EğitimFaydalı Bilgiler

2022 KPSS Ne Zaman? Ön Lisans ve Ortaöğretim Sınavı Konuları…

Günümüzde üniversiteden mezun olan öğrencilerin birçoğu, KPSS’ye girip devlet memuru olmayı hedefliyor.

istanbul temizlik şirketi

KPSS Nedir?

KPSS, genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Genel kültürde öğrencilerin daha çok bilgisi ölçülürken genel yetenekte ise okuduğunu anlama ve problem çözme yetenekleri ölçülmektedir. KPSS, üniversite, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının devlet kurumlarında memurluk görevine getirilebilmesi için yapılır. Sınavın açılımı, Kamu Personeli Seçme Sınavı’dır. KPSS kendi içinde farklı türlere ayrılır. Bunlar, KPSS A, KPSS B, KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmen Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi’dir (DHBT). Bunlar arasında KPSS B Grubu, adayların en çok girdiği sınavlardır. Çünkü genel olarak pek çok mesleği kapsar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının girmesi gereken KPSS türüdür. Şimdi gelelim 2022 KPSS ‘ye…

2022 KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Sınav Takvimi! Başvurular Ne Zaman?

Günümüzde üniversiteden mezun olan öğrencilerin birçoğu, KPSS’ye girip devlet memuru olmayı hedefliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de devletteki çalışma koşullarının ve maaş durumunun özel sektöre göre daha iyi olması. 2022 KPSS içinse aylar sayılı. KPSS Önlisans başvuruları 3 Ağustos’ta başlayıp 15 Ağustos’ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim’de gerçekleşecek. KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül’de başlayıp 13 Eylül’de bitecek. Sınav 6 Kasım’da yapılacak. 

2022 KPSS Ortaöğretim Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Lise mezunu adaylar bu sınavda toplamda 120 soru ile karşılaşırlar. 60 soru Genel Yetenek, 60 soru Genel Kültür alanındandır. Adaylara 120 soru için verilen süre ise 130 dakikadır. Genel Yetenek alanı kendi içinde Türkçe ve matematik-geometri olarak ayrılır. Genel Kültür alanı ise kendi içinde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır.

2022 KPSS Ortaöğretim Türkçe Konu Başlıkları

2022 KPSS ortaöğretim Türkçe alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Sözcükte Anlam
 • Deyimler – Atasözleri
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Yapı
 • Paragrafta Anlam
 • Paragrafta Anlatım
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • İsim (Ad)
 • Sıfat (Ön Ad)
 • Zamir (Adıl)
 • Zarf (Belirteç)
 • Edat (İlgeç)
 • Bağlaç
 • Fiil (Eylem)
 • Fiilde Çatı
 • Fiilimsiler (Eylemsiler)
 • Ek Fiil
 • Cümle Türleri
 • Cümlenin Ögeleri
 • Söz Öbekleri
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık

2022 KPSS Ortaöğretim Matematik Konu Başlıkları

KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme-Bölünebilme
 • EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalık Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Kartezyen Çarpım
 • Bağıntı
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Sayısal Mantık
 • Tablo-Grafik Okuma
 • Daire-Sütun Grafiği

KPSS 2022 Ortaöğretim Geometri Konu Başlıkları

KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Geometrik Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

KPSS 2022 Ortaöğretim Tarih Konu Başlıkları

KPSS ortaöğretim Tarih alanında toplamda 27 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
 • Osmanlı Devleti Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri
 • Trablusgarp Savaşı
 • 2. Balkan Savaşları
 • Dünya Savaşı
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS 2022 Ortaöğretim Coğrafya Konu Başlıkları

KPSS ortaöğretim coğrafya alanında toplamda 18 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
 • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Sanayi ve Endüstri
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Bölgeler Coğrafyası

KPSS 2022 Ortaöğretim Vatandaşlık Konu Başlıkları

KPSS ortaöğretim Vatandaşlık alanında toplamda 9 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Temel Hukuk Kavramları
 • Anayasal Kavramlar
 • Türk Anayasa Tarihi
 • Temel Hak ve Ödevler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Örgütler

KPSS 2022 Ortaöğretim Güncel Bilgiler

KPSS ortaöğretim Güncel Bilgiler alanında toplamda 6 soru sorulmaktadır. Bu alanda adaylara Türkiye ve Dünya’da gelişen olaylar hakkında sorular yöneltilir.

 

KPSS Ön Lisans Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Toplam soru sayısı 2022 KPSS önlisans sınavı için 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Süre ise 130 dakika (2 saat 10 dakika) verilmektedir. Bu sınav tek oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Genel Yetenek alanı kendi içinde Türkçe ve matematik-geometri olarak ayrılır. Genel Kültür alanı ise kendi içinde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır.

KPSS 2022 Ön Lisans Türkçe Konu Başlıkları

KPSS Ön Lisans Türkçe alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Sözcükte Yapı
 • Sözcük Türleri
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık

KPSS 2022 Ön Lisans Matematik Konu Başlıkları

KPSS Ön Lisans Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Faktöriyel
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Çarpanlara Ayırma
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Oran – Orantı
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi-Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde Kar-Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Kümeler
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Sayısal Mantık

KPSS 2022 Ön Lisans Geometri Konu Başlıkları

KPSS Ön Lisans Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Geometrik Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

KPSS 2022 Ön Lisans Tarih Konu Başlıkları

KPSS Ön Lisans Tarih alanında toplamda 27 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
 • Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
 • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 • ve II. Balkan Savaşları
 • Dünya Savaşı
 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS 2022 Ön Lisans Coğrafya Konu Başlıkları

KPSS Ön Lisans coğrafya alanında toplamda 18 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Sanayi ve Endüstri
 • Ulaşım
 • Ticaret
 • Turizm
 • Bölgeler Coğrafyası

KPSS 2022 Ön Lisans Vatandaşlık Konu Başlıkları

KPSS Ön Lisans Vatandaşlık alanında toplamda 9 soru sorulmaktadır. İşte konu başlıkları:

 • Temel Hukuk
 • Anayasa ve Devlet Yapıları
 • Hükümet Sistemleri ve Demokrasi
 • Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
 • Güncel Bilgiler

KPSS 2022 Ön Lisans Güncel Bilgiler

2022 KPSS Ön Lisans sınavında Güncel Bilgiler alanında toplamda 6 soru sorulmaktadır. Bu alanda adaylara Türkiye ve Dünya’da gelişen olaylar hakkında sorular yöneltilir.

 

Sınava girecek olan herkese başarılar diliyoruz…

Daha fazla Eğitim-Öğretim haberleri için tıklayarak sitemizi ziyaret edebilirsiniz…

İlginiz Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu