Faydalı BilgilerKimdir?Listeler

Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi ile dev diriliş

Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi ile dev diriliş

Bilirsiniz, Osmanlı Devleti kurulmadan önce boylar ve beylikler vardı. Devlet kurma ve büyük bir millet olma yolunda nice savaşlar yapılmış ve nice mücadeleler verilmişti. Ertuğrul Gazi de bu yolun büyük bir neferiydi. Ertuğrul Gazi, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şah’ın oğludur. Cengiz Han’ın İslam memleketini talan ettiği sırada babası, Selçuklu topraklarında yaşamak üzere obası ile birlikte ülkesini terk etmiş, Amu Derya’yı geçip, Oğuzların yoğun olarak bulunduğu Ard havasına gelmişti. 1220 yıllarında Horasan’ın kuzey sınırına, oradan Karakum Gölünün güneyine, oradan da Merv yoluyla Ahlat’a ulaşmıştı. Moğol istilasının Doğu Anadolu’yu da sarması üzerine obasına daha uygun bir yerleşim alanı arayan Süleyman Şah, Rakka civarında Caber Kalesi yakınında Fırat nehrinden geçerken boğuldu.

Babalarının vefatından sonra Ertuğrul Gazi, obasına alp başı olarak seçildi. Sivas civarlarında konakladıkları sırada Selçuklu ordusu ile büyük bir moğol birliğinin savaştıklarını görünce askerleri ile birlikte Selçuklu ordusuna yardım edip savaştan galip çıkmalarını sağladı. Bunun üzerine Selçuklu hükümdarı Sultan Alaeddin, Ertuğrul Gazi’ye iltifat ederek hil’at gönderdi ve Ankara yakınlarında yer alan Karadağlar mıntıkasını ıkta olarak verdi.

Ertuğrul Bey, bir süre sonra obaya Bursa ile Kütahya arasındaki Domaniç Dağları’nı yaylak, Söğüt ile Karacaşehir’i de kışlak yaptı. O civarlarda bulunan bazı aşiretlerin etrafa verdikleri zararlara engel oldu. Ertuğrul Gazi’nin gün geçtikçe kuvvetlenmesi Karacahisar tekfurunu ona cephe almaya yöneltti. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi Konya’ya giderek Sultan Alaeddin’i hisarın fethine ikna etti ve hisar kuşatıldı.

Ertuğrul Gazi, Selçuklu Sultanı Alaeddin’in vefatına kadar yaklaşık 6 yıl İslamiyet’in yayılması için etraftaki keferelere fetihler düzenledi. Alaeddin’in vefatından sonra Selçuklu veliahtları arasındaki taht kavgalarına karışmadı. 1281 yılında Söğüt bölgesinde vefat ederek oraya defnedildi.

Allah ve resulüne aşkla bağlanmış, hak ve adaletiyle bir devletin doğuşuna liderlik edip dünya toprağından önce kalpleri fethetmiş bir gönül sultanıdır Ertuğrul Gazi. O, üç kıtaya ilim ve adalet yayan cihan devletinin kurucusu Osman Bey’i yetiştiren babadır. Her şeyden önce beyliğine Allah ve resulüne bağlılığı nakşetmiştir. Varlığı her toprakta gözü yaşlı ve kalbi zulümden titreyen mazlumlara huzur veren bir devlet eridir. O, altı asır boyunca islama hizmet eden, adalet ve merhametiyle dünyaya medeniyet yayan Osmanlı Devleti’nin temelini atan mihenk taşıdır.

Originally posted 2021-11-19 09:34:58.

İlginiz Çekebilir

Murat Dere

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra kendimi ekonomi ve siyaset konusunda geliştirdim. Bu konularda severek ve tarafsız olarak okuyuculara haberler paylaşmaya çalışıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu