M.S 350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan yoğun insan göçüne Kavimler Göçü denir. Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında yoğun sınır değişikliğini kapsayan göçtür. Hunlar, Slavlar, Alanlar, Ön Bulgarlar tarafından batıya sürülen Vandallar, Franklar ve Anglo-Saksonlar gibi Cermen Kabileleri ilk göç edenlerdendir. Türk, Macar, Viking göçleri, Moğol istilaları ve arap fetihleri sonucunda Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa'da büyük değişiklikler olmuştur.

  Kavimler göçü M.S 350 yıllarında Hunların, Orta Asya'daki Çin egemenliğinden kurtulmak için Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Volga Nehri kıyılarına gitmeleri ile başlamıştır. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyinde Cermen kavimlerinden Gotlar ve günümüz Slav halkının atalarını oluşturan Öz Slavlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunların bu bölgeye yerleşmesinden dolayı huzursuz olan ve daha fazla bu bölgeye tutunamayan Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Burgunlar, Vandallar, Germen olmayan Slavlar ve Gepitler batıya doğru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdıkları bu kavimler karşılarına çıkan diğer kavimleri de önlerine katarak İspanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Avrupa'da yıllarca süren ve Avrupa Devletleri'nin temellerinin atıldığı bu önemli olaylara Kavimler Göçü denir.

2. Kavimler Göçünün Sonuçları

Kavimler Göçünün Sonuçları

1-) Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu veBatı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'na Bizans denmiştir.

2-) Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmış toprakları üzerinde birçok Germen Devletleri ortaya çıkmıştır.

3-) Roma İmparatorluğu'nun parçalanması ile Hristiyanlık, Ortodoksluk ve Katolik mezhebi olarak ikiye ayrılmıştır.

4-) Barbar kavimlerin Avrupa'daki yerli kavimlerle birleşmesi sonucu yeni milletler oluşmuş, böylece Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.

    * Vandallar, Alanlar ve Vizigotlar, İspanya yarımadasına yerleşerek İspanyolların,

    * Saksonlar ve Angıllar, Britanya adasına yerleşerek İngilizlerin,

    * Germen Kavimleri ise Ren Nehri kıyısına yerleşerek Almanların oluşmasını   sağlamıştır.

5-) Avrupa'da feodalite denen yeni bir rejim oluşmuştur.

6-) Avrupa'da antik kültür ortadan kalkmış, kilise odaklı skolastik düşüncenin egemen olduğu bir dönem başlamıştır.

7-) Türkler Avrupa'da Batı Hun Devleti'ni kurmuşlardır.

8-) Avrupa'da Türk kültürü hızla yayılmıştır.

9-) Kavimler Göçü, İlk Çağ'ın kapanıp Orta Çağ'ın başlamasına neden olmuştur. 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları