir

Sırasıyla;

 • Memnuniyet
 • Hayırseverlik
 • Şefkat
 • Salt sevgi ve olumlu duruş
 • Tevazu
[irp]

6. Sihizm’de Temel Değerler

Her Sih’in aşağıdaki değerlere inanma zorunluluğu bulunmaktadır;

 • Eşitlik
 • Tanrı’nın Ruhu
 • Kişisel Hak
 • Aile Hayatı
 • Paylaşım
 • Tanrı’nın Takdirini Kabullenmek
 • Hayatın Dört Meyvesi; (Hakikat, Memnuniyet, Tefekkür, Naam)

Yasaklanan Davranışlar;

Mantıksız Hareketler; Anlamı olmayan ayinleri yapmamak (Hac, Oruç vs.)

Maddiyat’ın ön planda tutulması (Öldükten sonra tüm maddi varlığının Dünyada kalacağını bilindiğinden gereksiz bir tutumdur.)

Aile Düzeni Olmayan Yaşam Tarzı; Aile’den kopuk bir yaşam tarzı benimsenmez.

Gereksiz Konuşma; Üst benliğini dışavurumu,  Yalan söylemek gibi davranışlardan kaçınma.

Sarhoşluk; Alkol, Tütün, Narkotik Maddeler gibi maddelerin kullanımı yasaktır.

Ruhban Sınıfı; Dini vazifelerini yerine getirirken hiçbir din adamına ihtiyaç bulunmaz

Önyargı; Kast, Irk, Cinsel Yönelim, ve Cinsiyet ayrımı yapılmamalıdır.

pomeranian boo fiyatları

Serap Yılmaz

2010 yılında haber sitelerinde editörlük kariyerine başladım ve zamanla yolum Lafmacun.Net ile kesişti. Magazin ve ünlüleri yakından takip eden yazar, Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan magazinsel olayları Lafmacun.net okurlarına aktarıyor. Bana ulaşmak için: Syilmaz@lafmacun.net adresine mail atabilirsiniz.

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu