Kimdir?

Hasan Sabbah Kimdir?

Hasan Sabbah Kimdir?, tarihe Haşhaşiler tarikatının kurucusu olarak geçmiştir. İslamiyet’in İsmaililik mezhebi inancına bağlı olarak kurduğu tarikat ile Orta Çağ‘ın en kuvvetli ve en fark öncülerinden biriydi. En büyük yapıtı hayatının 34 senesini geçirdiği ve asırlar boyudur hala konuşula gelen Alamut kalesi olmuştur. 11. Yüz sene ortalarında İran da ki Kum şehrinde dünyaya gelen Hasan Sabbah, gene İran da bulunan Rey şehrinde İslam eğitimi almıştır. İslami eğitimi bitirdikten sonra İsfahan, Azerbeycan, Silvan, Mezopotamya, Suriye ve Filistin kıyılarını izleyerek Mısıra gelmiş ve 3 yıl süresince Mısır da yaşamıştır. Hemen peşinden Kuzey Afrika ve oradan da Suriye’ye gitmiştir. Hemen peşinden son olarak tekrar İran’a dönen Sabbah, İran’ın kuzey bölgesinde kalan Deylem bölgesine gitmiş ve alakasını çektiği için bu bölgede kalmıştır. Mahalli halk tarafından bir çok mürit kazanan Sabbah en nihayetinde Elbruz Dağların da bulunan Alamut Kalesine yerleşmiştir.

Alamut Kalesi

Alamut Kalesi çevrenindeki tüm vadiyi tamamiyle görebilen 2 bin metre yükseklikte olan ve çok sarp bir yola sahip bir kaledir. Sabbah kaleye vardığında Alevi Mehdi isimli bir hükümdar tarafından yönetilmekteydi. Halkı kendi tarafına alan Sabbah saklı bir hareket ile kaleyi ele geçirmiştir. Alamut Kalesi’nin ulaşılabilirliği oldukça güç olduğu için Sabbah tarikatını burada yerleştirmiş ve yıllar süresince birbirinden cevahir suikastçıların yetiştirilmesini sağlamıştır. Kendi döneminde Büyük Selçuklu Devleti ve Abbasilere karşı takriben 50  adet suikast gerçekleştirmiştir. En büyük suikast olayı ise Nizamülmülk’ün öldürülmesidir. Hemen peşinden Melikşah’ın ölümü ise Büyük Selçuklu Devleti’nin taht dövüşlerinin başlangıcı olmuş ve devlet çöküş sürecine başlamıştır. 1124 senesinde hasta olan Hasan Sabbah yerine geçmesi Buzrug Ummid’i halefi olarak seçmiştir. Aynı sene içinde ise hayata veda etmiştir. Keskin zekalı, becerikli, aritmetik yeteneği olan bu arada büyü ve astronomi ile ilgilenen kendini yetiştirebilmiş ve dönemin en güçlü hükümdarlarından biri olarak hayata veda etmiştir.

pomeranian boo fiyatları

Ömer Gül

Kocaeli Üniversitesi Halkla ilişkiler bölümünden mezunum. Türkiye genelinde yaşanan olayları takip ederim, aynı zamanda teknolojik gelişmeler ve magazin dünyasıyla ilgili konularda yazmayı da seviyorum. Tarafıma Ogul@gmail.com mail adresimden ulaşabilirsiniz.

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu