Hayvanlar AlemiListeler

Akvaryumda Balık Nasıl Beslenir?

Akvaryumda balık beslenirken nelere dikkat edilmeli, balıkların beslenmesi, üremesi ve akvaryum temizliğinde nelere dikkat edilmeli. Detaylar yazımızda.

Evvela mahiyeti ve sanat değeri ne olursa olsun, içerisine sadece su ile balık konulan bir kaba akvaryum denilemeyeceğini belirtelim. Bir balık kavanozu ile gerçek bir akvaryum arasında bir hapishane hücresi ile en rahat ve en lüks bir mesken derecesinde fark vardır.

Gerçek bir akvaryumun dibinde bitkiler olmalı, böylece göl veya nehir dibi gibi tabii bir ortama imkan nispetinde yaklaşılmalıdır. Bitkilerin varlığı ise, karbon özümlenmesi veya öbür adıyla fotosentez olayını sağlayacak tabii veya suni ışığın varlığını gerektirir.

Akvaryuma tropikal balık türleri konulacaksa, bu türlerin, ihtiyaç duyacakları kaloriyi bulmaları için, suyun ılıtılmış olması da gerekir. Balıkların imkan nispetinde diri yiyeceklerle beslenmeleri lazımdır. Bundan ötürü de bu yiyecekleri temin edip usulü gereğince vermek lazımdır. Beri yandan, balıkların dışkıları ile yiyecek kalıntıları suyu pisleteceğinden bunların uygun bir filtre sistemiyle çıkarılması gerekir.

Bir akvaryumun gayeye uygun olup olmadığı, içerisindeki balıkların üreyip üreyememeleriyle ölçülür. iyi bir akvaryumdaki balıklar, lazım geldiği takdirde kendilerine bir yuva Girecek ve bunun içine yumurtalarını yumurtlayacaklar, ya da canlı doğuran türlerdenseler doğurdukları yavrularını büyüteceklerdir.

Akvaryum Dibi ve Süsü

Akvaryum Dibi ve Süsü

Akvaryumun dibine kum döşenmesi doğru olur. Bununla beraber, bu bile, köklerin gelişmesine yardımcı olmaya ve bitkilerin yerlerine tespitine ve beslenmelerine yeterli değildir. Fazla oynak olan ve besleyici değeri olmayan kumun, ancak bir toprak örtüsünün üzerine serpilmesi gerekir. Bu toprak killi, kum ise, yıkanma suretiyle türlü pisliklerden temizlenmiş nehir kumu olmalıdır. Hafif bir toprak ile iyi yıkanmamış bir kumdan çözülecek ince zerreler, suyun içinde yüzerek onu bulandıracaklardır.

Akvaryumun dibine 2-3 santim kalınlığında toprak, bunun üzerine de bir o kadar kalınlıkta kum veya ince çakıl yaymak doğru olur. Akvaryuma su doldurulacağı zaman da, bunun, ağır ağır ve kenarlardan akıtılarak dibi allak bullak etmemesine ve iki tabakayı birbirine karıştırmamasına dikkat etmek lazımdır. Kumun üzerine irice çektiler konabilir. Oldukça kalın ve çeşitli renklerde şist külteleri daha hoş bir dekor sağlar. Fakat suni bir görünüş veren kuvars billurlarından ve hiçbir şey ifade etmeyen kocaman deniz kabuklarından ve suni kayalardan kaçınmalıdır.

Akvaryum Bitkileri, Isıtılması ve Aydınlatılması

Akvaryuma bir denizaltı ormanı veya çaldığı manzarası verecek bitkileri nasıl seçmelidir? Süs balığı satan dükkanlardan bu hususta fikir alınabilir. Akvaryum bitkileri arasında, kurdele gibi çok sayıda yaprakları olanlar, uzun sapların üzerinde yükselerek suyun yüzeyinde nilüfer gibi yüzen çiçekleri bulunanlar, pembe ve yeşil karışımı nefis renk kompozisyonları verenler vardır.

Bu bitkilerin akvaryum içine yerleştirilmesi de ince bir sanattır. Bitkileri rastgele dağıtmaktan veya suni bir bahçe modeli yaratmaktan kaçınmalıdır. En iyisi, tabiiliğe sadık kalmaktır. Fon olarak ve köşeleri maskelemek için, zarif yapraklarını uzun sapların üzerinde yüzeye gönderen bitki türlerine başvurmak, ön plana ise çalıları almak doğru olur. Bu nihayet şahsi bir zevk meselesidir.

Bazı tropikal balık türleri sularının 20-30 derece olmasını gerektirirler. Böylelerinin renkleri de aldıkları kalori oranında canlanır. Bu gibi balıklardan bazılarının ihtiyaçlarına cevap vermek için, suyun içine daldırarak dekorun ardında gizlenecek ve termometreye göre ayarlanacak bir elektrik rezistansına başvurulur.

Bitkilerin klorofil faaliyetleri için gerekli ışıklandırma, akvaryum ancak pencereden uzak olduğu takdirde güçleşir. Bu durumda suni ışıklandırma lüzumu baş gösterir ve bu iş de akvaryumun yukarısına maskelenmiş ampullerin yerleştirilmesiyle halledilir.

Bitkilendirilen ve ışıklandırılan akvaryuma balıkları koymadan önce bir-kaç gün beklemek !kimdir. Zira ortadan kaldırılması gerekecek pürüzler baş gösterecektir. Suyun başlangıçta bulanık olması mümkündür. Daha sonra yüzeyde temiz bir pamukla alınması gerekecek mikrobik asıllı bulanıklıklar ortaya çıkacaktır. Suda mikroskobik hayvancıkların üremesi ve suyun bir süre pis koku salıvermesi mümkündür. Çok geçmeden, suyun pislik sebeplerine karşı kendiliğinden aşılanmasıyla mahzurlar teker teker ortadan kalkacaktır. Bundan sonra suyun değiştirilmemesine dikkat etmelidir. Su ne kadar eski olursa o kadar iyi olur. Kapak vazifesi görerek bir cam ise buharlaşmayı önleyecektir.

Balıkların Yiyeceği ve Üremesi

Balıkların Yiyeceği ve Üremesi

Akvaryuma o nefis melek balıklarının, göz okşayıcı renklerdeki kavgacı balıkların, kılıç kuyrukların ve molinezyaların sokulmasının tam zamanıdır. Akvaryumlardaki balıkların sayısı şüphesiz hacimde orantılı olmalıdır. İki litre suya genel olarak orta irilikte bir tek balık hesap edilir.

Bu küçük dünyaya ne gibi yiyecekler verilecektir? Piyasada, başka şey bulunamadığı takdirde işe yarayabilecek tez halinde balık yemleri vardır. Fakat balıklara suni yiyecekler vermektense, onları birkaç gün perhiz ettirmek daha doğrudur. Süs balıklarına canlı yiyecekler lazımdır, bunların ön planında ise balçık kurtları ve su pireleri yer alır.

Olta ile balık tutanların balçık kurtları veya kırmızı kurtları, titrer – sinek (Chironomus plumosus) denilen bir iki kanatlı türünün lârvalarıdır. Bunlar berrak sulu derelerin çamurunda bol sayıda ele geçer. Su pireleri (Daohnia pulex) ise sıçrar şekilde yüzüşleri sebebiyle bu adı alan minicik kabuklulardır. Yazın organik döküntü bakımından zengin sularla bilhassa sığırların susuzluklarını giderdikleri köşelerde kaynaşırlar. ince delikli bir kepçeyle bir defada yüzlercesi yakalanabilir. Bu hayvancıkları, içerisine biraz at veya inek gübresi karıştırılmış Ilık suda üretmek de kabildir.

Süs balıkları genel olarak son derece pisboğazdırlar. Fakat onlara yiyecek verirken, bir balığın bir kuş veya bir memeli derecesinde enerji tüketmediğini göz önünde bulundurmak lazımdır. Tıka basa beslenmeyen süs balıkları gerçekten şaşırtıcı bir kolaylıkla ve hızla ürerler. Kimi sazangiller, melek balıkları ve kavgacı balıklar gibi yumurta yumurtlar. Kılıçkuyruklar, benekli alacalar ve molinezyalar gibi daha başkaları da canlı yavru doğurur, daha doğrusu, yavrular dünya yüzüne çıkmaya hazır hale gelinceye kadar yumurtaları vücutlarında tutarlar. Kavgacı balıklar hava kabarcıklarından sal gibi bir yuva yapar ve yumurtalarını bunun alt yüzüne yumurtlarlar.

Balıkların üremesi

Süs balıklarının pisboğazlıklarından başka yamyamlık suçları da vardır. Bundan ötürü de yumurtalarla yavruları ebeveynlerinden ve başka balıklardan ayırmak lazımdır. En iyisi, yumurta yumurtlamaya mahsus ayrı bir akvaryum bulundurmak, üreyecek balıkları yumurta dökümü zamanında bunun içine almak ve bu iş olduktan sonra tekrar esas akvaryuma geçirmektir. Dölleme olayı dışta olan yumurta yumurtlayanlarda bir dişi ile bir erkeğin bir arada bulundurulması lazımdır. Canlı doğuranlarda dölleme içte olduğuna göre, gebe bir dişiyi öbür balıklardan ayırmak doğru olur.

Arı akvaryum olmayınca, akvaryumun bir bölümünü dikey olarak konulacak bir camla ayırmak da aynı işi görür.

Yavruları büyütmek nazik bir iştir. Yumurtlayan türlerde, yavrular yumurtanın besleyici unsurlarını tüket maden yumurtadan çıkarlar. Bu yedekler, yavruların karnına bağlı bir vitellüs kesesinin içindedir. Yavru balıklar vitellüs keseleri olduğu müddetçe çevrelerinden yiyecek almazlar. Fakat suya besleyici tozlar serpmek, ya da az suyla karıştırılmış lop yumurta sarısı ve dalak ezmesi karıştırmak için vitellüs kesesinin tamamıyla emilmesini beklemek doğru değildir. Canlı doğan yavruların da derhal aynı şekilde beslenilmelerine girişilir.

Akvaryumun Biyolojik Dengesi

Yeşil bitkiler «havayla» yaşayabilmeleri bakımından bizden daha avantajlı durumdadırlar. Yerin azotundan ve havanın karbon gazından faydalanmaları için güneşe konulmaları kafidir. Akvaryum bitkileri de bu genel kaideye uyarlar. Onlar da kökleriyle alacakları azota ve yapraklarıyla çekecekleri karbon gazına muhtaçtırlar. Akvaryum bir müddet balıksız kaldığı takdirde, belli bir sürenin sonunda bu yiyeceklerin gübre ve gazoz şeklinde suya katılmaları gerekir. fakat balıkların dışkısı azot, solunumları ise karbon gazı kaynağı olduğundan, balıklı akvaryumlarda bu mesele kendiliğinden hal olur.

Hayvansal ve bitkisel hayat gaz değiş tokuşu suretiyle birbirini tamamlar. Bütün canlılar geceleri oksijen emer ve karbon gazı salıverirler. Fakat gündüzleri bitkilerde bu fonksiyonun tersine dönmesiyle yeşil bitkiler karbon gazı emer ve oksijen salıverirler. Böylece akvaryumun suyu da temiz. emme ve yenilenmiş olur.

Şimdi de yiyecek kalıntılarını görelim. Akvaryuma konulan bütün yiyecekler yenilmez tabii. Verilen suni tozlar suya yayıldıktan sonra dibe çökerek kurna karışırlar. Orada ayrışmaya uğrayarak bitkilerin köküne yarayan bir besin şekline girenler. Balçık kurtlarından balıkların elinden kurtulanlar kuma gömülür ve bir süre sonra sinek haline girerler ve suyun yüzeyi ile akvaryumu örten camın arasında uçuştukları görülür. Bu iki kanatlıların çoğu er geç ağızlarının yapısı yardımıyla yüzeyde beslenebilen kılıçkuyruklara, benekli alacalara ve molinezyalar’a yem olacaklardır. Su pirelerinden hemen yenilmeyenleri de üremeye vakit bulup akvaryum yerlilerinin besin stokunu artırabilirler.

Akvaryum, birkaç zaman için evden ayrı kalacak sahiplerine dert olur. Balıklar birkaç hafta bakımsız kalınca ne olacaklardır? Akvaryum sahipleri üzülmesinler. Akvaryumun içinde yeteri kadar bitki varsa ve yeri de güneş alıyorsa, akvaryumun içindeki hayat kendiliğinden süregelecektir. Canlı yavru doğuran dişiler tarafından dünyaya getirilen yavrularla Akvaryumun duvarlarında bitmiş yosunlar balıkları besleyecektir. Bu arada birkaç balık ölse bile onlar da ötekilerin karnını doyurmaya yarayacaktır. Bu kadarcık yiyecek ise süs balıklarına yetecektir. Zira bu tür balıklar bütün pisboğazlıklarına rağmen, azla kanaat edebilirler.

Akvaryumun Biyolojik Dengesi

Akvaryumun Temizliği

İyi bir ev hanımı, saydam camlarından içi görülebilen, suyu berrak olan ve tertemiz kumların üzerinde bitmiş yemyeşil bitkilerle süslü bulunan kusursuz bir akvaryum ister. Bu derecedeki bir temizlik balıkların sağ-lığı için şart değilse de, elde edilmesinin bilinmesi gerekir.

Akvaryumun en fazla güneş alan camlarının üzerinde mikroskobik yeşil yosunların bitmesine engel olunamaz. Bunları çıkarmak için, camlar, uzun bir pensle tutulan, ya da ucu yarılmış bir kamışın ucuna iliştirilen bir gazlı bezle silinmelidir. Bazı uzmanlar, aynı maksatla bir fırçadan, ya da bir sapın ucundaki bir jiletten de faydalanılabileceğini söylerler.

Balçık kurtları balıklara, bir nevi yüzer süzgeç olan yemliklerde sunulacak olursa, yiyecek kalıntısı da azalır. Kartlar yemliğin deliklerinden çıktıkça bu işlere alışık olan balıklar tarafından kapılırlar. Ölen kurtlar ile aralarına karışmış döküntüler ise yemliğin içinde kalacaklarından kolaylıkla çıkarılabileceklerdir.

Fazla hacimli dışkılar, dibe ve yaprakların üzerine çöken yumak gibi maddeleri almak için en elverişli usul sifondur. Basit bir lastik boru ise bu işi görmeye yeter. imkanları olanlar küçük bir elektrikli pompanın temin edeceği sıkıştırılmış hava ile çalışacak kömürlü bir filtreyi tercih edebilirler. Akvaryumun dibindeki su böylelikle devamlı süzülüp yüzeye çıkacaktır. Suya biraz sıkıştırılmış hava salıp delikli bir taştan geçirmek suretiyle, güzel hava kabarcıkları meydana getirmek de akvaryumu ayrıca güzelleştirir.

4K Akvaryum Videosu

pomeranian boo fiyatları

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu