EğitimHaberlerListeler

Bilmeyenler İçin 10 Adımda Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Fırsatı

Bilmeyenler İçin 10 Adımda Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Fırsatı

Hayallerini bir diplomaya sığdıramayan tüm öğrenci ya damezunlara sınavsız ikinci bir bölüme kayıt şansı sunan Anadolu Üniversitesi, buyıl da 11-21 Eylül 2018 tarihleri arasında size en yakın AçıköğretimBürolarında kayıt olanağı sunuyor. 

Aşağıda sizler için kolaylaştırıcı sorular hazırladık:

 1-   İkinciÜniversite Nedir?

İlgili Makaleler

Öğrenciya da mezunlara kariyerinde yükselme, merak edilen bölümde okuma ve hayallerinigerçekleştirme şansı sunan öğrenim sistemine İkinci Üniversite adı verilir. 

2-   KimlerBaşvurabilir?

·        Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlıöğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgünlisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapanfakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğeryükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

·        Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezunolan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapanfakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

·        Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programındanmezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapanAçıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezunoldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktanöğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmaksuretiyle kayıt yaptırabilirler.

·        Uyruğundan biri T.C. olupyurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim KuruluBaşkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

3-   KimlerYararlanamaz?

Bir yükseköğretimprogramından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangibir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretimprogramlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

4-   Askerlik Durumunu Etkiler mi?

·     Bir örgün yükseköğretimprogramında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin birprogramına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tümöğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

·     Açıköğretim programlarınakayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, budurumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilikhizmetlerinden yararlanırlar.

5-  Kredi Saydırma Olanağı Var mıdır?

Açıköğretim programlarınakaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

6-   Yurtdışı Uyruklu Olanlar ya da KKTC’deyaşayanlar da Başvurabilir mi?

·        Uyruğundan biri T.C. olupyurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim KuruluBaşkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

·        ÖSYM’nin YükseköğretimProgramları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerdeokuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

7-   Mezun olunduğunda diplomamda hangi ibarebulunur?

Mezun olunduğunda diplomada kayıt yaptırılan program/bölüm veonun bağlı olduğu fakülte adı (Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi,İşletme Fakültesi) adı yazılmaktadır. İkinci Üniversite ibaresi geçmemektedir.

8-   Dersçalışırken hangi öğrenme ortamlarını kullanabilirim?

·        GÜNCELİÇERİK: eKampüs sisteminde sunulan tüm içerikler, güncel derskitaplarına göre hazırlanmakta ve sadece dijital içerik (PDF, EPUB, HTML5)olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla yenilenen kitaplara bağlı olarak tüm öğrenmeortamları güncellenmektedir.

·        MOBİLORTAM: Anadolu Mobil uygulaması ile öğrencilerimiz yeni eKampüssisteminin sunulduğu uygulamayı da indirerek sisteme ulaşabilmektedir. Öğrenmeortamlarının hemen hemen tamamı, Anadolu Mobil uygulaması ile açılabilmektedir.

·        ÜNİTEBAZLI YAPI: Açık ve Uzaktan Öğrenme ortamlarında sistematik çalışmak,başarı ve aynı zamanda kalıcı öğrenme için oldukça önemlidir. Bu nedenleeöğrenme malzemelerinin çoğu haftalık çalışma düzenine uygun şekilde eKampüssisteminde sunulmaktadır. Kitaplar tek bir bütün olarak sunulduğu gibi, ünitelerebölünmüş şekilde de verilmektedir. Benzer şekilde ünite anlatım videoları, 1soru 1 cevap, özetler, yaprak testler, alıştırmalar ve ünite etkinlikleri de buşekilde sunulmaktadır.

·        SESLİKİTAP (MP3 | DAİSY): Açıköğretim Sistemi içerisinde özellikle engelli öğrencilerimiziçin hazırlanan “Sesli Kitap”lar, dinleyerek çalışmaktan keyif alan tümöğrencilerimiz tarafından da kullanılabilmektedir. Görme engelli öğrencilerimiziçin kolay kullanım sağlayan “Daisy” biçimindeki kayıtların yanı sıra, herhangibir cihazda çalışabilecek MP3 biçimindeki kayıtlar da sunulmaktadır. Seslikitapların bir kısmı bilgisayar yazılımları ile üretilmekte iken birçoğu konuuzmanı ve seslendirme sanatçıları ile üretilmektedir.

·        ALIŞTIRMALAR(ÇEVRİMİÇİ): Her ünite için özel olarak hazırlanmış soru havuzları ileöğrencilerimiz ilgili ünite özelinde kendilerini sınayabilirler. Üniteyeyönelik sorularla, isteyen öğrencilerimiz üniteye çalışmadan önce ne kadarbilgi sahibi olduklarını öğrenebilecekleri gibi, ünite sonrasında ne kadar başarılıolduklarını da anlayabileceklerdir. Çoktan seçmeli olarak sunulan alıştırmasonunda, doğru ve yanlış cevaplar gösterilerek 100 üzerinden alınan puan daöğrenilebilir.

·        CANLIDERS: Canlı ders ile öğrencilerimize sesli, görüntülü, eş zamanlıdanışmanlık ve konu anlatım hizmeti verilmektedir. Öğrenciler konuanlatımlarını dinleyebilir ve eş zamanlı sorular sorarak dersin öğretimelemanından canlı olarak yanıt alabilirler. Ders hizmeti ile sınav öncesindesoru-cevap dersleri de sunulmaktadır. Eşzamanlı canlı derse katılamayanöğrenciler için derslerin görüntüleri kaydedilerek haftalık olarak yayınlanır.

·        ÜNİTEANLATIM VİDEOSU: Konu uzmanları tarafından hazırlanan ünite sunumları, daha kolaybir şekilde kullanılabilmesi için video olarak yayınlanmaktadır. Böylece çokdaha fazla ortamda, zahmetsizce ünite anlatımları izlenebilir. Konu içeriğinebağlı olarak bu videolar iki ya da üç parça olarak yer almaktadır.

·        ÜNİTEÖZETİ (PDF) VE SESLİ ÖZET: 2016 yılından itibaren üretilmeye başlananünite özetleri, PDF biçiminde öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Buözetler, üniteyi etkili bir şekilde tanıyabilmek için kullanılabileceği gibi,kısıtlı süreye sahip öğrenciler tarafından da okunabilmektedir. Hazırlananünite özetleri ile birlikte bu özetlerin seslendirilmiş biçimleri de MP3 olaraksunulmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz okuyarak, isteyenler ise dinleyerek üniteözetlerini değerlendirebilir.

·        YAPRAKTEST (PDF): Yine 2016 yılından itibaren üretilen yaprak testler kolaycayazdırılabilecek PDF biçiminde sunulmaktadır. Ünite bazında çoktan seçmelisorulardan oluşan yaprak testlerde soruların cevapları da sunulmaktadır.Özellikle basılı ortamlarda test çözme alışkanlığına sahip öğrencilerimiz konuyupekiştirmek veya durumunu test etmek amaçlı olarak da yaprak testlerdenyararlanabilir.

·        DENEMESINAVLARI (ÇEVRİMİÇİ VE PDF): Ara sınav ve dönem sonu sınavkapsamlarına yönelik olarak hazırlanan deneme sınavları hem çevrimiçi, hem deyazdırılabilir PDF olarak sunulmaktadır. Öğrencilerimiz sınavlardan öncedurumlarını görebilmek adına deneme sınavlarını kullanabilirler. Denemesınavlarının PDF olarak sunulması, basılı olarak çalışmak isteyenöğrencilerimiz için bir seçenektir. Diğer taraftan çevrimiçi ortamda çözülensınavların sonuç ve dönütleri de sunulmaktadır.

·        ÇIKMIŞSINAV SORULARI (PDF): Çıkmış sınav soruları, derse ait önceki yıllarda yapılmış olanara sınav, dönem sonu sınavı ve tek ders sınavlarını kapsamaktadır. PDFbiçiminde sunulan sorular, cevapları ile birlikte sunulmaktadır. Daha öncefarklı bir site üzerinden ders kodu ve oturum kodlarına göre sunulan sorular,her ders altında düzenli bir şekilde yer almaktadır.

 

9-   Hangibölümlere başvurabilirim?

Okuduğunuz ya da mezun olduğunuz bölümle aynı olmamak koşuluylaşu bölümlere başvuru yapılabilmektedir:

Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)

·          Acil Durum ve AfetYönetimi **

·          Adalet

·          Aşçılık

·          Bankacılık veSigortacılık

·          Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı *

·          Coğrafi BilgiSistemleri

·          Çağrı MerkeziHizmetleri

·          Dış Ticaret

·          Emlak ve EmlakYönetimi

·          Engelli Bakımı veRehabilitasyon **

·          Ev İdaresi

·          Fotoğrafçılık veKameramanlık

·          Halkla İlişkiler veTanıtım

·          İlahiyat

·          İlahiyat (Arapça*****)

·          İnsan KaynaklarıYönetimi

·          İşletme Yönetimi

·          Kültürel Miras veTurizm

·          Laborant ve VeterinerSağlık **

·          Lojistik

·          Marka İletişimi

·          Medya ve İletişim

·          Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası

·          Muhasebe ve VergiUygulamaları

·          Özel Güvenlik veKoruma ****

·          Perakende Satış veMağaza Yönetimi

·          Radyo ve TelevizyonProgramcılığı

·          Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği

·          Sosyal Hizmetler

·          Spor Yönetimi

·          Tarım

·          Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik *

·          Turizm ve Otelİşletmeciliği **

·          Turizm ve SeyahatHizmetleri **

·          Web Tasarımı veKodlama

·          Yaşlı Bakımı

·          Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)

·        Felsefe

·        Halkla İlişkiler veReklamcılık

·        Sağlık Yönetimi

·        Sosyoloji

·        Tarih

·        Türk Dili ve Edebiyatı

·        Yönetim BilişimSistemleri

İktisat Fakültesi (Lisans)

·          Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri

·          İktisat

·          Kamu Yönetimi

·      Maliye

·      Uluslararası İlişkiler

·      Uluslararası İlişkiler(İngilizce) ******

İşletme Fakültesi (Lisans)

·      Havacılık Yönetimi****

·      İşletme

·      İşletme (İngilizce)******

·      Konaklamaİşletmeciliği ***

·      Uluslararasi Ticaretve Lojistik Yönetimi

*  Bu programlarda uygulama dersi(Klavye Öğretimi) bulunmaktadır.
**  Bu programlarda zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.
***  Bu programda isteğe bağlı staj uygulaması bulunmaktadır.
****  Özel koşullu olan programlar.
*****  Programın öğretim dili Arapçadır.
******  Programın öğretim dili İngilizcedir.

10- Ne zaman ve nereye başvurabilirim?

11- 2018-2019 Öğretim Yılı İçin Planlanan İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri
İnternet Başvuru Tarihi 11 – 21 Eylül 2018
İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 11 – 21 Eylül 2018
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 21 Eylül 2018

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internetbaşvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgelerihazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıtişlemlerini tamamlayacaklardır.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Seda Akpınar Şenyuva

pomeranian boo fiyatları

Serkan Kara

27 Yaşındayım ve Ankara'da yaşıyorum. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum, genelde takip ettiğim konularda ki fikirlerimi burada yazılarımla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim: Skara@lafmacun.net

İlgili Makaleler

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu