Dünyanın Yedi Harikası Nelerdir? İsimleri, Özellikleri, Tarihçeleri

Dünyanın Yedi Harikası Nelerdir? İsimleri, Özellikleri, Tarihçeleri hakkında merak edilen tüm bilgileri detaylı şekilde yazımızda bulabilirsiniz

Dünyanın Yedi Harikası Nelerdir? İsimleri, Özellikleri, Tarihçeleri

Dünya üzerinde yaşamaya başladığından bu yana insanlar, çeşitli ölümsüz eserler yarattılar. gerek güzellik, gerek görkem bakımından birer dünya harikası olan bu eserler,  xxı. yüzyıla yaklaşırken de insanları etkilemeye devam ediyor. Bu sebeple arada bir güncellenen dünyanın 7 harikası listesi hazırlanmaktadır.

Antipater adında bir tarihçi, eski Yunanlı yolcuların anılarından yararlanarak, eski insanların görünmeye değer bulduğu eserleri belirlendi. Mö. 100 yılda yaptığı bir listede Antipater, ” Dünyanın Yedi Harikası”nı ortaya çıkardı. Mısır’daki Ehramlar, Babil’in Asma Bahçeleri, Olimpos’taki Zeus Heykeli, Kral Mausolus’un Mezarı, Efes’teki Artemis Tapınağı, Rodos heykeli ve İskenderiye Feneri, işte o günden bu yana bütün zamanların dünyanın yedi harikası olarak tarihe geçti.

Dünyanın Yedi Harikasını Şu Şekilde Sıralayabiliriz:

  1. Keops Piramidi.
  2. Babil’in Asma Bahçeleri.
  3. Zeus Heykeli.
  4. Rodos Heykeli.
  5. İskenderiye Feneri.
  6. Halikarnas Mozolesi.
  7. Artemis Tapınağı

Keops Piramidi:

Keops Piramidi Mısırın başkenti olan Kahire’ye bağlı Gize şehrindedir. Bu piramit mısırda bulunan piramitlerin en büyüğü ve en görkemli olanıdır. Bu Piramit, Milattan önce 2551 ve 2560 yıllarında inşa edildiği söylenir. Gerçek uzunluğu 147 metre olan bu piramit, erozyonlar nedeniyle 139 metreye kadar düşmüştür. Araştırmacıların bu devasa piramidin nasıl yapıldığına dair net bir sonuca varamamıştır. Bu yüzdendir ki bu Piramidi Dünya’nın eski 7 harikasından birisidir. Keops Piramidi Khufu adında bir Mısır firavunun anısına yapıldığı rivayet edilir. İnşa süreci ise neredeyse 20 yıl sürmüştür. Bu piramit 3800 sene hacim ve kütle olarak dünya üzerinde insan eliyle yapılan en büyük eser olarak kabul edilir.


Zeus Heykeli:

Yunanistan’da Olimpos dağında bulunan Zeus heykelini, mö.V yy. ünlü heykeltıraş Phidas yaptı. Tanrıların kralı Zeus’u tahtından otururken gösteren bu heykel, altın ve fildişinden meydana gelmiştir. 14 mt yüksekliğindeki bu dünya harikası yapılışından 1000 yıl sonra harap olduğundan, biçimi üzerinde ancak eskiden kalan paralardaki resimlerinden fikir edilmişti.


Mausolos’un Mozolesi:

Çağının en başarılı mimarı örneklerinden sayılan Karya Kralı Mausolos’un mezarı olan bu eser, Güneybatı Anadolu’da Halikarnas’taydı. Kraliçe Artemis, kocasının ölümü üzerine bu mezarı, mö IV yy Yunan Mimarlarına yaptırdı. Anıt, dikdörtgen piramit biçimli bir çatıdan meydana gelmiştir. 42 mt yüksekliğindeki binanın tepesinde 4 atın çektiği bir arabanın içinde Kral Mausolos ile Kraliçe Artemis’i gösteren bir heykel yer alıyor. İngiliz arkeologların 1800’de buldukları anıtın bazı kalıntıları, bu gün Londra’daki British Museum’dadır.


Babil’in Asma Bahçeleri:

Babil Kralı Nebukodonosor ıı, yeşil dağlık ülkesinin özlemini çeken karısı Med Kralı’nın kızı Mytis’i avutmak için sarayların üzerine efsanevi asma bahçeleri yaptırdı. Irak’ın başkenti Bağdat’a 100 km kadar uzaklıkta olan Fırat nehri kıyısında yapılan bu asma bahçeler, her biri 2,5 m yükseklikte kat kat yükselen ağaçlandırılmış taraçlar halindeydi. Kral, M.Ö.XI. yüzyılda yaptırdığı bu asma bahçelere dünyanın dört bir yanından getirdiği bu ender çiçekleri, ağaçları, palmiyeleri diktirdi.


Artemis Tapınağı:

Anadolu’da Efes Kenti’nde eski Yunanlılarca Tanrıça Artemis için yaptırılan bu tapınaktan günümüze kadar ancak bazı kalıntıları gelebildi. Çeşitli Asya kentlerinden gelen ünlü sanatçıların yüzyıllık çalışmaları sayesinde  M.Ö. 430 yılında tamamlanabildi. Tapınağın içinde Artemis’in Heykeli vardı. Halk bu heykelin gökten indiğine inanır, şehrin iki kez düşman işgalinden kurtulmasını onun varlığına bağlardı. Bu harika eserin, M.Ö 365’te Büyük İskender’in doğduğu gece geleneklerde uyularak yakıldığı sanılıyor.


Rodos Heykeli:

Rodos halkı M.Ö 280 yıllarında yaptırdığı bu muhteşem eser, Yunanlıların güneş tanrısı Helios’un heykelidir. 25 m yüksekliğinde olduğu tahmin edilen bu tunç heykeli, Rodos Limanının ağzında bulunuyor. Efsaneye göre gemiler, ayaklarının arasından geçerdi. Heykel, M.Ö 224’te bir deprem sonunda devrildi. Yıllarca bu durumda kaldı. Tahminen 1000 yıl sonra Araplar, heykelin parçalarını satın aldılar, eriterek maden olarak kullandılar.


İskenderiye Feneri:

Mısır’da İskenderiye Limanındaki bir adacıkta bulunan İskenderiye feneri, M.Ö 309 -249 yılları arasında II.Ptolemaios (Batlamyus) yaptırdı. Sonradan yapılan deniz fenerlerine örnek olan bu dünya harikası, beyaz mermerler inşa edildi. Kat kat kuleler biçiminde  140 m kadar yükselen fener binasındaki en üst kulede denize karşı olan pencerelerin arkasında geceleri sabaha kadar ateş yakılır, gemilere yol gösterilirdi. Büyük İskender, İskenderiye şehrini kurduğu zaman fenerinin bulunduğu ada ile şehir denizin doldurulmasıyla oluşturulan bir yola birbirine bağlanmıştı. Fener binası, M.S 1300’de depremle yıkıldı ve tarihe karıştı.

Exit mobile version