Kimdir?Listeler

Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları Arasına Giren 15 Türk Bilim İnsanı

Dünya genelinde araştırmalar yapan ve bir çok konuda bilim dünyasına katkıda bulunan 15 Türk bilim insanını ve onların yaptıklarını anlatıyoruz.

Nano teknoloji keşifleri, gelecek yıllarda toplumumuz için çok geniş etkilere sahip olacaktır. Nano teknoloji hayatımızın her alanında önemli adımlar attığından, daha fazla insan bundan faydalanmaktadır. Bununla birlikte, çoğu bilim adamı nanoteknolojinin henüz gerçek ve önemli değişiklikleri getirmediği konusunda hemfikirdir ve şirketlerin, araştırma gruplarının ve üniversitelerin araştırma ve geliştirme programlarıyla hızla ilerleyeceği için önümüzdeki 10-15 yılda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Aynı zamanda, devletlerin nanoteknolojiye yatırımları her geçen gün daha da artmakta ve nano teknoloji alanını keşfetmek için daha fazla kaynak ayırmaktadırlar. Rekabetçi küresel ekonomideki liderliği sürdürmenin yeni bir yolu olan nanoteknoloji için devletler, yapılan araştırmalara milyarlarca dolar ayırmaya karar vermiştir.

Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları Arasına Giren 15 Türk Bilim İnsanı

Örneğin ülkemizde, nanoteknoloji alanındaki gelişmeler dünya çapında geniş yankı buldu ve dünyanın en iyi nano-bilim insanları arasında 15 Türk bilim insanı yer aldı. Kuşkusuz, bu çabanın genetik mühendisliği, imalat, gıda üretimi, bilgisayarlar, robotlar, vb. gibi birçok çeşitli alanlarda keşiflere neden olacağına şüphe yok. Nanoteknolojinin toplumdaki etkilerini tanımlamak, bu alanı başarı hikâyesi haline getirmede önemli bir rol oynayacaktır. Bu aynı zamanda birçok devletin ortak amacıdır. Bu bağlamda dünyadaki birçok üniversitenin ve çeşitli bilim adamının akademiksel performanslarını ölçme ve değerlendirmek üzere İspanya’da faaliyete başlayan Webometrics platformu (2006 yılında faaliyete girdi) tarafından dünyanın en başarılı nano-teknoloji ve nano-bilim insanları açıklandı.

Hem çok gelişmiş hem de gelişmeye açık olan ülkelerin milyonlarca dolar ödenek ayırdıkları ve önümüzdeki yüz yılın teknolojisi olarak addedilen nano teknoloji kapsamında çalışmalar yapan bilim adamlarının ortaya çıkardıkları bilimsel buluşları inceleyen Webometrics platformu, dünyanın en iyi 1,800 bilim adamını açıklayarak listeyi güncelledi. Bu sıralamada, en başarılı nano bilim insanlarının belirlenmesi için bilimsel buluşların etkinliğini ortaya koyan h-indeks, doküman sayısı ve atıf sayısı gibi kapsamı ve güvenilirliği son derece yüksek olan bilimsel koşullar kullanıldı. Webometrics platformu, bu son listede h-indeksi 20’nin aşağısında olan bilim adamlarını inceleme ve değerlendirme dışında bırakarak listeyi tamamladı. Dünyanın en geniş bilimsel performans listelenme sistemi olan Webometrics plarformuna göre Türkiye’den yalnızca 15 bilim adamı bu enler listesinde yer alabildi.

Prof. Dr. Can Erkey (Koç Üniversitesi):

Prof. Dr. Can Erkey (Koç Üniversitesi):

Koç Üniversitesi Kimya & Biyoloji Mühendisliği bölümü profesörlerindendir. 1980-84 Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 1986- 89 yılında Texas A&M Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. Prof. Dr. Can Erkey Türkiye’nin özel sektör desteğiyle kurulan ilk enerji merkezi olan Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM) direktörüdür. Birçok bilimsel makaleler kaleme almış ve çeşitli çalışmalar yapmıştır. Ayrıca süper kritik akışkanlar alanındaki çalışmalarıyla da büyük ses getirmiş başarılı bir bilim insanıdır.

Dr. Engin Durgun (Bilkent Üniversitesi):

Dr. Engin Durgun (Bilkent Üniversitesi):

Fizik alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. 2015 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi Ulusal Nano-Teknoloji Araştırma Merkezi’nde direktör yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ergin Durgun, araştırma takımıyla beraber nano sistemler, ilaç moleküllerinin dağıtımı ve kimyasal reaktivitenin arttırılması gibi farklı alanlarda kuantum sistem tabanlı, temel prensip hesaplama metotlarının kullanarak çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Avrupa ve Amerika’daki araştırma ve deney geliştirme gruplarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Dr. Ergin Durgun çeşitli platformlarda yayına alınmış 50’den fazla bilimsel makaleye sahiptir. Bu makaleler ayrıca, birçok uluslararası konferanslarda dile getirilmiştir. Dr. Durgun farklı platformlar tarafından birçok ödüle layık görülmüştür. Halen çalışmalarına son sürat devam etmektedir.

Doç. Dr. Gökhan Demirel (Gazi Üniversitesi):

Doç. Dr. Gökhan Demirel (Gazi Üniversitesi):

1996-2000 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun oldu. Yine aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora derecesini aldı. Dünyada ilk defa nano temalı, süper hidrofobik alanında organik yarı-iletken filmlerin SERS bölümlerinde de kullanılabileceğini kanıtlayarak oldukça önemli bir buluşa imzasını attı. Doç. Dr. Gökhan Demirel’in nano teknoloji alanında bir çalışması dünyanın en saygın ve en fazla atıf alan kimyasal malzemeler dergisi Nature Materials’da yayımlandı. Doç. Dr. Gökhan Demirel’in birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu (Gazi Üniversitesi):

Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu (Gazi Üniversitesi):

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü’nde tamamladı. L’Oréal ve UNESCO işbirliğiyle yapılan bir yarışmada birincilik ödülü almıştır. Doku implantasyonlarında yapılan metal ve metal alaşımlarının biyoloji bölümüyle olan etkileşimlerinin araştırılması ve korozyonlarını önleme çalışmaları gibi birçok alanda araştırmalar yapmaktadır. Hale Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Hasan Şahin (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü):

Doç. Dr. Hasan Şahin (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü):

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde aktif olarak görevine devam etmektedir. Doç. Dr. Hasan Şahin liderliğinde kurulan Hesaplamalı ve Deneysel Nano Teknoloji Grubu (CENT), moleküler malzemelerin ve kristallerin ara yüz, yüzey ve taşıma davranışlarının altında yatan ana fiziksel mekanizmaları belirginleştirmek, tanımlamak ve anlamak için deneysel ve teorik bir araştırma yürütmektedir. Elde bulunan yapıların elektronik, optik, manyetik, kuantum aktarım ve titreşim özelliklerinin taktiksel olarak incelenmesi için DFT yaklaşımları kullanmaktadır. Doç. Dr. Hasan Şahin’in yayımlanan birçok bilimsel makalesi ve ödülleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Hasan Türkez (Erzurum Teknik Üniversitesi):

Prof. Dr. Hasan Türkez (Erzurum Teknik Üniversitesi):

2007 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde doktora ve Yrd. Doçentlik derecelerini aldı. 2011 Yılında Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümünde doçentlik eğitimini tamamlayarak profesör unvanı aldı. Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez, bor, ilaç endüstrisi, genetik ve beyin tümörlerinin tedavisi konusunda hem ulusal ve hem de uluslararası çok sayıda projeyi yönetmektedir. Prof. Dr. Türkez, şu anda Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı iki farklı kurulda komite üyeliği yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Abdullah Gül Üniversitesi):

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Abdullah Gül Üniversitesi):

1990-1994 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1995-1999 yılları arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisans ve 2000-2005 yılları arasında yine Konya Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü’nde doktora ve doçentlik derecelerini aldı. ‘’Yarı İletken Kuantum Nokta Yapıların Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi’’ ve ‘’ Hidrojenlenmiş Amorf Silisyum Güneş Pillerinde Fotoiletkenlik Çalışmaları’’ adlı tezleriyle adından söz ettirmeye başladı. Prof. Dr. Mehmet Şahin şu anda Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Nahit Aktaş (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi):

Prof. Dr. Nahit Aktaş (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi):

1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 1998-1999 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1999-2003 yılları arasında yine aynı üniversitede doktora derecesini aldı. “Akışkan Yatak Biyofilm Reaktörde (AYBR) Peyniraltı Atıksuyunun Arıtılması ve Sistem Performansının Modellenmesi” ve “1-Naftol’ün Enzimatik Polimerizasyonunun ve Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi” adlı tezler yazdı. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde, bilimse dergilerde ve birçok online kaynaklarda, yazdığı makaleler üzerinde birçok atıflar yapıldı.

Prof. Dr. Necati Özkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi):

Prof. Dr. Necati Özkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi):

İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde lisans, Stanford Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve Imperial College, Kimya Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimlerini tamamladı. Yazdığı tezlere ve makalelere birçok ulusal ve uluslararası konferanslarda atıfta bulunulmuştur. Prof. Dr. Necati Özkan şu an halen Ortadoğu Teknik Üniversitesi Doğal Ve Uygulamalı Bilimler Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Salim Çıracı (Bilkent Üniversitesi):

Prof. Dr. Salim Çıracı (Bilkent Üniversitesi):

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi ve Ulusal Nano teknoloji Araştırma Merkezi’nin (UNAM) kurucusudur. Nano malzemeler, kimyasal yutum kuramı, hidrojen depolama, nano aygıtlar, yüzey fiziği, küçük boyutlarda elektron sistemleri, metalleşme, mezoskopik fizik, katı maddelerin elektronik yapısı, sündürülmüş süper örgüler, tarama tünelleme ve atomik kuvvet mikroskopisi gibi birçok projenin sahibidir. Prof. Dr. Salim Çıracı’nın birçok makalesi ulusal ve uluslararası bilim kongrelerinde satır başı olarak kullanılmaktadır. Nanoteknoloji alanında geniş çaplı projeler üreten Prof. Dr. Çıracı’nın birçok ulusal ve uluslararası ödülleri bulunmaktadır.

Dr. Seymur Jahangirov (Bilkent Üniversitesi):

Dr. Seymur Jahangirov (Bilkent Üniversitesi):

Seymur Jahangirov yakın bir zaman içinde UNAM fakültesine katılmıştır. 2012 yılında doktora derecesini almıştır. UNAM’daki Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji bölümünden, dağıtma olayları ve 2 boyutlu malzemeler üzerinde seminal çalışmalara katkıda bulunmuştur. Daha sonraki aşamada İspanya’da bulunan Nano-Biyo Spektroskopi Grubu’na doktora sonrası olarak katılmıştır. Dr. Jahangirov, düşük boyutlu malzemelerin optik, titreşimsel, elektronik ve mekanik özelliklerini hesaplamak için Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine atıfta bulunan son teknoloji hesaplama araçlarını kullanmaktadır. Bu araştırmalar arasında; çekme dayanımı, ısı kararlılık, ani kuantum hapsi ve adyabatik süreçler, collinear olmayan mıknatıslanma, friedel salınımları, modülasyon katkısı vb. konular yer almaktadır.

Prof. Dr. Tamer Uyar (Bilkent Üniversitesi):

Prof. Dr. Tamer Uyar (Bilkent Üniversitesi):

Tamer Uyar, doktora derecesini Eylül 2005’te Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nden Tekstil Fakültesi, Elyaf ve Polimer Bilimi bölümünden aldı. Daha önceki dönemde Dr. Uyar, 2014-2018 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü (UNAM) doçentliği ve 2009-2014 arasında yardımcı doçent olarak görev yaptı. Dr. Uyar, Aarhus Üniversitesi (Danimarka) (2007-2008) Disiplinler arası Nanobilim Merkezi’ne yardımcı doçent olarak atandı. Dr. Uyar ayrıca Procter & Gamble (P&G) Şirketi’nde BabyCare R&D’de (Procter & Gamble (P&G) Şirketi) doktora yaz stajyerliği yaptı. 2 farklı yüksek lisans programını tamamladı (Cincinnati Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Müh. ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü) Prof. Uyar birçok kurum tarafından çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Prof. Dr. Yuda Yürüm (Sabancı Üniversitesi):

Prof. Dr. Yuda Yürüm (Sabancı Üniversitesi):

1964-1970 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans, 1970-1974 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’nde doktora eğitimlerini yaptı aldı. Şu anda halen Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini icra etmektedir. Prof. Dr. Yuda Yürüm kaleme aldığı birçok bilimsel makale ve proje ile çeşitli ödüller almıştır. Karbon nano malzemeleri, çevre bilimi, kataliz, fosil hidrokarbonların kimyası ve hidrojen enerji sistemleri üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu (Sabancı Üniversitesi):

Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu (Sabancı Üniversitesi):

Prof. Dr. Yusuf. Menceloğlu, lisans eğitimini Kimya Mühendisliği üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yapmıştır ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Polimer Kimya üzerine yüksek lisans yapmıştır. 1991 yılında doktora derecesini almıştır ve doktora sonrası çalışmalar için, Amerika’nın Kuzey Karolina Üniversitesi’nde bulunan Chapell Hill’deki DeSimone araştırma grubuna katılmıştır ve bu alanda, süper kritik karbondioksitte dispersiyon polimerizasyonları konusunda alıntılar yapmıştır. Birçok işbirliği çalışmaları yapmıştır (Science, 265, 356, 1994). 1994 yılında sektöre taşınmıştır ve Türkiye’deki çeşitli gemilerde ve Gemsan AŞ’de çalışmıştır. 2000 yılında şu an da aktif olarak görev yaptığı Malzeme Bilimi ve Mühendisliği profesörü olduğu Sabancı Üniversitesi’ katılmıştır. Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu’nun birçok ödülü bulunmaktadır.

Prof. Dr. Zafer Ziya Öztürk (Gebze Teknik Üniversitesi):

Prof. Dr. Zafer Ziya Öztürk (Gebze Teknik Üniversitesi):

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans, Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi Fizik Fakültesi Uygulamalı Fizik Enstitüsü’nde ise doktora derecelerini almıştır. ‘’Nefeste Biyomarker Molekül Tespiti için Kimyasal Sensör Dizisi Geliştirilmesi” adlı projesi ile birlikte tıp alanında yeni bir dönem başlatmıştır. Bu projeyle birlikte herhangi bir kan aldırmadan, uzun süreli ve ağrılı tahliller yaptırmadan olası hastalıkların teşhisi artık daha mümkün olacak. Prof. Dr. Zafer Ziya Öztürk’ün birçok bilimsel makalesi ve tezleri bulunmaktadır. Şu anda aktif olarak Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi görevini yürütmektedir.

pomeranian boo fiyatları

Sevda Öztürk

1990 Antalya doğumluyum, magazin, sinema haberlerini yakından takip eder, onlar hakkında güncel haberler ve içerikler yayınlıyorum. Sozturk@gmail.com adresinden tarafıma ulaşabilirsiniz.

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu