EDİTÖR BAŞVURU
Yaşam - insan

Boşanma Sebepleri Neler? Neden Boşanıyoruz?

Evlilik önemli bir müessese fakat bazen işler istendiği gibi gitmeyip bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Boşanma ile ilgili detaylar yazımızda.

Her güzel başlayan evlilik zannedildiği kadar iyi gitmeyebiliyor ve ne yazık ki ayrılık kapıya dayanıyor. Bu durumda da akıllarda birçok soru işareti oluşuyor. Acaba ne sebebi öne sürerek dava açabilirim? Benim sorun olarak gördüğüm eşime ait her davranış boşanma sebebi olarak geçerli mi? Eşime boşanmamıza neden olan davranışları mahkemede nasıl sunarım? Acaba hâkim boşanma isteğimizi reddeder mi?

Şiddetli Geçimsizlik Sebebi İle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliği içerisinde tarafların artık birbirlerine karşı saygı ve sevgisinin kalmadığı durumlarda ya da taraflardan birinin evlilik birliğini veya toplumun ona yüklediği görevleri gerçekleştiremediği durumlara diğer taraf için evliliği sürdürmekten imtina edilmesi, evlilik içerisinde fayda kalmaması durumunda şiddetli geçimsizlik kavramı içinde boşanma davası açılabilir.

Davayı açmak isteyen taraf son altı ayda beraber ikamet ettikleri yerde ya da fiile ayrı hallerde ise diğer eşin bulunduğu yerin mahkemesi dava açabilir. Önemli olan gerçekleşen olayların ve davalının kusurunun geçerli deliller ile ispatlanmasıdır. Mahkemeyi ikna edecek mahiyette doktor raporu, fotoğraf, tanık delili, ceza dosyası gibi çoğaltılabilir deliller bu konularda yardımcı olur. Aksi durumda davanın geri reddi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Evlilik döneminin en az bir yıl sürdüğü ve her iki tarafında boşanmak istediği durumlarda Medeni Kanunun 166. Maddesi gereğince anlaşmalı boşanma yapılabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açıldığı halde her iki tarafın da duruşmada hazır bulunması ve boşanmak istediklerini beyan etmeleri gerekir. Bu duruma ilişkin protokol yapılması önemlidir. Bu protokolün içeriğinde tarafların birbirlerinden tazminat ya da nafaka isteklerinin olup olmadığı, malların nasıl paylaşılacağı, var ise çocukların kimde kalacağı gibi konuları tarafların doğrultusunda şekillendirilir.

Kamu düzeninden kaynaklanan durumlarda ise hâkimin düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Hâkim eğer yeni düzenleme yapar ise taraflarda bunu onaylarsa yine anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Tarafların özellikle bir neden belirtmelerine gerek yoktur. Boşanmak istemelerine dair beyanları yeterlidir.

Evlilikte Yaşanan Hangi Sorunlar Boşanma Sebebi Kabul Edilir?

Evlilik birliği içerisinde kanunun ve toplumun eşlere yüklediği, tarafların birbirlerine karşı yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi boşanma nedenidir. Birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünün ihmali ve zina taraflardan birinin akıl hastalığına yakalanması, iyileşemeyecek durumda olması, birinin diğerine kötü muamelede bulunması, hayata kast gibi özel nedenler boşanma sebebi olabilir.

Bunlar haricinde genel olarak evlilik birliğinin artık yürüyemeyecek olması, eşlerin birbirlerine sevgi ve saygılarının kalmaması gibi durumlarda da gerçekleşen olayın niteliğine göre mahkeme boşanmaya karar verebilmektedir.

Aslında boşanma nedenlerini tek tek saymak mümkün değildir. Bunun nedeni ise boşanma her iki tarafın da ortak olarak bir hayal kurma ideali üzerine başlattıkları bir adımdır ve bu adımın devam etmesi içinde her şeyden önce birbirlerine saygı göstermeleri gerekir. Saygı durumunu ortadan kaldıracak her kusurlu davranış boşanma nedeni olarak kabul edilir.

Cinsel Sorunlar Boşanma Nedeni Mi?

Eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk ve birinin sahip olduğu ancak tedavi ettirmek istemediği cinsel hastalıklar boşanma nedeni olabilir. Zaten cinsel hayatı olmayan bir evliliğin devam ettirilmesi beklenemez.

Erkekler için ereksiyon sorunu, kadınlar için ise vajinismus gibi durumlarda evliliğin devam etmesi söz konusu bile olamaz. Çünkü saygı ve sevgi ile beraber evlilikte cinsel hayata da ihtiyaç vardır.

Eşlerden biri diğerini cebren cinsel ilişkiye zorlamamalıdır. Bu durumda Türk Ceza Kanunu açısında bir suç teşkil eder ve tip eylemle karşı karşıya kalan eşin ceza şikâyeti bulunma hakkı olduğu gibi bu nedene dayanarak boşanma davası açılabilirde.

pomeranian boo fiyatları

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu