Kimdir?

Henri Milne-Edwards kimdir?

Büyük Fransız doğa bilimci, zoolog, karsinolog. 23 Ekim 1800’de, şu an Belçika sınırları içerisinde yer alan Bruges şehrinde doğdu. Babası İngiliz Wiliam Edwards, annesi Fransız Elisabeth Vaux’du. Mevcut yönetime muhalif olan babası uzun yıllar boyunca hapis yattı. Bu tip ailevi nedenlerden ötürü ilk gençlik yıllarının büyük bir kısmını Fransa’nın çeşitli kentlerinde geçirdi. Paris’de Fizyolog olan ağabeyi William Edwards’dan Fizyoloji dersleri aldı. Napoleon Bonaparte’ın düşmesinden sonra ailecek yeniden Paris’e yerleştiler.

Ağabeyinin etkisiyle olsa gerek, tıbba olan eğiliminden dolayı 1823 senesinde Paris’te, Tıp eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı. Ancak onun asıl tutkusu Doğa Tarihi ve özellikle alçak yapılı hayvan grupları üzerine çalışabilmekti. Bu büyük tutkusunu bastıramayarak efsanevi zoolog Baron Georges Cuvier’nin öğrencisi oldu. Aynı tarihlerde dönemin önde gelen doğa bilimcilerinden Jean Victoire Audouin’in de dostluğunu kazandı.

Laura Trézel ile evlendi. Bu evliliğinden dokuz çocuğu oldu. Bu dokuz çocuktan bir tanesi olan Alphonse Milne-Edwards da ornitho-osteology, ornitho-myology ve mammaloji alanına sağladığı önemli katkılarla bilim tarihindeki yerini almış önemli bir doğa bilimcidir.

Henri Milne-Edwards, ilk çalışmalarından olan “Recherches Anatomiques Sur Les Crustaces” adlı eserini 1829 senesinde Fransız Bilimler Akademisine sunar. Bu çalışması 1826-1828 yılları arasında, dostu Jean Victoire Audouin’le birlikte, Normandiya kıyılarında yaptıkları iki arazi gezisinin sonuçlarına dayanır ve Baron Georges Cuvier’nin de büyük övgüsünü alır.

Baron Georges Cuvier

1832 senesinde Collège Central des Arts et Manufactures’de doğa tarihi ve hijyen profesörü olur. 1841’de dostu Jean Victoire Audouin’in ölümü üzerine, onun halefi olarak Paris Doğa Tarihi Müzesi’nin (Muséum National d’Histoire Naturelle) Entomoloji bölüm başkanlığına; 1862’de ise, bu seferde Isidore Geoffroy Saint-Hilaire’nin halefi olarak Zooloji bölüm başkanlığına atanır. Makalelerinin büyük bir kısmını, uzunca bir dönem editörlüğünü de yaptığı “Annales des Sciences Naturelles” dergisinde yayınlar. En önemli çalışmalarından olan “Histoire Naturelle des Crustacés (Kabukluların Doğa Tarihi)” i üç cilt halinde 1837-1841; “Histoire Naturelle des Coralliaires (Mercanların Doğa Tarihi)” i ise 1858-1860 seneleri arasında bastırır.

Cirripedoloji’nin kurucusu, İngiliz doğa bilimci Charles Darwin 1852’de yayınladığı “Living Cirripedia” adlı eserinin ikinci cildini Henri Milne-Edwards’a ithaf eder ve “Histoire Naturelle des Crustacés” i över².

Henri Milne-Edwards, 1856’da Royal Society tarafından, zoolojiye sağladığı önemli katkılardan dolayı Copley madalyası (Copley Medal) ile onurlandırılır (ilk kez 1731’de verilen bu madalya tarih boyunca; Benjamin Franklin, Michael Faraday, Charles Darwin, Louis Pasteur, Albert Einstein, Francis Crick ve Stephen Hawking gibi bilim adamlarına da verilmiştir)³.

Copley Madalyası

29 Haziran 1885’de, Paris’de hayata gözlerini yumar. Başta Kabuklular (Crustaceae) olmak üzere denizel omurgasızların keşfine adadığı hayatının anısına, sağlığı boyunca ve ölümünden sonra bir çok deniz canlısına ismi verilerek onurlandırılır. Bir amfipod türü olan Glossocephalus milneedwardsi Bovallius, 1887; bir mercan familyası olan Edwardsiidae; Tardigrada filumundan Milnesiidae familyası ve Milnesium cinsi bunlardan sadece bir kaç tanesidir.

Glossocephalus milneedwardsi

Henri Milne-Edwards tarafından 1853’de tanımlanan
Eriocheir sinensis 4

  1. Karsinoloji (Carcinology): Kabukluları (Crustaceae) inceleyen zoolojinin alt bilim dalı.
  2. Buradaki mevcut bilgi; 1993’de yayınlanan ve editörlüğünü Frank Truesdale’in yaptığı “History of Carcinology” kitabında, William Newmann tarafından, 349-435. sayfalar arasında yer alan “Darwin and Cirripedology” adlı bölümden alınmıştır. Cirripedology; Kabukluların (Crustaceae), Cirripedia altsınıfına dahil olan canlılarını inceleyen zoolojinin alt bir bilim dalıdır.
  3. The Royal Society ağ sayfasından.
  4. P. Clark et al. , The first record of Eriocheir sinensis from the Basrah Area of Southern Iraq. Aquatic Invasions (2006) Volume 1, Issue 2:51-54.

pomeranian boo fiyatları

Serkan Kara

27 Yaşındayım ve Ankara'da yaşıyorum. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum, genelde takip ettiğim konularda ki fikirlerimi burada yazılarımla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim: Skara@lafmacun.net

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu