EDİTÖR BAŞVURU
İlginç BilgilerListeler

Aya İnişin Uydurma Olabileceğini Gösteren 10 Neden

Aya yapılan inişlerin ABD hükümetince Rusya ile olan uzay yarışlarında zaferlerini bildirmek için uydurulduğu teorisi zaman içinde popüler olmuş bir olaydır. İşte 10 gerekçe;

Aya yapılan inişlerin ABD hükümetince Rusya ile olan uzay yarışlarında zaferlerini bildirmek için uydurulduğu teorisi zaman içinde popüler olmuş bir olaydır.

Son zamanlarda yapılan anketler göstermektedirler ki Amerikalıların yaklaşık %20’si ABD’nin aya hiçbir zaman iniş yapmadığına inanmaktadır. Yetmişlerde sona eren Apollo görevlerinin ardından neden hiç tekrak aya gitmedik? Sadece Richard Nixon’nun başkanlığı döneminde insanlar aya iniş yaptı, Watergate skandalı sonrasında insanlar Hileci Dick’in Amerikayı Soğuk Savaş esnasında iyi göstermek için bu inişleri uydurmuş olabileceğine şaşırmazlardı.
Listede aya yapılan inişlerin uydurma oduğunu öne süren bazı kanıtları sunmaktayım. Objektif bir bakış açısı sunabilmek adına her girdi için NASA’nın yapmış olduğu açıklamaları da ilave etmeye çalıştım.

10- Dalgalanan Bayrak

Dalgalanan Bayrak

Komplo teorisyenleri aya yapılan ilk iniş televizyonda canlı olarak gösterildiğinde , seyircilerin Neil Amstrong ve Buzz Aldrin’nin Amerikan bayrağını ay yüzeyine diktikleri esnada bayrağın dalgalandığını ve sallandığını görebildiklerini işaret etmişlerdir. İniş sırasında çekilen fotoğraflar da hafif bir esintinin olduğunu göstermektedir, tıpkı üsteki fotoğrafta olduğu gibi bayrakta açıkça bir kıvrım görülmektedir. Buradaki en belirgin sorun ise ay’ın atomsferinde hava olmaması ve dolayısıyla bayrağın dalgalanmasına yol açacak rüzgarın olamayışıdır.
Bu fenomenin sıra dışı olmadığını kanıtlamak için sayısız açıklama getirilmiştir: Nasa’nın iddiasına göre bayrak ince bir tüp içerisinde saklı olduğu için dikilmeden önce açılması dalgalanma efektine neden olmuştur. Diğer açıklamalar titrediği videolarda görünen alüminyum direğe astronotların dokunması sonucu oluşan reaksiyon kuvvetinin dalgalanmaya neden olabileceği ile ilgilidir.

9- Çarpma Kraterinin Olmayışı

Çarpma Kraterinin Olmayışı

İdaa şu şekildedir: Eğer NASA gerçekten aya iniş yapmış olsaydı ay modülünün altında inişini belirten bir çarpma krateri oluşurdu. Herhangi bir video kaydında veya fotoğrafta herhangi bir krater görünmemektedir, sanki modül oraya yerleştirilmiş gibi görünmektedir.Ay yüzeyi ince ay kumu ile kaplıdır ve fotoğraflarda bu kum yüzeyi bile yerinden oynamamış gibidir.
Dalgalanan bayrak teorisine benzediği halde çarpma kraterinin olamyışı çok sayıda potansiyel açılamaya sahiptir. NASA’nın açıklamasına göre modül düşük yerçekimli ortamda Dünyaya kıyasla ciddi oranda daha az itme kuvvetine ihtiyç duyar. Ay yüzeyinin kendisi katı bir taştır, dolayısıyla bir çarpışma kraterinin oluşması zaten mümkün olmamaktadır- tıpkı uçakların beton bir piste değdiklerinde krater oluşturmamaları gibi.

8. Birden Fazla Işık Kaynağı

Ayda sadece bir tane güçlü ışık kaynağı vardır: Güneş. Dolayısıyla bütün gölgelerin birbirine paralel olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat aya iniş esnasında durum böyle değildi: videolar ve fotoğraflar açıkça göstermektedirler ki gölgeler farklı doğrultulara düşmektedirler. Komplo teorisyenleri bunun birden fazla ışık kaynağının olduğu anlamına geldiğini öne sürmektedirler- yani fotoğrafların bir film setinde çekildiğini öne sürmektedirler.
NASA garip gölgelerin nedeninin uyuşmazlıklara neden olan ay yüzeyindeki zor tümsekler, tepeler gibi engebeli arazinin olduğunu savunmakadır. Bu açıklama bazı teorisyenler tarafından: Tepeler nasıl bu kadar büyük açısal değişiklikler yaratabilirler? Savıyla yok sayılmıştır. Yukarıdaki fotoğrafta ay modülünün gölgesi açıkça yerdeki kayanın gölgesini neredeyse 45 derecelik açıyla kesmektedir.

7- Van Allen Radyasyon Kuşağı

Van Allen Radyasyon Kuşağı

Aya ulaşabilmek için astronotlar Van Allen Kuşağı olarak isimledirilen bölgeden geçmek zoruna idiler. Bu kuşak Dünyanın manyetik alanı tarafından bulunduğu yerde tutulmaktadır ve daima aynı yerdedir. Apollonun ay yolculuğu yaşayan insanları bu kuşak içerisinden taşımaya yönelekik yapılmış ilk çabadır. Komplo teorisyenleri yüksek dozdaki radyasyonun astronotları aya yolculukları esnasında yakıp kül edeceğini idaa etmektedirler, her nekadar uzay mekiğinin dışve iç kısımları aluminyum tabakaları ile kaplanmış olsa da.
NASA’nın bu idaa karşısında sunduğu açıklama ise astronotların kuşağı geçmeleri için gerekli olan sürenin çok kısa olması idi- yani astronotlar çok düşük dozda radyasyona maruz kalmışlardır.

6- Açıklanamayan Obje

Aya iniş fotoğrafları yayınlandıktan sonra teorisyenler Apollo 12 görevinde yer alan astronotun kaskında ki yansımada görülen esrarengiz cismi fark etmekte geç kalmadılar. Söz konusu obje bir ip veya telden sarkıyormuşçasına bir izlenim yaratmakta ve orada olması için herhangi bir neden bulunmamaktadır, bu durum da objenin kimilerince tipik olarak film stüdyolarında bulunan bir asma sahne ışığı olarak algılanmasına neden olmuştur.
Benzerlik fotoğrafın kötü bir kaliteye sahip olmasından dolayı sorgulanabilir, ancak bir cismin ayda havada asılı olması ( ya da hava boşluğunda) gizemini korumaktadır. Diğer fotoğraflarda ay modülünün fotoğraftakine benzer bir eklentisinin olduğu gözükmemektedir , dolayısıyla obje halen izah edilememiş bir durumdadır.

5- Ağır Çekim Yürüme ve Saklanmış Kablolar

Aya yapılan inişlerin esasen bir film stüdyosunda çekildiğini kanıtlamak için komplo teorisyenlerinin NASA tarafından taklit edilmiş olması gereken düşük yer çekimi koşullarına açıklık getirmesi gerekiyordu. Ortaya atılan iddialara göre eğer aya iniş çekimleri alınıp x 2.5 hızında oynatılırsa astronotların Dünyanın yer çekimindeymişçesine hareket etikleri görülmektedir. Astronotların etkileyici yüksek atlamalarına gelince saklı kablo ve tellerin astronotlara ilave yükseklik kazandırdıkları savı ortaya atılmıştır. Bazı ekran görüntüsü taslaklarında mevzu bahis kablolar görülebilmektedirler ( yukarıdaki fotoğraf sözüm ona bir tel göstermektedir,her ne kadar fotoğraf son derece belirsiz olsa da.)

4- Yıldızların Olmayışı

Yıldızların Olmayışı

Aya inişlerin uydurma olduğu ile ilgili en inandırıcı kanıtlardan biri de fotoğraf veya videolarda hiçbir yıldın olmayışıdır. Ayda bulut yoktur dolayısıyla yıldızlar daima görünür durumdadırlar ve bizim Dünya atmosferinin filtresinden gördüğümüzden daha parlaktırlar.
Burada öne sürülen argüman NASA’nın uydurma olabileceği tartışmalarını susturacak şekilde yıldızların kesin konumlarına haritada göstermesinin mümkün olmaması dolayısıyla yıldızlar fotoğrafta gözükmemektedirler, yani bilerek fotoğrafların kalitesinin yıldızları görünmez kıldığını ida etmek ( ki böylesine bir mazeret verilmiştir de).
Bazı fotoğraflar yüksek kaliteli olsa da yine de yıldızlar görünmemektedirler. Dünyadan daha düşük kalite ile yıldızların fotoğraflarını çekmenin ve onları görmenin mümkün olması durumu kuşkusuz esrarengiz kılmaktadır.

3- ‘’C’’ Kayası

‘’C’’ Kayası

Aya iniş fotoğraflarının en ünlülerinden birinde de üzerinde ‘’C’’ harfi kazınmış olan bir kaya gözükmektedir. Harf kusursuz biçimde simetrik görünmektedir bu da demektir ki doğal yollarla oluşmuş olması mümkün değildir. Kayanın basitçe bir film ekibi tarafından ‘’C’’ harfi ile işaretlenmiş bir sahne malzemesi olduğu ileri sürülmüştür. Bir set tasarımcısı kayayı yanlış yöne çevirmiş olabilir ve istemeyerek işareti kameralara görünür hale getirmiştir.
NASA harf ile ilgili çelişkili açıklamalar yapmıştır, bir taraftan bir fotoğrafçıyı şaka amaçlı o harfi oraya eklemek ile suçlarken diğer taraftan harfin basitçe fotoğrafın basılması esansında oraya takılmış bir saç olarak açıklamıştır.

2- Katmanlı Artı Göstergesi

Aya iniş esnasında astronotlar tarafından kullanılan kameralar ölçülendirme ve doğrultu bulmaya yardımcı olan bir katmanlı artı göstergesine sahiptiler. Bu gösterge bütün fotoğrafların üst kısmında basılı olarak görülmektedir. Yine de bazı fotoğraflarda artı göstergeleri açıkça sahnedeki objelerin arkasında gözükmektedirler, bu durum da fotoğrafların sonradan düzeltilmiş ve üzerlerinde oynanmış olabileceğini ima etmektedir. Yukarıda gösterilen fotoğraf izole edilmiş bir ortam değildir. Pekçok obje, fotoğrafın birinde Amerikan bayrağı bir diğerinde ise ay arazi aracı dahil artı göstergesinin önünde gözükmektedir.
Komplo teorisyenleri NASA’nın aya inişleri uydurmak için insan yapımı objeleri ayın meşru bir fotoğrafı üzerine eklediğini öne sürmüşlerdir- yine de eğer gerçekten böyle bir plan yaptılarsa neden artı göstergesini kullandıkları gizemini korumaktadır.

1- Kopya Arka plan

Yukarıda gösterilen Apollo 15 tarafından çekilmiş olan fotoğraflar her ne kadar NASA tarafından birbirinden birkaç mil uzakta çekilmiş olarak listelenmiş olsalar da açıkça görüldüğü gibi tıpa tıp aynı arka plana sahiptirler. Fotoğraflardan birinde at modülü bile gözükmektedir. Fotoğraflar çekildiği zaman ay modülü zaten iniş yapmış durumdaydı dolayısıyla bir fotoğrafta varken diğerinde nasıl ortadan kaybolmaktadır? İşin doğrusu eğer sağlam bir kompo teorisyeni iseniz durum NASA aya iniş videosunun farklı sahnelerini kaydederken aynı arka planı kullandığından ibaret.
NASA’nın öne sürdüğüne göre ay dünyadan çok daha küçük olduğu için ufuklar insan gözüne gerçekte olduklarından daha yakın görünmektedirler. Buna rağmen fotoğraflarda görünen iki tepenin birbirinden oldukça uzak olduğunu söylemek yadsınamayacak şekilde yanlıştır.

İlginiz Çekebilir

Martin Luther King

Martin Luther King, Jr., Afrikalı-Amerikalı Baptist papaz ve Amerikan yurttaş hakları hareketi önderi. Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınmaktadır ve 1964 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu