EğitimYaşam - insan

Akademik Başarısızlığın Nedenleri ve Çözümleri

OKUL YÖNETİCİSİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

Yöneticilerin okulun fiziki maddi sorunlarıyla boğuşması, eğitim sorunlarına yeterince zaman ayıramaması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İl özel idare bütçesinden her okulun bütçesinin belirlenmesi, okullara yeterli sayıda hizmetli  ve destek personelinin sağlanması.

Yöneticinin kurumda ekip çalışmasını sağlayamaması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Yönetici ekip çalışması yapmalı, sosyal ilişkilerini geliştirmelidir.

Öğretmenlik mesleğini sevdiği için değil, istihdam alanı olarak görmesinin yarattığı  performans düşüklüğü.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İstihdam alanı olarak düşünerek mesleğe giren öğretmenlere gerekli rehberlik yapılarak  onları motive etmek.

Öğretmenlerin öğrenci ve veli iletişimindeki yetersizlikler. Veliyi eğitimin içine çekememesi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Öğretmen-veli işbirliğinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri yapılmalı.

 ÖĞRENCİDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

okulda-basarisizligin-nedenleri-nedir

 Öğrencinin hedef ve idealinin olmaması

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

İdeal ve hedefin ihtiyaç haline getirilmesi için çalışmalar yapılması

Çocuğun iyi tanınması ve kendinin iyi hissedeceği alana yönlendirilmesi

Ebeveyn ve sosyal çevre baskısının engellenmesi

Kısa vadeli, kazanılabilir, sonuçları gözlenebilir hedeflerin belirlenmesi

Plansız ve programsız çalışma

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Sınıf ve rehber öğretmen tarafından gerekli desteğin sağlanması

Öğrencinin istek ve ihtiyaçlarına uygun çalışma programını kendisi yapması

Aile ile işbirliğine girilerek evde kontrolün sağlanması varsa aksaklıkların hemen giderilmesi

Okuma alışkanlığının olmaması

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Öğretmen ve ebeveynlerin örnek model oluşturması

Okuma saatleri

Öğrencinin ilgisini çekecek ilginç kitapların tanıtılması

Çocuğa ait kütüphane oluşturmaya çalışılması

Sorumluluk duygusunun gelişmemesi

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Sınıf içi görev ve yetkiler vererek sorumluluk kazandırılması

Sosyal kulüp çalışmalarına öğrencilerin tümünün aktif olarak katılması

Velilerin öğrencilere evde kabiliyet ve yaşlarına uygun görevler vermesini sağlamak

Belirli gün ve hafta kutlamalarında tüm öğrencilerin görev alanlarının sağlanması

Öğrencilere her şeyin hazır olarak verilmesi

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Proje ve performans ödevlerinin okulda öğrenciler tarafından yapılması

Laboratuvarların etkin halde öğrencinin kullanımına açılması

Teknoloji tasarım dersinin etkin olarak kullanılması

Çeşitli ödevlerle araştırıcılığın geliştirilmesi

Sınav kaygısı, gelecek kaygısı olmaması

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:  Rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve seminerler verilmesi.

VELİDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

Çevrede eğitimin ekonomik getirisine inanmama. Maddiyatın eğitimden önemli olduğu inancı.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Ekonomik getirimin toplumsal problemleri çözmediğini çok önemli problemlerin çözümünün eğitimde olduğunu topluma işlenmesi.(“Cahilliğin eğitimden çok pahalı olduğu fikrini işlenmesi”.)

İlimizde geniş aile yapısının devam etmesi: Anne ve babanın çocuk üzerindeki etkisinin azlığı.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Anne babaların çocukları nine ve dedenin eline terk etmemesi, ilgilenmesi konularında bilgilendirmek.

Velilerimizin öğrencilerin başarı durumlarına karşı ilgisiz tutumları.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Velilerimize öğrencilerin takibinin yararları her vesileyle anlatılması. Başarı ve başarısızlık durumlarında desteklenmelerine ihtiyaç olduğu.

Velilerin öğrencilerin gelişim özelliklerini bilmemesi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

EB ve aileden sorumlu devlet bakanlığının evlilik aşamasından başlayarak anne baba eğitimi ile ilgili eğitim programları geliştirmek ve uygulamak.

Velilerin,öğrencilerinin neyi yapıp yapmayacağı hakkında bilgi sahibi olmalarını,çocuğun güçlü olduğu alana yönelmesini sağlamak.

Ailelerin (anne, babanın) çalışmak zorunda kalması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Çalışan anne ve baba çocuklarının tespit edilerek ihtiyaç olanlara okul ve okul aile birliklerince destek programlarının düzenlenmesi.(Kurs,hobi kulüpleri,spor,drama,tiyatro ve vb…).

Aile bütçesinden eğitime yeterli kaynak ayrılmaması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Eğitim alanında yapılan yatırımın uzun vadeli olduğu,sonuçlarının uzun vadede alındığı fikrinin her vesileyle anlatılması.

Evlerde televizyon ve bilgisayarın kontrolsüz ve amacı dışında kullanılması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Çağımızda iletişim ve medya araçlarının çocuklarca nasıl kullanılması gerektiği veli eğitimi programlarıyla anlatılması.(Rehberlik servisi ve eğitim çalışanlarınca)

Öğrenci problemlerinin çözümünde işbirliği yapılmaması.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Veli ve okul arasında güvene dayalı ilişkileri geliştirmek problemleri ıslah edici yönde yaklaşmak.

DİĞER ÇEVREDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 İnternet kafelerin, iletişim araçlarının olumsuz etkisi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Kitle iletişim araçlarının doğru ve kontrollü kullanımıyla ilgili öğrenci ve ailelerin eğitilmesi.

Konferans ve seminer verilmesi.

Yanlış arkadaş seçimi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Aile çocukların arkadaşlarını ve ailelerini tanımalı ve gözlemelidir, aileler de birbiriyle görüşmelidir.

Okulun bulunduğu sosyal çevrenin eğitimsizliğinin olumsuz etkisi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Eğitimin her değerin önünde olduğunu, öğrenciye, veliye, çevreye benimsetmek.Yerel yönetimlerle işbirliği sağlamak sosyal-kültürel faaliyet alanlarını arttırarak, katılımın artırılması için çalışmalar yapmak.

 

pomeranian boo fiyatları

Yusuf Ömer TÜRK

Ege Üniversitesi Bilgisayara Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yazılım geliştirme ve akıllı telefon teknolojilerini yakından takip etmeye başladım. Yeni çıkan veya çıkacak bir çok teknolojik yeniliği dünya ile aynı zamanda sizlere aktarmaya çalışıyorum. Mail adresim: yoturk@gmail.com

Bir Yorum

  1. Türkiye’de akademik başarısızlığın en büyük nedeni bilgili akademisyenlerin olmaması. Çok fazla üniversite olması. SPSS analiz dahi yapamayan ama öğrencilerden isteyen hocaların olması. EGO sorunu yaşayan akademisyenleri olması diye say say bitmez. :)

Sizin düşünceniz nedir?

Başa dön tuşu